ARCH CONT AUTRES OUI ODC
Jeudi 19 octobre à 16h à l'IFEA
Mahieddine Kherouatou
(Université Constantine III)
Dans le cadre des présentations des boursiers de courte durée

inscription avant le 19 octobre à midi : https://www.inscription-facile.com/form/wrDRA0KgfL2DojT3hc5L

Productions architecturales et urbaines de Constantine à l’époque ottomane. XVIIIe – début du XIXe

Ce travail fait suite à un magistère en urbanisme qui avait pour objet la vieille ville de Constantine. Dont les recherches en histoire urbaine ont souffert de la rareté des documents qui retracent l’histoire architecturale et urbaine de Constantine ottomane. Et ont conclu à l’absence de cartographie ottomane ou arabe, qui serait antérieure à 1837, date de la prise de Constantine par la colonisation française.

Ce travail de thèse s’articule sur deux échelles : architecturale et urbanistique, et tend à mettre en lumière les processus de production de la ville ottomane, de connaître les règles (ou code) de la construction, et savoir comment étaient gérées les opérations de réparation et de construction. In fine ; essayer de (re) découvrir l’image / physionomie de Constantine ottomane entre la fin du XVIIIe et la première moitié du XIXe.

Yeşim Işıl Ülman (Université Acıbadem)
Jeudi 8 juin 2017 à 18h30 à l'IFEA
intervention en turc

Dans le cadre du séminaire « Sciences et savoirs dans l'Empire ottoman »

inscription avant le 8 juin à midi : https://www.inscription-facile.com/form/hfx2FCapYk4SF9p7PUeL

L'École impériale de médecine de Galatasaray, comme exemple de modernisation médicale en Turquie

Le XIXe siècle a constitué une période de réforme pour la société ottomane dans son ensemble ; les efforts déterminés dans le sens de la modernisation initiés dans ses premières décennies se reflétèrent aussi dans le champ de l'éducation. Parmi les institutions d'enseignement supérieur moderne, le processus avait débuté avec l'Académie militaire (1773), l'Académie navale (1793) et l'École de médecine / Tıbhane-i Amire (1827) qui allait se combiner avec l'École de chirurgie / Cerrahhane-i Mamure instituée un peu plus tard (1832). Bientôt, la Tıbhane-i Amire ve Cerrahhane-i Mamure (École de médecine et de chirurgie) ainsi formée se révéla incapable de répondre aux besoins de la médecine contemporaine, nourrissant les demandes de réforme éducative supplémentaire et d'instauration d'un système pédagogique fonctionnel, lequel supposait un bâtiment plus étendu. Une ancienne école palatiale située à Galata Saray, dans le quartier de Péra (Istanbul) fut transformée puis reconstruite à ces fins, et l'institution commença à fonctionner en 1838, sous le nom d'École Impériale de Médecine / Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane donné en l'honneur du sultan Mahmoud II surnommé Adli (le Juste, l'Equitable).

Du fait de sa localisation, l'institution fut souvent désignée comme « l'École Impériale de Médecine de Galata-Sérai », « Medical College of Galata-Serai », or « École de Médecine de Galatasaray » dans les sources étrangères. L'École Impériale de Médecine fonctionna en tant que centre de formation médicale moderne pendant 10 ans. Dans son livre L'École de médecine de Galatasaray paru récemment aux Presses de l'Université Bilgi, le Pr. Ülman analyse l'histoire de cette école comme modèle de modernisation institutionnelle dans le domaine de l'éducation en parallèle avec les changements sociaux survenus dans l'Empire ottoman au fil du XIXe siècle.

Mardi 30 mai 2017 à 18h30 à l'IFEA
Şahika Karatepe
(Université de Boğaziçi)
Dans le cadre du séminaire « Sciences et savoirs dans l'Empire ottoman »
intervention en turc

inscription avant le 30 mai à midi : https://www.inscription-facile.com/form/GRyUzVivPNhWnP4c8VQH

İmparatorluk Demiryolları'nda Tren Kazaları 1858-1908

19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren İmparatorluk sınırları içerisinde inşa edilmeye başlanan demiryolları ve çevresinde asayiş ve sükunet sağlamak amacıyla, 11 Haziran 1867’de Demiryolu usûl-ü zabıtasına dair nizamname kabul edilmiş ve hukuki ve askeri araçlarla bu alanda düzen ve kontrol sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak demiryolu inşası sonrası oluşan yeni çevrede Osmanlıların raylar üzerinde yürümek gibi pratikleri, milliyetçiliğin yükselmesiyle değişen siyasi konjoktürde İmparatorluk yönetiminin simgelerinden biri olan trenler ve raylara yapılan saldırılar, insan ve teknolojik etmenli kazalar, hayvanların alana girişleri ve hava koşulları gibi seyrüseferi engelleyen etmenlerle öngörülenin aksine kontrol edilmesi kolay olmayan bir çevre ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda bu sunum, bir mekân olarak demiryolu ve çevresine odaklanarak, Osmanlı İmparatorluğu’nda ekonomik gelişme, bürokratik kontrol ve siyasi bütünlüğün teminatlarından biri olarak görülen demiryollarının kontrol ve korunmasında ortaya çıkan sorunlardan biri olan ve trenlerin raylar üzerindeki güvenli seyahatlerini engelleyen kazaları ele alacaktır.

Vendredi 25 mai 2017 à 18h30 à l'IFEA
Akif Ercihan Yerlioğlu
(Harvard University; Koç University ANAMED- Junior Research Fellow)
Dans le cadre du séminaire « Sciences et savoirs dans l'Empire ottoman »
intervention en turc

inscription avant le 24 mai à midi : https://www.inscription-facile.com/form/agnDYk5ptVblxTKaFAkZ

Mūmyā: Osmanlı Tıbbında Gündelik Bir İlacın İzini Sürmek


Yüzyıllar boyunca Avrupalı hekimler, antik Mısır mumyalarının bedenlerinden alınan bölümlerin, yani mumyalamak için üzerine sürülmüş olan ilaçlarla bütünleşmiş ceset parçalarının, tedavi edici özelliklere sahip olduğuna inandılar. Ortaçağ’dan on dokuzuncu yüzyıl sonlarına kadar Avrupa tıbbında önemli bir kullanım alanına sahip olan “mumya” ilacı (veya mumya tozu, Latince mummia/mumia) az sayıda çalışmanın konu edindiği karmaşık ve bir o kadar da garip bir tarihe sahip. Mısır mumyaları (ya da yalnızca parçaları) şifa için Avrupa’ya doğru mütemadiyen kat ettikleri bu yolda, Osmanlı tıbbında ve sosyal hayatında hiç iz bırakmamış olabilir mi? Bu konuşmada, başta Osmanlı erken modern döneminin tıbbi ve farmakolojik kaynakları olmak üzere, birçok farklı belgeyi kullanarak “mūmyā”nın Osmanlı tıbbı ve sosyal hayatındaki yerini daha iyi anlamaya çalışmayı ve onu, dönemin bağlamı içinde değerlendirmeyi amaçlıyorum.

