Avrupa’nın Neolitik Köprüsü: Anadolu Neolitik Mirasını Kayıt Altına Almak ve Görünür Kılmak projesi, ortak dünya mirası olan kültür varlıklarının korunması, koruma bilincinin güçlendirilmesi ve ortak değerler platformları aracılığıyla aidiyet duygusunun güçlendirilmesi hedefiyle yola çıktı.

https://neolithic-bridge.org/

Projenin haberleri, etkinlikleri ve çıktıları oradan takip edebilirsiniz.

Le site Internet du projet de documentaire Moving Stones « Documenter et diffuser le patrimoine néolithique d’Anatolie, pont culturel vers l’Europe » financé par le programme « dialogue interculturel UE-Turquie » est en ligne.

https://neolithic-bridge.org/

Vous y trouverez toutes les actualités du projet, ses réalisations et le calendrier de ses événements.

Orta Doğu ve İslam Dünyası Bilimsel Proje Ortaklığı (Groupement d’Intérêt Scientifique “Moyen-Orient et mondes musulmans”) ilk üç kongrenin başarısının ardından “4. Orta Doğu ve İslam Dünyası Çalışmaları Kongresi”ni 28 Haziran Pazartesi, 29 Haziran Salı ve 30 Haziran Çarşamba 2021 tarihlerinde IREMAM, IDEMEC, CHERPA, IMAF, Institut Sociétés en Mutation en Méditerranée iş birliği ve IISMM (Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman) ve SEMOMM (Société des Études sur le Moyen-Orient et Mondes Musulmans) ortaklığı ile Aix-Marseille Üniversitesinin Sanat, Edebiyat, Dil ve İnsani Bilimler Fakültesi binasında düzenleyecek.

Araştırmacılar (doktora seviyesinden itibaren) tematik çalıştay bildirilerini ekteki belgeden yararlanarak en geç 1 Temmuz 2020 tarihine kadar göndermelidirler

 • Çalıştayı yönetecek kişi veya kişiler ile potansiyel konuşmacıların (muhtemelen bir tartışmacı ile en fazla dört konuşmacı) isimlerini açıkça belirten,
 • her bir katılımcının e-posta adresi ve bağlı olduğu kurum ve/veya laboratuvarı belirten,
 • örnektekine uygun dosya adı verilen: congres2021_SORUMLUKİŞİNİNSOYADI.doc
 • en fazla 1500 karakterden (boşluklar dahil) oluşan Fransızca veya İngilizce bir bildiri özeti şeklinde sunulmalıdır.

Önerilen temalar insani ve sosyal bilimlerin bir veya birden çok alanına (antropoloji, arkeoloji ve sanat tarihi, hukuk, ekonomi, coğrafya, tarih, İslam bilimi ve din bilimleri, dilbilim, edebiyat, felsefe, sosyoloji, siyaset bilimi) girebilir; küresel veya yerel (Mağrip, Yakın Doğu, Türkiye, İran, Orta Asya, Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika’da İslam), tarihsel ve/veya çağdaş bir bakış açısı içinde değerlendirilebilir.

Kongre önceki yıllarda olduğu gibi Fransa’da ve dünyanın dört bir yerinde çalışan farklı alanlardan araştırmacıları bir araya getirerek, disipliner ve kurumsal ayrımların ötesine geçmeyi hedeflemektedir. Doktora öğrencileri ve doktora sonrası genç araştırmacılardan gelen toplu bildiriler teşvik edilmektedir. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl bireysel bildiriler geçerli sayılmayacaktır.

NOT: Mağrip ve Orta Doğu’dan araştırmacıların katılımını teşvik etmek amacıyla mevcut finansmana bağlı olarak GIS bilim konseyi kararıyla, bu araştırmacıların seyahat ve konaklama masrafları için mali yardım sağlanabilir. Bu bölgelerden genç araştırmacıların katılımına ek bir öncelik verilecektir.

