Monday, 26 May 2014 13:01

Göçler ve Mekansal Hareketlilik Araştırma Birimi (AMiMo)

Written by

IFEA'nın yürüttüğü Güncel Çalışmalar dahilinde yer alan Göçler ve Mekansal Hareketlilik Araştırma Birimi ya da kısaca AMiMo, Türkiye ile ilgili göç ve yer değiştirme konularını ortak bir bakış açısıyla ele alan sosyal bilimcileri, enstitüdeki araştırma geleneğine bağlı kalarak, bir araya getirmektedir. Farklı coğrafi ve kurumsal ölçekli göçleri aynı anda inceleyen ya da birbirleriyle karşılaştıran AMiMo, genelde kalıplaşmış sınıflandırmaların (uluslararası göç/iç göç, göç almak/göç vermek, vb.) dışına çıkarmayı hedeflemektedir. Aynı şekilde, AMiMo'nun disiplinlerarası yaklaşımı, ekonomik göçün karşıtı olarak siyasi göçün, isteyerek yapılan göçün karşıtı olarak zorunlu göçün, yasal göç karşıtı olarak yasa dışı göçün önerildiği idari ve geleneksel olarak “akılcılaştırılan” sınıflandırmalardan kurtulmuş yeni bakış açıları sunmaya çalışmaktadır. Bilim dalları arasındaki etkileşim de birimimizdeki, IFEA'nın Osmanlı ve Türk Tarihi araştırmacıları ile desteklenmektedir.

IFEA'ya bağlı araştırmacıların hareketlendirdiği AMiMo, Türkiye ile ilgili göç konuları üzerinde çalışan araştırmacı, öğrenci ve stajyerlere kaynak, ayrıca hem somut hem de sanal bir paylaşım ortamı sunmayı hedeflemektedir. Bu kişilere Türkiye'deki araştırmacılar ile Türk kamu kurumları ve ülkede mevcut uluslararası kuruluşlar ile de temas sağlanması konusunda destek vermektedir. Söz konusu araştırma birimi, çalışmalarını Galatasaray Üniversitesi'ndeki Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin Göç Araştırmaları Birimi ile ortaklaşa yürütmektedir.

Tanıtım

- Türk ve Güney Kafkas coğrafyalarında göç tarihi

İnsan topluluklarının hareketi bakımından hususiyet gösteren tarihi dönemleri ayırmayı ve bunları ayrı ayrı ele alabilmeyi göç paradigması kavramı mümkün kılar. Yani buradaki amaç, göçler ve mekansal hareketlilik konularının bugünkü ele alınışlarında bu birbirini takip eden paradigmaların oynadığı rolü anlamak için, Türkiye ve Güney Kafkasya coğrafyalarına doğru göçler üzerine ya da buralardan verilen göçler hakkında yürütülen araştırmaların bir seyrini çizmektir.

- Türkiye ve Güney Kafkasya ülkelerinin günümüz dünyasındaki göç hareketlerindeki yeri

Göç veren, göç alan ve de bir geçiş ülkesi olan Türkiye, günümüzün karmaşık göç düzeninin bir parçası haline gelmiştir. Buradaki amaç, Türkiye ile ilgili göçler ve mekansal hareketlilik çeşitliliğini ve bunların büründüğü çetrefilli hali daha iyi anlayabilmeye çalışmaktır.

Bu duruma koşut olarak, güney Kafkas coğrafyasındaki göçler de köklü değişikliklere uğramıştır. Rusya, Güney Kafkaslılar için uzun zamandır göç edilen ülkeler arasında ilk sıradayken son on senede başka ülkeler, özellikle Türkiye, yeni ilgi merkezleri olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Öte yandan Güney Kafkasya bölgesindeki çatışmalar, göç hareketleri için bir engel teşkil etse de burası, bölge çapında bir göç alanı olma eğilimindedir.

- Göç politikalarının yasal ve kurumsal gelişimi

Kendi göç politikalarını oluşturma eğilimi gösteren Türkiye ve Güney Kafkas ülkelerinin bu politikaları aynı zamanda daha küresel bir çerçeveyle örtüşmektedir. Türkiye'deki göç yönetimi hakkındaki ve mülteci politikası ile ilgili tavsiyelerin sonuçları nelerdir? Özellikle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Konseyi'nin rolü nedir? Burada istenen, Türkiye'nin izlediği politikada ve de göçmenler konusunda sivil toplumun tüm çeşitliliğiyle etkilerini sorgulayarak, Türkiye'nin vize uygulamalarını ve bu uygulamaların göç olayları üzerindeki etkilerini daha iyi biçimde anlamaktır. Güney Kafkasya'da ise göçe dair mevzuat nasıl hazırlanır ve üç Kafkas ülkesinde göç konusuna değgin kurumlar nasıl ortaya çıkmaktadır? Göç edilen yeni merkezler nereleridir? Kesin dönüş yapanların göç tablosunda sahip oldukları önem nedir?