Jeudi 20 avril 2017 à 18h30 à l'IFEA
Fatma Öncel
(Université de Boğaziçi)
intervention en turc
dans le cadre du séminaire "Sciences et savoirs dans l'Empire ottoman"

inscription avant le 19 avril : https://www.inscription-facile.com/form/S1KaY14eUOPJrjSK0h3E

Osmanlı’da toprak ve malumat: Teselya 1780-1880

Osmanlı kırsalı hakkında devletin bilgi toplama teknikleri, 18. yüzyılın sonundan 19. yüzyılın sonuna kadar ciddi bir dönüşüm geçirmiştir. Günümüz tarihçiliğinin odak noktasında olan Tanzimat sonrası modern bilgi toplama pratiklerinin temeli, 19. yüzyılın ilk yarısında atıldı. Bu süreci, toprak rejiminin dönüşümünden bağımsız düşünmek mümkün değildir. Özel mülkiyete benzer çiftliklerin çokluğu, vakıfların 16. yüzyıldan beri varlığı, vergi toplama hakkının uzunca bir süre yerel ve nâmevcut (absentee) toprak sahiplerine devredilmesi, Teselya’yı bu çifte dönüşümü gözlemlemek için önemli bir saha yapar. 18. yüzyıl sonunda devlet otoritesinin kırsal hakkında edinmek istediği malumat, aracı toprak sahiplerinin hazineye sağlayacağı toplam mali ve beşeri kaynak üzerine yoğunlaşıyordu. 1820’lerde toprak sahibi sınıfların tasfiyesi çabasının ardından ise, kırsalı ve kaynaklarını, yani köylüyü, üretimi, vergiyi doğrudan tanıma ihtiyacı doğdu. Bilgi toplama teknikleri ve toplanan bilginin içeriği böylece değişmeye başladı.

Devlet arşivleri, vakıf arşivleri ve konsolosluk arşivlerinden sağlanan kaynaklarla yapılan bu araştırma, farklı siyasal-iktisadi rejimlerin, devletin kırsal hakkında edinmek istediği malumat üzerindeki etkisini inceler. Osmanlı toprak meselesine bu açıdan yaklaşmak, uzun 19. yüzyılın kurumsal süreklilik ve değişimleri hakkında yeni sorulara da zemin hazırlar.Vendredi 21 avril 2017 à 14h30 à l'IFEA
Didem Çatalkılıç
(Université d'Ege)
intervention en turc
dans le cadre de présentations des boursiers de courte durée

inscription avant le 20 avril : https://www.inscription-facile.com/form/6omo2GYQ6O2pwVPM5jFo

Bir hafıza mekânı olarak zexes ve kaşenlik

Yaklaşık 150 yıl önce Kafkasyalılar ata topraklarından Osmanlı Devleti’ne göç etmiştir. Kafkasyalılar kimliklerini kaybetmeme, geçmişlerini hatırlama ve kuşaklar arasında aktarma süreçlerini semboller üzerinden yürütmüşlerdir. Söz konusu semboller ise bir araya gelerek “Hafıza Mekânları”nı oluşturmuşlardır. Hafıza Mekânı kavramının sahibi Pierre Nora ise kavramı; “İnsanların iradesiyle ya da zamanın işleyişle herhangi bir topluluğun ortak hafıza malına ait simgesel öğe haline getirdiği maddi ya da fikri düzendeki her anlamlı birim” olarak tanımlamaktadır. Türkiye’de yaşayan Kafkasya kökenliler da sahip oldukları sembollere yükledikleri anlamlarla geçmişleri ile bağlarını devam ettirmektedirler. Söz konusu sembollerden birisi “zexes ve kaşenlik” kavramıdır. Kafkasyalıların günümüze kadar devam ettirdikleri geleneklerden birisi kaşenlik âdetidir. Kaşenlik birbirini seven kız ve erkeğin arkadaşlık ilişkisidir. Bu gençler birbirini tanımak için zexes adı verilen toplantılarda birlikte olurlar. Söz konusu gelenek evlilik tercihi yaparken gençlerin Kafkas kültürünü tanıyan ve o kültüre göre yaşayan kişileri seçmelerine olanak sağlamaktadır.

Bu çalışma, TÜBİTAK 115 K 357 mumaralı proje kapsamında hazırlanmıştır.

Jeudi 6 avril 2017 à 18h30 à l'IFEA
İbrahim Halil Kalkan
(Université de New York)
intervention en turc
dans le cadre du séminaire "Sciences et savoirs dans l'Empire ottoman"

Inscription avant le 5 avril : https://www.inscription-facile.com/form/c9lLZbS9Hvk6gBZ0k9N8

İnsan Onuru, İktidar ve Siyaset: Osmanlı İmparatorluğu’nda Ceza Hukuku Reformu ve İşkence Yasağı

On dokuzuncu yüzyılın ortalarında, Osmanlı ceza hukukunda, bir cezalandırma pratiği ve yasal kanıt üretme yöntemi olarak işkence, evrimsel bir süreç içinde yasaklanmıştır. Konuşma, işkence yasağının neden ortaya çıktığı, bir başka deyişle, neden işkence pratiğinin Osmanlı yönetici eliti için ciddi bir sorun olarak anlaşılmaya başlandığı sorusu üzerine yoğunlaşacak. Soru iki farklı düzlemde ele alınacak. Öncelikle, işkence yasağının siyasal iktidarın işleyişinin nasıl olması gerektiğine ilişkin resmi anlayışın dönüşümüyle bağlantılı olduğu önerilerek, söz konusu dönüşümün doğası ve neden işkence pratiğiyle özünde çeliştiği üzerinde durulacak. Sonrasında, ceza hukukunun yapısal dönüşümünü ve beraberinde işkence yasağını içeren yeni iktidar anlayışının ortaya çıkışının tarihsel bağlamı tartışılacak.

Jeudi 2 mars 2017 à 18h30 à l'IFEA
Nurçin İleri
(Université de Boğaziçi)
Dans le cadre du séminaire "Sciences et savoirs dans l'Empire ottoman"
Intervention en turc


Inscription avant le 1er mars : https://www.inscription-facile.com/form/F9EEhC2Dc0VRnpozeETM

Ameli Elektrik Dergisi: Dersaadet Elektrik ve Tramway Şirketleri Tarafından Neşrolunan Bir Mecmua


İstanbul’un elektriğini büyük ölçüde sağlaması beklenen Silahtarağa Elektrik Fabrikası uzun süren savaş döneminden sonra 1920’lerde elektrik üretimini arttırmış ve elektrik İstanbul tramwayları dışında İstanbul sokaklarına ve evlere de yavaş yavaş ulaşmaya başlamıştır. Elektrikle ilgili dünyadaki gelişmeleri aktarmak, elektrik kullanımı hakkında bilgi vermek ve elektrikli alet kullanımını teşvik etmek amacıyla İstanbul Elektrik ve Tramway Şirketleri “Ameli Elektrik” isimli bir dergi çıkartmaya başlar ve elektrik abonelerine bu dergiyi gönderir. 1925’ten 1934 yılına kadar yayımlanmaya devam eden bu dergide haberler, deneme yazıları, öyküler, elektrikli aletlerin nasıl kullanılmasına dair bilgiler ve reklamlar büyük yer tutar. Bu konuşmada İstanbul’a elektriğin gelişi ve bu konudaki tartışmalara kısaca yer verildikten sonra “Ameli Elektrik” dergisinin nasıl bir tüketim kültürü yaratmaya çalıştığı ele alınacaktır.