Bildiri özetleri GIS bilimsel komitesi tarafından incelenecek olup, katılımcılara Ekim 2020’den itibaren yanıt verilmeye başlanacaktır. Çalıştay önerisi kabul edildikten sonra, katılımcı listesi 15 Aralık 2020’ye kadar tamamlanabilir veya değiştirilebilir. Çalıştay programının son hali bu tarihe kadar bildirilmelidir.

Tüm bildiri özetleri This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine gönderilmelidir.

Kayıt ücretleri (2012’in ilk çeyreğinde ödenmek üzere)

 • Tüm katılımcılar için 30 avro (çalıştay katılımcıları ve dinleyiciler)
 • SEMOMM (Société des Études sur le Moyen-Orient et les Mondes Musulmans) üyelerine muafiyet
 • Çalıştay katılımcısı olan doktora öğrencileri için 10 avro
 • Kayıt zorunluluğu ile diğer tüm öğrenciler (lisans ve yüksek lisans) için muafiyet

Anatolia Antiqua’nın Eylül 2020’de yayımlanması planlanan gelecek sayısı (XXVIII) için hazırlıklar başladı.

IFEA’nın arkeoloji alanındaki yıllık süreli yayını Anatolia Antiqua, arazi çalışmalarından kültürel miras ile ilişkili tüm alanlara uzanan, arkeometri ve malzeme bilimi gibi disiplinlerin de dâhil olduğu geniş yelpazede bir konu kapsamına sahiptir. İki bölümden oluşan Anatolia Antiqua’nın ilk bölümü bilimsel makalelere ayrılmış olup, “Türkiye’deki arkeolojik kazı ve araştırmalar üzerine raporlar” adlı ikinci bölümü ise kronolojik olarak tarihöncesi çağlardan modern döneme uzanan süre ile sınırlı olup, Türkiye’deki tüm kazı ve araştırmaların raporlarına yer vermektedir.

Dergiye gönderilen makalelerin özgün ve daha önce bir başka dergide yayımlanmamış olmaları gerekmektedir. Makaleler derginin uluslararası bilimsel komitesi ve yayın kurulunun incelemesine sunulacak olup, yayım kararı bağımsız olarak alınacaktır.

Yukarıda açıklanan kapsam dâhilinde derginin yayın ilkelerine (https://journals.openedition.org/anatoliaantiqua/429) uygun olarak hazırlanacak makalelerin Fransızca veya İngilizce dillerinden birinde yazılmış olması gerekmektedir.

Makalelerin 1 Şubat 2020, Cumartesi gününe kadar aşağıda belirtilen adrese gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen makaleler bir sonraki yıl çıkacak sayı için değerlendirilecektir. Bilimsel komite ve yayın kurulunun değerlendirmelerine göre yayımlanıp yayımlanmayacağı belli olan makaleler ile ilgili gerekli bilgilendirme 15 Nisan 2020 tarihinden itibaren yapılacaktır. Makale teslimini öncesinde yayın sorumlusu ile iletişime geçerek, daha fazla bilgi alınabilir.

İlginiz, bağlılığınız ve Anatolia Antiqua’nın gelecek sayısına katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Yayın kurulu adına,

Deniz Genceolu, yayın sorumlusu

İletişim adresi:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vendredi 17 janvier 2020 à l'EHESS
Franck Mermier (IFEA) participera au jury de soutenance de thèse de Dimitri Deschamps, Séjourneurs d’affaires intermédiaires. Les hommes d’affaires libanais dans la Région du Kurdistan d’Irak émergente – 2004-2014, sous la direction de Hamit Bozarslan, Études politiques, EHESS, Paris

Julien Boucly, bénéficiaire de l'Aide à la mobilité de l'IFEA, ancien responsable de l'Observatoire urbain d'Istanbul, soutiendra le 4 décembre 2019 sa thèse intitulée "La fabrique nationale du patrimoine mondial. Une étude politique de l'action publique patrimoniale en Turquie et à Diyarbakır" effectuée à l'EHESS sous la direction de Nathalie Clayer.