- Kentsel alanda göçmenlerin toplumsal konumu

Birtakım toplumsal, siyasal, ekonomik ve/veya kültürel hususlar, şehrin değişimine, göç algısının evrilmesine ve de ötekilik duygusunun oluşmasına ne şekilde katkıda bulunmaktadır? Bireysel ve toplu şekilde kentli olma halleri nasıl oluşup ne şekilde birbirleriyle ilişkiye geçerler? Kök kültürün kentsel alandaki temsili ('mahalle' ve 'dükkan' terimlerini de işin içine katarak) nasıl işlemektedir?

Etkinlikler

Dans le cadre du projet 80 ans de sciences sociales de l’émigration dans les pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée : constructions nationales, effets de domination et dynamiques transnationales (présentation du projet) porté par l'IFEA en collaboration avec le CJB, l’IFPO, l’IRMC et le CEDEJ soutenu par le GIS-MOMM (appel 2015)

  • l'AMiMo a participé au congrès du GIS qui s'est tenu à Paris du 6 au 9 juillet 2015 via un atelier thématique le 8 juillet 2015, qui avait pour objectif de rendre compte de l’avancement des travaux (présentation de l'atelier)
  • journée d’étude à l’IFEA le 4 décembre 2015 dont le programme sera annoncé prochainement

 

Working paper seminar 2016

 Call for participation

AMiMo, The “Migration and Mobility” research axis of the French Institute for Anatolian Studies in Istanbul, brings together researchers and students working on migrations related to Turkey (internal migration in and international migration from and to Turkey).

In January 2016, AMiMo will start a working paper seminar series. We are inviting PHD/postdoctoral students and academics based in Turkey, who are carrying out research on migration in/to/from Turkey. The seminar will be open to different disciplinary and thematic approaches.

Speakers will present empirically based original work that is under progress (publication draft, conference draft, thesis/book chapter). The seminar series has two main goals:

  1. to provide a platform for researchers working on the common theme of migration in/to/from Turkey to share their work and receive detailed feedback.
  2. to invite all participants in thinking of ways to approach migration beyond boundaries (disciplinary, thematic, geographic), as set out in AMiMo's founding goals.

Format of seminar

Presenters are required to submit their paper – between 5000-8000 words – one week in advance. Presenters will be given 15 minutes to make a presentation. The presentation should not repeat the content of the paper. Rather the presenter can raise questions/concerns he/she may have regarding the paper, or point out what was left out, etc. The remaining time will be used for discussion. The language of the seminars will be English, Turkish or French.

Participants are strongly encouraged to read papers in advance, as presentation will be kept short. As mentioned, the primary goal of these seminars is to provide detailed feedback to presenters based on their written work that it is still under progress. We will also encourage regular participation as we believe this will enhance discussions throughout the seminar series. However, participants who live outside of Istanbul and cannot attend regularly are also welcome.

Venue: IFEA-Istanbul

Hour: 17H00-18H00.

Dates for submission for the first round of the seminar: 27 November (an abstract of 100-150 words).
Forecast dates for the first round of the seminar series: January 18, February 15, March 14.

Participation in the workshop is through registration only at: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

The seminar is coordinated by Elif Aksaz, Armand Aupiais-L’homme, Kristen Biehl and Didem Danış.

Please contact the coordinators This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it for any question or information. You are welcome to AMiMo’s seminar 2016

January session

Farkhad Alimukhamedov (Université Turgut Özal)
"International students enrolled at Turkish universities. Between student mobility and skilled migration"

The seminar gives the opportunity to share the results from the survey conducted with African students in Ankara, which stems from a previous research by Farkhad Alimukhamedov  ("The Analysis of International Students Migration Towards Turkey", Bilge Strateji, 7, 12:117-132 [download it @academia.edu]).The author tries to frame the question of Turkey’s increasing attempts for internationalization of its Higher Education. The paper identifies the social and demographic belonging of international students in Turkey and highlights the strategies and paths of the foreigners by underlining their social and economic life in the host society. Finally, it also draws the pathways for international students which are remodeling student mobility to skilled migration.

Read 18785 times Last modified on Wednesday, 27 July 2016 16:53