Séminaire "Sciences et savoirs dans l'Empire ottoman"
Jeudi 19 janvier 2016 à 18h30 à l'IFEA
Özgül Özdemir
(Université de Bogaziçi)
Intervention en turc

Inscription avant le 18 janvier : https://www.inscription-facile.com/form/TRziV5pXln5SBdDkgEzT

Geç Osmanlı Toplumunda Siyah Köle Olmak

Köleliği meşrulaştıran ve düzenleyen üç semavi din ve birçok inanç sisteminden farklı olmayarak Osmanlı Devleti de köleliği uygulamış ve köleleştirilmiş insanların nasıl muamele göreceğinde Şeriat, kanun ve örfi gelenekler gibi araçları belirleyici olmuştur. 19. yüzyıl bir yandan Atlantik köle ticaretinin yavaş yavaş son bulmasına, Avrupa ve Amerika’daki kölelik sistemlerinin yasaklanmasına şahitlik ederken, Osmanlı İmparatorluğu yüzyılın ortalarında çeşitli antlaşmalarla köleleştirilmiş Afrikalıların ticaretini yasaklamış ancak hiçbir zaman köleliğin kendisini yasaklamamıştı. Bu konuşmada, geç Osmanlı toplumunda, merceği bir grup seçilmiş kölelerin yaşam hikayelerine ve temsillerine tutarak siyah köle olmanın ne demek olduğu ve siyahlığın temsili tartışmaya açılacak.Lundi 19 décembre 2016 à 18h30 à l'IFEA
Zeynep Gürsel
(Macalester College)
dans le cadre du séminaire "Sciences et savoirs dans l'Empire ottoman"
Intervention en turc

Inscription avant le 19 décembre (10h) : https://www.inscription-facile.com/form/vqh0xYeePraB2B7wsWqt

İstanbul'da Bikes ve Bimesken Kadınlar için bir Hastane: Haseki Nisa Hastanesi

Haseki Hastanesi, 450 yılı aşkın geçmişiyle Osmanlı sağlık kurumlarının en köklülerinden birisidir. Hastane, erken dönemlerinde de bu sunumda ele alınacak on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında da darüşşifa, kadın darüşşifası, nisa hastanesi, acezehane, bimarhane, zindan, tevkifhane gibi değişik isimlerle anılmıştır. Bu isimlerle paralel olarak da darüşşifa, hastane, bimarhane, dulhane, yetimhane, tevkifhane gibi birçok işlevi çoğu zaman aynı anda üstlenmiştir. Tıbbi teşhis ve tedavinin yanı sıra kuruluşundan itibaren kimsesiz, yoksul, evsiz ve acezelere bakım ve barınma hizmeti vermiştir. 1840’lar sonrasında ise sağlık ve bakım hizmetleri özellikle hasta ve aceze kadınlara yönelmiştir. Bu sunuşta, bu doğrultuda, Haseki Nisa Hastanesi’nin 19. yüzyıl İstanbul’undaki yalnız, yoksul, kimsesiz, evsiz kadınların deneyimlerini anlamak için bize sunduğu ipuçları değerlendirilecektir.


Lundi 19 décembre 2016 à 18h30 à l'IFEA
Gülhan Balsoy Erkaya
(Université de Bilgi)
dans le cadre du séminaire "Sciences et savoirs dans l'Empire ottoman"
Intervention en turc

Inscription avant le 19 décembre (10h) : https://www.inscription-facile.com/form/vqh0xYeePraB2B7wsWqt

The Health and Body of the Migrant/Refugee Women in late nineteenth Century Istanbul

This research discusses an almost unknown topic for women’s history, the case of Kırmızı Kışla (The Red Barracks). Kırmızı Kışla was a shelter for migrant/refugee women and their children who fled to Ottoman Istanbul in early 1890s from wars and other social turmoil. Kırmızı Kışla targeted mainly the relief of emigrant widows and orphans. Medical issues occupied an important place in the daily workings of this shelter as contagious diseases, unhealthy sanitary conditions, malnutrition and, death of small children and the elderly were important elements of the everyday life at the shelter. Moreover, due to the presence of pregnant among the migrant women, there was a constant need for midwives besides doctors, both of which were almost never available. The available archival documents are also rife with medical debates regarding the health and body of the migrant women. Along these lines, I will try to reconstruct the daily workings of this institution and the experiences of women taking a shelter under its roof. For this purpose, I will give prominence to the medical debates and practices as well as contemporary conceptions of health/disease, hygiene/filth and life/death.Jeudi 10 novembre 2016 à 18h30 à l'IFEA
Etienne Charrière
(RCAC)
Dans le cadre du Séminaire "Sciences et savoirs dans l'Empire ottoman"

Inscription avant le 9 novembre : https://www.inscription-facile.com/form/fidZk8hOVkkEdDMX9o6Z

"The Novel from Commodity to Technology:
Producing and Consuming Prose Fiction in the Late Ottoman Empire"

When we discuss the development of a culture of the novel in the late Ottoman Empire, it appears crucial to emphasize that the emergence of this particular genre in the largest urban centers of the Empire in the second half of the nineteenth century was determined by two crucial parameters. First, the development of the Ottoman novel constituted a truly trans-communal phenomenon and was the product of a space marked by an uncommonly dense traffic in languages and scripts, where literature was written, published, consumed, performed, and translated in multiple languages and where cultural practices therefore often cut across communal boundaries. Second, the emergence of the genre in this complex cultural landscape was, in parallel, the product of trans-national literary exchanges and, to a large extent, the result of the wide diffusion on the Ottoman literary market of works imported primarily from Western Europe and adapted to local needs.

Through an analysis of select examples of late Ottoman novel writing in Ottoman-Turkish, Greek, Armenian and Ladino, this talk explores the ways in which, by approaching the late Ottoman novel not exclusively as a textual corpus, but also as a commodity within a structure of economic and symbolic exchanges and as a technology demanding the acquisition of a particular skill set, we can emphasize the creative reception of the Western European novel in the multilayered cultural context of the late Ottoman Empire and the agency of its Turkish, Greek, Armenian, or Sepharadic practitioners in the nineteenth century.


