Anatolia Antiqua est la revue internationale d’archéologie anatolienne publiée par l’IFEA depuis 1988. Depuis 1995, sa parution est annuelle, au moment du Symposium annuel d’archéologie anatolienne dans la dernière semaine du mois de mai.
Essentiellement francophone, Anatolia Antiqua publie aussi des articles en langue anglaise et allemande et accueille ainsi les travaux des meilleurs spécialistes travaillant dans tous les domaines de l’archéologie anatolienne, depuis la Préhistoire jusqu’à la période seljoukide.
L’ambition d’Anatolia Antiqua est double : il s’agit tout d’abord de permettre la diffusion de données nouvelles grâce à la publication rapide des rapports préliminaires de fouilles et de prospections : la revue publie ainsi régulièrement les résultats annuels de la plupart des fouilles françaises menées en Turquie; ces résultats sont publiées dans la section “Chroniques des travaux archéologiques en Turquie”. Par ailleurs, la revue laisse aussi une large place aux travaux de synthèse à travers la publication d’articles de fond.
Anatolia Antiqua dans sa version imprimée est diffusée par la librairie De Boccard à Paris.

Anatolia Antiqua IFEA’nın Anadolu arkeolojisi alanında 1988 yılından beri yayımladığı uluslararası bir süreli yayındır. 1995 yılından bu yana yılda bir çıkan yayın, yine yılda bir kez düzenlenen Kazı Sonuçları Toplantısı ile aynı dönemde, mayıs ayının son haftası yayımlanır. 

Çoğunlukla Fransızca makalelerinin çıktığı Anatolia Antiqua bünyesinde İngilizce, Almanca makalelerin de yayımlanmasıyla, tarih öncesinden Selçuklu dönemine, Anadolu arkeolojisinin  en yetkin uzmanlarının çalışmalarına yer verilmektedir. Anatolia Antiqua, başlıca iki amaca hizmet etmektedir. Bunlardan ilki, yüzey araştırmaları ve kazı ön raporlarının vakit kaybetmeden yayını ile yeni bilgileri yayabilmektir. Hatta Türkiye’de yürütülen çoğu Fransız kazısının yıllık sonuçları “Türkiye’deki arkeolojik çalışmalar dizini” başlığı altında düzenli şekilde yayımlanmaktadır. İkinci olarak ise Anatolia Antiqua bünyesinde derinlemesine araştırmalar sonrasında elde edilen bilgilerin bir araya getirildiği inceleme makalelerine geniş yer verilmektedir. 

Yayının dağıtımı Paris’teki De Boccard yayınevi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Hiçbir eşleşen öğe bulunamadı.