ANR NekroPergEol (2014-2017)

Des tumulus royaux aux nécropoles urbaines

Un programme d’archéologie funéraire moderne pour l’étude de la stratification sociale et des identités locales à Pergame et en Éolide à l’époque hellénistique.

Codirigé par le Prof. Stephane VERGER (UMR 8546 – AOrOc) et le Prof. Felix Pirson (DAI-Istanbul)

Görseller | Kaynakça

Labranda örenyeri Türkiye'nin Ege Bölgesi'ndedir. Şehir dışında, yaklaşık 750 metre yükseklikteki bu Karya tapınağı, Muğla'da bugünkü Milas (eski ismiyle Mylasa) ilçesinin yakınında, Latmos Tepesi'nin güney eteklerine oturtulmuştur. Bugün Milas'ı Labranda'ya bağlayan 15 kilometrelik yol, aslında MÖ IV. yüzyılda yapılmış kutsal yolun izlediği güzergahtır.

Labranda'dan bahseden edebi kaynaklar pek çoktur. Herodot'tan Claudius Aelianus, Strabon, Plutarkhos ve Yaşlı Plinius'e Labranda, yalnızca güneybatı Ön Asya için son derece önemli bir tapınak merkezi olarak değil ayrıca Karyalı savaş komutanlarının düzenli olarak toplandıkları bir siyasal merkez olarak anlatılır.

Araştırma çalışmasının konusu: Louis Robert’in 1951-1960, Juliette de La Genière’in 1988-1997 arasında yönettiği kazı çalışmalarının yayımlanması ve Apollon Tapınağı’nın mimari incelemesi

Kazı alanının ismi: Claros Tapınağı

Kazı yürütücüsü: Jean-Charles Moretti - CNRS’te araştırma yöneticisi (IRAA, MOM, Lyon Üniversitesi)

Kazı ekibinin üyeleri: mimar Nicolas Bresch (CNRS, IRAA), arkeolog Isabel Bonora (Louvre Müzesi), Martine Dewailly (Roma Fransız Okulu), Renaud Robert (Provence Üniversitesi), mimar Olivier Riss, Stéphane Verger (EPHE)

 

Mission française de Myra-Andriaké Fortifications et défense du territoire | Bibliographie | Galerie photo

Les travaux qui sont menés sur le site de Myra-Andriakè se font avec le soutien financier du MAE, du CRHIA et du Ministère turc de la culture et du tourisme.

Responsable : Isabelle Pimouguet-Pédarros, Maître de Conférences, HDR, Histoire ancienne, Université de Nantes, Département histoire, Chemin de la Censive du Tertre, 44000, Nantes. Tel. 02 40 14 13 83.

E.mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Localisation du site: Préfecture de Niğde, sous-préfecture d'Ulukışla | Galerie photo
Responsable de la mission : Dominique BEYER, Professeur
Coordonnées : Dominique BEYER, Université Marc Bloch Strasbourg, France.  Tél : 33(0)3888416392.
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Epoques concernées : Age du Bronze Récent (Hittite), Age du Fer, Hellénistique, Romain.