Jeudi 20 octobre2016 à 18h30 à l'IFEA
Philippe Bourmaud
(IFEA / Université Lyon III)
Dans le cadre du séminaire "Sciences et savoirs dans l'Empire ottoman"

Inscription avant le 19 octobre : https://www.inscription-facile.com/form/60r10ILWJLQ5YH7zbYdP

"Morcellement d'empire, éclatement des réseaux d'information ? Ce que l'on sait de l'épidémie de grippe espagnole dans l'Empire ottoman à l'automne 1918"

Avec la Première Guerre mondiale, le réseau de communication épidémiologique s'est systématisé à l'intérieur de l'Empire ottoman, en particulier face aux crises sanitaires liées à la dégradation des conditions de vie : le typhus et le choléra sévissent parmi la population civile et dans l'armée. L'historiographie a souligné le rôle de ces épidémies dans la conduite des opérations militaires. Elle a cependant laissé en filigrane l'épidémie qui s'installe au moment de l'effondrement de l'armée ottomane, en septembre-octobre 1918 : la grippe dite « espagnole » dont la pandémie affecte tous les belligérants. Que sait-on alors de l'épidémie, de son ampleur et de ses modalités de transmission ? Que nous apprend-elle de l'organisation anti-épidémique des différents belligérants engagés sur le territoire ottoman ? L'information épidémiologique apparaît limitée et éclatée : le morcellement territorial en cours semble avoir immédiatement eu des conséquences aggravantes sur la santé publique en faisant éclater les réseaux ottomans d'information et en soumettant les mesures de prévention aux priorités des armées d'occupation.


Présentation des travaux de stagiaire
Andrea Vissol (Université catholique de Louvain)
Jeudi 2 juin 2016 à 15h à l'IFEA
Pour vous inscrire : https://www.inscription-facile.com/form/NKxGGPcRA74lbpg3C0c2

"Les transformations des institutions administratives de la monarchie des Habsbourg et de l'Empire ottoman entre 1839 et 1871 : multi-ethnisme et multiculturalisme impérial comme fondement d'un État moderne: questions de théorie et de méthodologie"

Au cours de cette présentation nous aborderons des questions d'ordre théorique et méthodologique utile pour cerner le double enjeu de notre question de recherche: D'une part la présentation et comparaison des processus de réformes de l'administration centrale, provinciale, communale et municipale d'Empires multi-ethniques du XIXe siècle ; et d'autre part de poser les bases d'une réflexion sur un modèle de gouvernance fonctionnel contemporain pour un État pluri-ethnique, pluri-confessionnel et pluri-linguistique. Lors de cette présentation nous nous focaliserons sur la définition des limites et du cadre de notre recherche ainsi que sur la possibilité de transformer l'enjeu proprement historique de notre questionnement en un enjeu de théorie politique. Nous présenterons un cadre théorique permettant de questionner l'idée communément partagée selon laquelle État et Nation doivent coïncider et que chaque groupe ethnique doit être regroupé dans un État qui leur est propre. Nous essayerons de présenter un ensemble d'outils permettant de dépasser l'idée contemporaine selon laquelle il est impossible pour différent groupes ethniques de vivre en commun. In fine, de se demander si le principe de bonne gouvernance est un synonyme de l'État Nation et de son principe des nationalités.
Dans le cadre du Séminaire "Sciences et savoirs dans l'Empire ottoman"
Jeudi 26 mai 2016 à 18h à l'IFEA
Ebru Aykut (IFPO)
intervention en turc

"Geç Osmanlı Toplumunda 'Acayip' Bedenler: Hilkat Garibeleri, Modern Tıp ve 'Kusurlu' Nesiller"

Lundi 11 avril 2016 à 18h à l'IFEA
Norig Neveu (IFPO)
Dans le cadre du séminaire "Sciences et savoirs dans l'Empire ottoman"

"Developing Ottoman education in Southern Transjordan in the late 19th century"

In the late 19th century, the Ottoman reassertion of power in the Southern regions of the Bilâd al-Sham went along with the implementation of new educational policies fitting the reforms (Tanzimat) agenda. The Ottoman educational strategy including the establishment of new schools and new curriculum aimed to spread common values including allegiance to Ottoman rule the establishment of a local loyal elite. This was accompanied by the appointment of Muslim preachers and copies of the Koran to reform and standardize the local religious practices. My presentation will focus on the social profiles of the teachers sent in Southern Transjordan and on the kind of schools developed in this region. This will allow for an analysis of these policies at a local scale. How are they revealing of the perceptions central government representatives had of these provinces? Did they and to what extent disrupt the social and political balance in this region? Overall, my presentation will investigate the existence of Ottoman missionary dynamics in the Arab provinces of the Empire during the late 19th century.

Séminaire "Sciences et savoirs dans l'Empire ottoman"
Jeudi 11 févirer 2016 à 18h à l'IFEA
Philippe Bourmaud (IFEA)
"Learning and teaching medical sciences between Ottoman reforms and Arab cultural renaissance : Dr Shakir al-Khoury (1847-1911) and his autobiography"
Intervention en anglais

The intellectual dynamics of the Tanzimat (Ottoman reforms) and Nahda (Arab cultural renaissance) that unfold over the nineteenth century have often been paralleled, nearly conflated into one modernizing trend. In many ways, the two movements had cumulative effects, encouraging the emergence of an educated class with a blend of cultural pride and fascination for the West, and an appetite for scientific novelty. It could be said, however, that the two movements, without actually competing ideologically the way Turkish and Arab nationalisms would in a later period, stressed different aspects of modernization, namely social engineering and identity politics respectively. The case of Dr Shaker al-Khoury illustrates these overlapping dynamics. A son of Mount Lebanon, he grew up, just ahead of the 1860 interdenominational conflict, to become a physician and a long-time professor at the French Medical Faculty founded by the Jesuits in Beirut. Where can we trace in his autobiography – in itself, a text typical of Ottoman modernity – the influence of the Tanzimat on the one side, of the Nahda on the other?Présentation du Dictionnaire de l'Empire ottoman
En présence de François Georgeon, Nicolas Vatin, Olivier Bouquet, Ahmet Kuyaş, Zafer Toprak
Lundi 18 janvier 2016 à 18h30 à l'Institut français d'Istanbul
En français, traduction simultanée en turc, entrée libre

Pour pouvoir participer à la rencontre, inscription obligatoire à : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. en indiquant votre nom et prénom.
En raison des mesures de sécurité à l’entrée du site de l’Institut, nous vous recommandons d’arriver au moins 15 minutes avant le début des manifestations.

http://www.ifturquie.org/istanbul-fr/une-histoire-collective-de-lempire-ottoman-en-langue-francaise-est-elle-possible/

Lundi 23 novembre 2015 à 16h à l'IFEA
Philippe Bourmaud (IFEA-CNRS)
Intervention en anglais

Enquiries, moral entrepreneurs and experts: the making of health and social problems from the late Ottoman Empire to the Middle East mandates

            The presentation will tackle whether public problems are a yardstick to understand the changes in policy making, from Ottoman to mandatory rule. The 1908 Ottoman revolution brought political questions in the open in the columns of the many new newspapers. The establishment of the Mandates system in the Levant after World War I dictated policy obligations, subjected to the oversight of the League of Nations. These included such global concerns as tuberculosis, venereal diseases, malaria, alcoholism and drug addiction.