Deniz Pelek, chercheuse associée à l'IFEA et membre de l'axe Amimo, a soutenu sa thèse intitulée "Les travailleurs saisonniers migrants dans le contexte de dépaysannisation et prolétarisation rurale en Turquie" réalisée en cotutelle Paris 8/Boğaziçi le 7 novembre 2019.

Lieu d’exercice du travail

Institut français d’études anatoliennes (IFEA)
Nuri Ziya Sok 10 34433 Beyoğlu

Date de prise de fonctions

POSTE POURVU, MERCI DE NE PLUS ENVOYER DE CANDIDATURE

Fonctions

Sous l’autorité du directeur de l’IFEA la fonction consistera en :

 • l’accueil physique, téléphonique ;
 • la correspondance quotidienne ;
 • la préparation et la diffusion du bulletin d’information mensuel en deux langues ;
 • la traduction des contenus destinés à la mise en ligne ;
 • l’organisation logistique des événements scientifiques ;
 • le traitement des dossiers de bourse ;
 • la rédaction de demande d’autorisation, d’ordres de missions ;
 • la rédaction des conventions de partenariats, de bourse, de soutien ;
 • la gestion et le suivi des chambres d’hôtes de passage ;
 • la gestion et le suivi de commandes de diverses natures.

Qualifications requises et qualités recherchées

 • excellente maîtrise du turc et du français, à l’oral et à l’écrit ;
 • très bonnes qualités rédactionnelles ;
 • gestion administrative de dossiers ;
 • connaissance des outils de bureautique ;
 • compétences en communication ;
 • rigueur dans le travail ;
 • sens du travail en équipe ;
 • capacité d’adaptation ;
 • sens de l’organisation ;
 • esprit d’initiative.

Conditions de recrutement

Contrat d’agent de droit local à durée déterminée de deux mois avec possibilité de contrat à durée indéterminée ensuite.

Régime horaire de 38 h par semaine.

Conditions salariales

Grille des salaires de niveau 4, échelon 1, avec un treizième mois de salaire.

Contact

Merci d’adresser les candidatures (lettre de motivation, CV en français et en turc) au
plus tard le 9 août 2019 à l’adresse : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Küratör: Sümbül Kaya / Didem Danış
Görüşme ve Fotoğraflar: İpek Boldağ
Çeviri: Ayşegül Bozan / Isabelle Gilles
Grafik Tasarımı: Suzy Legile

"Yaşayan Hafıza” sergisi Suriyeli mültecilere yardım amacıyla sivil
toplum kuruluşlarında aktif bir şekilde çalışan 10 vatandaşın kişisel
portresine ışık tutmaktadır.   Sergide yer bulan hayat hikayeleri,
yurttaşlığın sadece devlet ve vatandaşlar arası dikey ilişkiler
bütününden ibaret olmadığını, kişiler arası gündelik ilişkilerin de
vatandaşlık olgusunun önemli bir unsuru olduğunu ortaya koymaktadır.

Ziyaret saatleri:
Pazartesi- Cuma 09:00-13:00 / 14:00-17:00

Avec les beaux jours commence une nouvelle saison de fouilles.
Deux de ces fouilles sont étroitement liées à l’IFEA, Porsuk et Labraunda. La première puisqu’elle fut initiée sous l’impulsion d’un ancien directeur de l’IFEA, Emmanuel Laroche dont nous fêtons le centenaire cette année ; la seconde puisqu’elle est dirigée par l’actuel pensionnaire scientifique de l’IFEA, Olivier Henry. http://dipnot.hypotheses.org/839

Par Hosham Dawod (IR CNRS, responsable de l'antenne de l'IFPO en Irak)

Au moment où la citadelle d'Erbil vient d'être classée au patrimoine mondial de l'Unesco, les établissements en charge du patrimoine et de l'archéologie irakiens ont depuis quelques jours lancé des appels pressants en direction de la communauté internationale, pour sauver les sites archéologiques et le patrimoine culturel mésopotamien. Le représentant du secrétaire général des Nations-Unis en Irak a fait de même, ainsi que la directrice de l'Unesco

La région nord-ouest qui se trouve à présent sous le contrôle de Da'esh (l'État islamique en Irak et au Levant) et ses alliés comprend quelques 4500 sites archéologiques. Le marché parallèle des objets archéologiques est à nouveau florissant, après le saccage des musées irakiens en 2003 et les événements tragiques de Syrie depuis 2011, à cause de la situation actuelle en Irak. 