These new policy issues did not come out of the blue. As constructivist analysts have underlined, public problems can only emerge if specific actors create an awareness about them or suggest political solutions. The late Ottoman and mandate period saw the emergence of such actors, cause entrepreneurs and experts. This raises two main questions. Did their constructions of public problems reflect local concerns? And did the constructions of public problems promoted by those actors indeed influence public policies? Cause entrepreneurs and experts often had an interest in following foreign or international agendas, which could boost their career and accelerate their recognition as specialists. Yet those same actors often displayed a nationalist worldview, which would lead them to reformulate global concerns in local context, and press for enquiries to demonstrate the national relevance of an issue. This production of data played in the hand of the League of Nations, which gathered and discussed informations about the Mandates, and tried to influence mandatory policies. It certainly changed the way public problems were presented and tackled ; but one way it did this was by providing nationalists with material and arguments to show mandatory rule failed to reach its goal, and thus denounce its colonial nature."

Mercredi 4 novembre 2015 à 18h à l'IFEA
Jean-Louis Bacqué-Grammont (directeur de recherches émérite au CNRS)
"Les talismans de Sainte Sophie et de l’hippodrome d’Istanbul dans la relation de voyage d’Evliya Çelebi"

LES TALISMANS DE SAINTE-SOPHIE ET DE L’HIPPODROME D’ISTANBUL DANS LA RELATION DE VOYAGE D’EVLİYÂ ÇELEBÎ

Si, pour nous en tenir à la définition du dictionnaire de Littré, on qualifie de merveille une chose qui cause de l’admiration et qui, partant, apparaīt extraordinaire, hors des normes connues, on admettra que ce résultat peut ou pourrait être obtenu, entre autres, par des talismans, soit, toujours selon le même auteur, « certaines figures ou caractères gravés sur la pierre ou sur le métal, auxquels on attribue des relations avec les astres, et des vertus extraordinaires, suivant la constellation sous laquelle ils ont été gravés ». Or, ayant maintes fois rencontré la mention de ces objets de forme et de nature très diverses et peu explicite dans la relation de voyage (Seyâhat-nâme) d’Evliyâ Çelebî, il nous a semblé qu’il ne devait pas être inintéressant d’y poursuivre la recherche des occurrences les plus notables.

Dans l’ensemble du Seyāhat-nāme, nous avons ainsi relevé 42 occurrences significatives des mots tılısm et mutalsamânât auxquelles s’ajoutent quelques redites et, sans aucun doute, beaucoup de cas qui ont échappé à notre attention. Quoi qu’il en soit, cet embryon de corpus apparaît suffisant pour examiner de plus près la manière dont un Ottoman relativement cultivé du milieu du XVIIe siècle pouvait envisager ces amulettes et les pouvoirs qu’il leur attribuait. Nous limiterons ici notre exposé à quatre cas, ceux des chérubins des pendentifs de Sainte-Sophie et des trois monuments caractéristiques de l’Atmeydanı.  

L'EHESS comme lieu d’échange spécifique en sciences sociales sur la Turquie
Jeudi 18 juin 2015 entre 14h30-18h30 à l'IFEA, entre 14h-16h (heure française) visio-conférence en salle du conseil à l'EHESS
à l'occasion des 40 ans de l'EHESS, organisé par Derya FIRAT (sociologie, Université des Beaux-Arts Mimar-Sinan)

EHESS comme lieu d’échange spécifique en sciences sociales sur la Turquie

La place occupée par les sciences sociales de tradition française en Turquie ne se réduit nullement à une simple transposition. Elles doivent en effet composer avec les contraintes politiques, économiques et sociales de la Turquie. Celles-ci affectent le choix des objets de recherche et des problèmes pertinents, l'éventail des méthodes praticables et légitimes, ainsi que la construction des hypothèses et des orientations théoriques. Ceci conduit bien évidemment à des transformations significatives de leur contenu et orientation.

D’autre part, si l’internationalisation des sciences humaines et sociales s’accompagne, dans un pays comme la Turquie, d’une utilisation massive de l’anglais, une pensée critique du monde contemporain ne peut se construire que grâce à la diversité des approches et concepts et à une réflexion critique sur la leur adoption. En effet, depuis les années quatre-vingt, la Turquie connait une dissociation croissante entre les langues de production des savoirs sur la société. Les effets de clivages linguistiques au sein d’un même champ de savoir, en fonction de la langue de production (anglais, français, turc etc.), entraînent de facto un cloisonnement préjudiciable entre les différentes orientations d'analyse.

Cette journée d'études organisée à l’occasion de 40e anniversaire de l’EHESS a pour but d'examiner les logiques de production du savoir sur la société en Turquie, les modalités de la circulation des savoir et pratiques en sciences humaines et sociales entre la France et le monde turc ainsi que la place de l’EHESS dans leur renouvellement en Turquie.

14h30 – Accueil par Muriel DOMENACH (Consule générale de France à Istanbul) et Jean-François Pérouse (Directeur de l'IFEA)
14h45 – Ouverture de la journée par Valérie Le Galcher-Baron  (Attachée de Coopération Universitaire, Istanbul)
15h00 –Apport de l’EHESS au renouvellement des sciences sociales en Turquie
Présidence de la séance par Hamit Bozarslan (histoire et sciences politiques, EHESS)

Retransmission avec Paris animé par Marc Aymes (histoire, CETOBAC, EHESS) à partir de 15h00
Témoignage et discussion pour les années 90’ par
Işık Tamdoğan (histoire, IFEA)
Ferhat Kentel (sociologie, Université de Şehir)
Témoignage et discussion pour les années 2000’
Buket Türkmen (sociologie, Université de Galatasaray
Yavuz Aykan (histoire, Université de Koç)
Témoignage et discussion pour les années 2010
Deniz Günce Demirhisar (sociologie, Doctorante-EHESS
Ali Tirali (histoire Doctorant- EHESS)
16h30 -  Pause Café  - 16h45
16h45 – Discussion générale : Avec la participation d’un public composé des anciens étudiants de l’EHESS et des différents spécialistes de la Turquie
18h30 - Cocktail de clôture offert par l’IFEA

Hervé Georgelin (Université d'Athènes)
Écrire en arménien dans l'Istanbul républicaine. Parcours de Zaven Biberyan (Զաւէն Պիպէռեան) (1921-1984)
Lundi 15 juin 2015 à 18h à l'IFEA

Écrire en arménien dans l'Istanbul républicaine. Parcours de Zaven Biberyan (Զաւէն Պիպէռեան) (1921-1984)

Vivre en tant qu'arménien dans l'Istanbul républicaine n'est certainement pas toujours une expérience confortable mais désirer de surcroît s'y exprimer en tant qu'auteur de langue arménienne offre bien des difficultés, insoupçonnées parfois.
En nous penchant sur le cas de Zaven Biberyan, nous entrerons dans le rude monde de la littérature arménienne occidentale post-catastrophique. Il conviendra d'illustrer l'attachement de l'auteur à sa ville et au nouvel État. Nous nous interrogerons sur les thématiques centrales de l’œuvre de Biberyan, alors que la communauté stambouliote n'est plus qu'un isolat parmi l'archipel de la dispersion et que ses textes n'ont connu une réception que très marginale. L'intertextualité des œuvres de Bibérian nous questionnera. Peut-on voire doit-on, comme le pensent certains, penser en termes de degré d'arménité pour aborder une œuvre de littérature arménienne?
D'autres auteurs constituant la littérature arménienne stambouliote contemporaine seront évoqués.
D'un point de vue méthodologique, nous nous interrogerons sur les rapports délicats entre écriture littéraire, en particulier autobiographique, et historiographie.

Hervé Georgelin est l'auteur de :
La fin de Smyrne. Du cosmopolitisme aux nationalisme, Paris, CNRS Éditions, 2005.
« Armenians in Late Ottoman Rural Cappadocia », pp. 232-249 dans Richard Hovannisian  (éd.), Armenian Caesaria, Costa Mesa, Californie, Mazda Press, 2013.
Article en commun avec Bernard Lory, « Les temps entrelacés de deux villes pluricommunautaires : Smyrne et Monastir », pp. 173-201 dans François Georgelin, Frédéric Hitzel (éd.), Les Ottomans et le temps,  Leiden & Boston, E. J. Brill, 2012.
« Perception of the other's fate: what Greek Orthodox refugees from the Ottoman Empire reported about the destruction of Ottoman Armenians », p. 59-75 dans Journal of Genocide Research, dossier spécial sur les “Late Ottoman Genocides: The Dissolution of the Ottoman Empire and Young Turkish Population and Extermination Politics”, Volume 10, mars 2008.
« Illiteracy, ill-literacy and literacy among Western Armenians: En route from the Near East to the West, from the 1950’s until today » pour le European Journal of Turkish Studies, Social Sciences on Contemporary Turkey, Numéro thématique, n° 6, 2007, dossier spécial sur les savoirs de l’illettrisme dirigé par Marc Aymes.  http://ejts.revues.org/1313

Il est également traducteur de l’arménien et du grec moderne et a publié les traductions suivantes :
1. Thrassos Kastanakis, Manouíl, le hadji, [Ο Χατζή Μανουήλ] Genève, MētisPresses, (sous presse) ; 2. Aram Andonian, Sur la route de l’exil [Աքսորի ճամբուն վրայ], Genève, Mētispresses, 2013, 203 p. ; 3. Zavèn Bibérian, Le crépuscule des fourmis [Մրջիւններու վերջալոյսը], Genève, MētisPresses, 2012, 462  p. ; 4. Aram Andonian,  Այն Սև  Օրերուն [En ces sombres jours], Genève, MētisPresses, avril 2007, 144 p. 

Stefan Winter (UQAM)
"The Arab 'Alawis (Nusayris) of Cilicia, Hatay and Syria from WWI to the Turkish War of Liberation"
Mercredi 10 juin 2015 à 18h à l'IFEA
Intervention en anglais

The Arab 'Alawis (Nusayris) of Cilicia, Hatay and Syria from WWI to the Turkish War of Liberation

The history of Syria’s ‘Alawi (Nusayri community) has become a key topic of Ottomanist research in recent years, due in no small part to the increasing sectarianization of the country’s civil conflict. Much of this research has drawn on the central Ottoman archives in Istanbul to concentrate on the community’s changing relationship with the Ottoman state in the nineteenth century, and in particular on its inclusion in the tashih-i akaid (“rectification of belief”) initiative under sultan Abdülhamid in the 1890’s. This paper, part of a larger project on the secular history of this ‘Alawis from the tenth to the twentieth century, will begin by considering late Ottoman policy towards the ‘Alawis as one of social integration rather than religious discrimination, and concentrate especially on the community’s situation during and immediately after World War One. Drawing on Arabic chronicles, local accounts from Cilicia, French diplomatic reports as well as papers from the ATASE (military) archives in Ankara, it will show that the ‘Alawis were willing to forego their ties with the Arab nationalist movement and instead seek the support and leadership of the Kemalist movement during the Turkish War of Liberation (Kurtuluş Savaşı) in an attempt to maintain a maximum of autonomy in both northwestern Syria and southern Turkey after the dislocation of the Ottoman Empire.

Jean-Louis Bacqué-Grammont (CNRS)
"Visions des châteaux des Dardanelles"
Mercredi 27 mai 2015 à 18h à l'IFEA

"Visions des châteaux des Dardanelles"

Avec le Bosphore, les Dardanelles sont l’un des deux détroits qui mettent en communication la Méditerranée et la mer Noire via la mer Égée et l’antique Propontide, aujourd’hui mer de Marmara. Elles constituent donc l’un des points stratégiques majeurs sur une route commerciale nord-sud fréquentée de tout temps. On sait peu de chose sur l’aspect des constructions qui en protégèrent l’accès avant que le souverain ottoman Mehmed II fasse édifier de part et d’autre du détroit deux forteresses qui, lors du siège de Constantinople en 1453, complétèrent le dispositif d’isolement systématique de cette ville : Kilidülbahir (« la clé de la mer », l’antique Sestos) du côté européen et Seddülbahir (« le mur de la mer », l’antique Abydos) du côté asiatique. Aucune menace navale n’ayant affecté la capitale ottomane au cours des trois cents années qui suivirent, ce n’est qu’au milieu du XVIIe siècle que des travaux de remaniement s’imposèrent, la guerre de Crète contre les Vénitiens ayant pris un moment une tournure favorable à ces derniers. À quelques réfections près, ce sont ces mêmes forteresses que l’escadre des Alliés découvrit en face d’elle en 1915.
Nous présenterons quelques textes peu connus en français qui contribuent à préciser la topographie et l’aspect des lieux à l’époque ottomane. L’un d’eux est dû à Pîrî Re’îs, ancien corsaire devenu amiral ottoman et auteur d’une remarquable description nautique des côtes et des îles de la Méditerranée au début du XVIe siècle. Un autre est celui qu’on peut trouver dans l’énorme manuscrit inédit de la relation de voyage du Périgourdin Julien Bordier qui les vit plusieurs fois à partir de 1605. Enfin nous examinerons ce qu’en dit un quart de siècle plus tard Evliyâ Çelebî, voyageur ottoman qui parcourut infatigablement pendant plus de quarante années les terres de l’Empire et quelques autres plus ou moins lointaines.       