Il est urgent qu'une mobilisation de grande ampleur se mette en place pour défendre l'héritage civilisationnel de cette région, qui est une partie essentielle de l'histoire universelle. La liste de diffusion Iraqcrisis et le BISI (British Institute for the Study of Iraq) sont extrêmement mobilisés depuis un mois, de même que les personnalités indépendantes et influentes telles que Lamia al-Gaylani, archéologue irako-britannique, pour alerter.

Le livre d’Albert GABRIEL, Voyages archéologiques dans la Turquie orientale , avec un recueil d'inscriptions arabes par Jean Sauvaget, Paris : E. de Boccard, 1940, 2 vol. (XVI-374 p., CX pl.) : ill., cartes, plans, épuisé vient d’être édité en turc :

Şarki Türkiye’de Arkeolojik Geziler
Albert Gabriel
Dipnot / Araştırma-İnceleme Dizisi
Çeviri : İdil Çetin
İstanbul, 2014

SECOND INTERNATIONAL CONGRESS OF EURASIAN MARITIME HISTORY ST. PETERSBURG, 23-26 JULY 2014 (MARITIME HISTORY OF RUSSIA)

Organised jointly by

Historical and Cultural    Center                                                     International Association of
     Lichnost Peterburga                             Maritime Studies  (IAMS )
St.Petersburg / RUSSIA                                                     Piri Reis University
                                                                        Tuzla – İstanbul / TURKEY

The 2014 Congress will cover the maritime history of Russia at global level, including the Black Sea, the Turkish Straits, the Aegean and the Mediterranean Seas, the Caspian Sea,  as well as North Atlantic, Baltic Sea, the Arctic Ocean and the Far East. Historical events that took place under Ottoman and Russian dominance until the end of the World War I, will also be under focus.

(Re)découvrir Diyarbakır

Les entrepreneurs du patrimoine mondial

À ce jour, la candidature de Diyarbakır pour inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, présentée sous l’intitulé de « Paysage culturel de la forteresse de Diyarbakır et des jardins d’Hevsel », doit être soumise à l’étude des experts de l’organisation internationale. Finalisé par la Municipalité Métropolitaine de Diyarbakir et transmis au centre du patrimoine mondial en janvier 2014,1 ce dossier dissimule encore une profonde incertitude concernant ses chances d’aboutir. Rien n’est moins acquis d’avance en effet que l’entrée dans la collection du patrimoine mondial de cette zone urbaine et agricole aujourd’hui menacée d’affectation au statut de réserve foncière.2

Devamını oku: (Re)découvrir Diyarbakır, les entrepreneurs du patrimoine mondial, par Julien Boucly

conference-acomont-avril2014Le 17 avril 2014, de 9h à 14h, aura lieu à l'Université du Dicle de Diyarbakır, Auditorium E, une conférence sur :

House of Shepherd :  médiation centre of Anatolian current pastoral cultures (project) (projet de "Maison du berger" en Turquie)

Lors de cette conférence le projet d'une "Maison du Berger" (centre de médiation des cultures pastorales actuelles anatoliennes) enTurquie sera présenté à nos partenaires turcs (Université, Municipalité, Chambre de commerce et d'industrie, Chambre d'agriculture), mais aussi et surtout aux communautés pastorales locales.

Interviendront lors de cette conférence, les représentants de trois communautés pastorales, turkmènes et kurdes, pour une présentation de leurs activités et de leurs difficultés. D'autres éleveurs, appartenant à d'autres tribus, ont été aussi invités et seront présents dans la salle.

Michaël Thevenin, Président del'ACoMoNT

www.acomont.org