Faruk Bilici (INALCO, en délégation au CNRS, CEAlex-IFEA)
Mardi 21 avril 2015 à 19 h à l'IFEA
coorganisé avec l'Association culturelle Turquie-France

L'expédition d'Égypte de Napoléon Bonaparte et la réaction des Ottomans

Objet de toutes les ambitions et de tous les fantasmes militaires, politiques et idéologiques depuis les Croisades, l’Égypte, de façon inattendue, est aussi au cœur de l’actualité de la Révolution française et de son extension en Orient.

La tradition historiographique considère souvent l’Expédition (1798-1801) comme une affaire strictement franco-britannique menée au mieux contre les intérêts anglais sur la route de l’Inde, au pire contre l’Égypte des mamelouks exploitant honteusement les négociants français, sans véritablement prendre en compte l’Empire ottoman.

Cette tradition historiographique prend sa source à la fois dans le discours et dans la propagande qui ont accompagné l’action militaire et politique française. Or, ces deux éléments dissimulent mal une expédition organisée contre une province, ottomane depuis 1517, même si dans les faits, il est vrai, au XVIIIe « les mamelouks détenaient la plupart des fonctions gouvernementales et des fermages, ce qui leur assurait le contrôle du pouvoir », excluant ainsi l’autorité ottomane. Mais cette analyse restrictive sous-estime à la fois les possibilités militaires, politiques et diplomatiques de l’Empire ottoman jugé comme moribond.

Cette conférence ne reprendra pas une énième fois l’Expédition d’Égypte dans ses détails, mais soulignera par quelques points et à l’aide des documents d’archives turques la réponse ottomane à l’agression française contre une province fondamentale de son allié traditionnel.


Séminaire "Mers ottomanes, de la Méditerranée à l'Océan indien"

Jean-Marc Besse (CNRS, Paris), Ségolène Débarre (Université Paris 1)
Lundi 20 avril 2015 à 18h à l'IFEA
« La cartographie française dans l’Empire ottoman au 19e siècle : autour de la guerre de Crimée »

Dans le cadre de la préparation de l’exposition « Entre trois mers : cartographie française et ottomane des Dardanelles et du Bosphore (XVIIe-XIXe s) », cette présentation analysera l’investissement spécifique de la France dans la cartographie des détroits turcs au moment de la guerre de Crimée (1853-1856). Dans la continuité des missions topographiques conduites en Grèce (1829-1831) et en Algérie (1839-1842), la France chargea des officiers du Génie de lever une carte au 1/50 000 de la péninsule de Gallipoli entre 1854 et 1856. Ce travail, repris à l’époque par l’Ordnance Survey britannique, fit référence jusqu’à la Première Guerre mondiale – nonobstant les approximations et inexactitudes qu’il comportait. Fondée sur les archives du Service historique de la Défense de Vincennes et de la Bibliothèque nationale de France, la présentation se centrera sur les objectifs et les conditions de réalisation des cartes sur le terrain, ainsi que sur la circulation des cartes entre les différentes Puissances. Elle s’intéressera aussi à l’engouement cartographique que la guerre de Crimée fit naître dans les presses occidentales, française et britannique principalement, un engouement rendu possible par l’amélioration des procédés de gravure et d’impression des documents cartographiques. Ces nouvelles possibilités techniques conjuguées au désir du lectorat européen de suivre un conflit lointain suscitèrent une démultiplication des représentations des théâtres d’opération, en particulier des détroits, et encouragèrent une recherche formelle sur les styles de représentations (vues zénithales, perspectives cavalières, etc.). L’expérience cartographique de la guerre de Crimée fut donc à bien des égards un tournant et une matrice pour le premier conflit mondial.

Séminaire "Mers ottomanes, de la Méditerranée à l'Océan indien"
Lundi 23 février 2015 à 18h à l'IFEA
Georges Tolias (EPHE)
"Les détroits dans la pensée cosmographique : XVe - XVIIe siècles"

Emmanuelle Vagnon (CNRS)
Lundi 12 janvier 2015 à 18h
Intervention en français

À la recherche du passé : Choiseul-Gouffier et la cartographie historique des Dardanelles au 18e siècle

Ambassadeur auprès de la Sublime Porte, le comte de Choiseul-Gouffier (1752-1817), auteur du Voyage pittoresque de la Grèce, fut à l’origine d’une active cartographie française des Détroits du Bosphore et des Dardanelles. Une partie des travaux menés sous son égide relevaient de la cartographie historique : il s’agissait non seulement d’établir des cartes topographiques de plus en plus exactes des lieux, mais aussi de retrouver dans la géographie du présent les traces du passé, et notamment les ruines de l’antique Troie, dans un contexte d’émulation scientifique entre les puissances européennes. Nous observerons ainsi comment l’enjeu historique intervient dans plusieurs cartes géographiques de la période, imbriquant étroitement présent stratégique et quête du passé. 

Lundi 24 novembre 2014 à 18h à l'IFEA
Mitia Frumin (Université Hébraïque de Jérusalem)
"François Kauffer: a cartographer in foreign service?"
Intervention en anglais

"François Kauffer: a cartographer in foreign service?"

François Kauffer is known as the man who in 1786 conducted the first triangulation of the Bosphorus and determined the exact location of most prominent landmarks of Istanbul. From the end of 1792 François Kauffer served the Sublime Porte. His rapid and unexpected death from pneumonia in February of 1801 brought to an end the brilliant career of one of the most prominent Western engineers and cartographers in the Ottoman service at the end of eighteenth century. However, in light of recently revealed documents, the question has to be asked: did François Kauffer truly serve the Ottoman Porte? Or did he serve only the Ottoman Porte? 

Lundi 27 octobre à l'IFEA à 18h
Faruk BILICI (INALCO - CeAlex)
intervention en français
dans le cadre du séminaire Mers ottomanes : de la Méditerranée à l'Océan indien

 
Les cartes des Détroits et d’Istanbul issues de la mission Graviers d’Ortières au XVIIe siècle

De Henri IV jusqu’à la fin de l’Empire ottoman, deux politiques françaises coexistent vis-à-vis de l’Empire  : l’une officielle, dictée par la «  raison d’État  », l’autre plus ou moins secrète, cachée, exprimée çà et là par des personnalités diplomatiques, militaires ou religieuses à peine «  autorisées  ». Ces politiques contradictoires s’expriment au XVIIe siècle d’un côté, par des professions de foi amicales, de l’autre par la participation plus ou moins clandestine des contingents français aux côtés des puissances en guerre avec l’Empire ottoman.

Ces idéologies s’expriment  également à travers ouvrages, journaux, pamphlets, poèmes, mais aussi par des projets de croisade ou de guerre sainte. Les mythes messianiques judéo-chrétiens sont remis au goût du jour, de nouvelles généalogies sont élaborées. Polémistes, religieux, juristes et intellectuels ne cessent de découvrir dans les Ancien et Nouveau Testaments des prophéties désignant le roi de France comme le « dernier roi sauveur  », tandis que d’autres établissent des arbres généalogiques, montrant des «  liens directs  » entre les rois de France et les empereurs byzantins.

Après le second échec turc devant Vienne, en 1683, ces projets deviennent de plus en plus concrets et pressants. La France est conduite à repenser la configuration de l’Europe orientale et du Moyen-Orient. Elle participe en quelque sorte au partage de l’Empire ottoman en bombardant les ports maghrébins ottomans et même en prenant pied sur d’autres  zones du continent africain.

À partir de 1685, les missions d’exploration maritimes, cartographiques, politiques et militaires dans tous les points importants de l’Empire se sont donc multipliées, afin de  «  faire des descentes  » à Istanbul, à travers le détroit des Dardanelles, mais aussi dans d’autres parties névralgiques de l’Empire, en Grèce, en Égypte, en passant par les côtes libanaises, syriennes, palestiniennes et chypriotes.

C’est dans ce contexte que se place la mission de Graviers d’Ortières dans la suite de l’ambassadeur Girardin nommé à Istanbul en 1685. Officiellement chargé d’inspecter les échelles du Levant, Graviers d’Ortières, accompagné d’ingénieurs français de la marine, avait surtout pour mission de dresser des cartes exactes des Dardanelles et d’Istanbul, de relever les mouillages, de prendre des plans des forteresses et des murailles. Les mêmes observations devaient être faites dans l'Archipel et sur les côtes anatoliennes, de Syrie et d'Égypte. Sous prétexte de travailler à un portulan de la Méditerranée et de visiter les  implantations françaises des échelles du Levant, la mission confiée à Graviers d'Ortières et à ses collaborateurs ne semble avoir eu d'autre but que de préparer la grande entreprise que Louis XIV projetait en Orient, mais que les guerres avec le Saint-Empire, l'Espagne, l'Angleterre et la Hollande devaient bientôt empêcher.

  Au-delà d’une seule tentative de coup de force militaire,  l’analyse de la documentation permet de montrer  son grand intérêt historique. Ce sont les documents issus de cette mission qui feront l’objet de  notre conférence.Journée d'études “Appartenance locale"
Les liens de l’appartenance : les personnes et les choses Istanbul
13 et 14 décembre 2014

Notre rencontre voudrait être le lieu d’une interrogation sur la qualité et le poids des choses dans la construction des droits de l’appartenance. En effet, l’hypothèse est que les choses, loin d’être inertes ou neutres, ont des effets dans la création des liens sociaux par lesquels se revendiquent ou s’affirment les droits d’appartenance. Aux biens a été traditionnellement attribuée, par les sciences sociales, une place centrale dans le processus d’acquisition de ces droits. La propriété immobilière notamment s’est avérée sous cet angle être un puissant vecteur de ce processus Expression d’une volonté individuelle ou familiale de résider et d’investir dans une localité, les propriétés sont aussi des pièces essentielles dans des politiques de prestige qui pourraient caractériser des parcours d’intégration.

De plus, et peut-être principalement, la propriété est la base des prélèvements fiscaux qui sont souvent la première preuve de l’appartenance à une communauté. Enfin, c’est à travers l’acquisition de propriétés que peuvent se nouer ces relations de confiance qui introduisent au milieu des “locaux”. Ces différents exemples soulignent le lien entre l’appropriation des choses et les possibilités de créer des liens d'appartenance.

Pour interroger le poids des choses dans la construction de ces liens, trois axes principaux peuvent être considérés.

Mardi 10 juin 2014 à 18h à l'IFEA
Chantal Verdeil, Aksin Somel, Ben Fortna, Tassos Anastassiadis, Andreas Lyberatos, Frédéric Abécassis
"Growing up Modern: Schools and schooling in the ottoman and post ottoman world"
Interventions en anglais
Projet soutenu par l'Ecole française d'Athènes, l'INALCO et le LARHRA

Séminaire "Mers ottomanes, de la Méditerranée à l'Océan Indien"
Lundi 19 mai 2014 à 18h à l'IFEA
Zoltan Biedermann (University College London (UCL), As. Prof.)
"From Van to the Caspian Sea: Portuguese and Italian Maps of Eastern Anatolia and Armenia, 1500-1600"
Intervention en anglais

Various mapmaking traditions engaged with the East Anatolian - Caspian region in the sixteenth century, each looking at it from a different angle: while Ottomans geographers observed their empire from Istanbul, Venetians collected data from travellers and diplomats to Persia, and Portuguese cartographers observed the region from Goa. The presentation explores these points of contact and highlights the gaps they produced in the cartography of the region.

International Conference
"Not All Quiet on the Ottoman Fronts: Neglected Perspectives on a Global War (1914-18)"
9-12 avril 2014
at İstanbul Bilgi University

http://www.ottomanfronts1914-1918.org/

7 avril 2014
à l'Institut Français d'Istanbul

 

 

 

 

 

Organisation

tarih vakfi orient

Partenaires

partenaires logos

Présentation et appel à contribution

Séminaire "Mers ottomanes, de la Méditerranée à l'Océan Indien"
Lundi 14 avril 2014 à 18h à l'IFEA
Nicolas Vatin (EPHE, Directeur d’études)
"Les Ottomans en Méditerranée au XVIe siècle"
Intervention en français

Atelier doctoral
Vendredi 14 mars 2014 à 14h à l'IFEA
Şeyma Dereci (Université de Thrace), boursière courte durée à l'IFEA présentera l'état de ses recherches
"Osmanlı Hakimiyetinde Beyrut Limanı (19yy.)"
Intervention en turc. Sur invitation

Séminaire "Mers ottomanes, de la Méditerranée à l'Océan Indien"
Lundi 24 mars 2014 à 18h à l'IFEA
Evren Türkmenoğlu (Université d'Istanbul)
"Latest News from Istanbul University's Yenikapı Shipwrecks Project"
Intervention en anglais

Fig-ENS200Séminaire "Mers ottomanes, de la Méditerranée à l'Océan Indien"
Lundi 24 février 2014 à 18h à l'IFEA
Giulia Boetto (CNRS, Chargée de recherches, Centre Camille Julien (UMR7299)
"Shipping in the ports of Rome and Naples: highlights on working boats under the roman Empire to understand later shipbuilding"
Intervention en anglais

mp3}24022014_Boetto2{/mp3}

Séminaire "Mers ottomanes, de la Méditerranée à l'Océan Indien"
Lundi 13 janvier 2014 à 18h à l'IFEA
Pascal Lebouteiller (cartographe)
"L'évolution de la représentation du Bosphore à travers les collections de plans et cartes de l'IFEA"
"The evolution of the representation of the Bosporus strait through the collection of maps and plans of the French institude for Anatolian studies."
Intervention en anglais

Mercredi 23 octobre 2013 à 19h au Palais de France
François Georgeon, "Été-automne 1914 : Réflexions sur l'entrée en guerre de l'Empire ottoman"

Intervention en français

Conférence organisée par

 

Bogazici University Logo.svg  Sabanci University logo  ifealogo-couleur-png 

ico newsletter