Türkiye’de “Akdenizli olma” şekilleri : yaklaşıklıklar ve ütopyalar

Akdeniz havzasının her yerinde Akdenizlilik bilinci, eşit derecede paylaşılan bir değer olarak karşımıza çıkmaz. Fransa’daki zengin Akdeniz kültürünün özellikle Türkiye’yle paylaşılabilmesi yerindedir çünkü Türkiye, önemli bir Akdeniz şeridine ve Akdenizli geçmişe sahiptir. Ancak Türk halkının çoğunluğu yurdunu bir Akdeniz ülkesi olarak görmemektedir. Bununla birlikte, son senelerde ulusal siyasetten çok, yöresel anlamda ve sivil toplum nezdinde Akdenizli kimliğe yapılan göndermelerde bir artış gözlenmektedir. Zaten siyasal tutumlar da daha çok Yakın ve Orta Doğu ufkuna gönderme yapmaktadır. 

Akdenizli olma

Arap Baharı’nın ertesinde, kamusal ve bireysel eylemler nezdinde ve kamuoyunda Akdeniz göndermesinin herhangi bir çağrışım ya da anlama denk gelip gelmediğini anlamak için amacımız, Türkiye’nin Akdeniz ile kurduğu ilişkiyi sorgulamaktır. Akdeniz’le ilgili siyasal ve kültürel görüşleri Batı Akdeniz uzun süredir çalışırken Türkiye bununla ilgili nasıl bir tutum sergilemektedir? Türkiye’nin son on yıldır açıkça ifade edip arkasında durduğu “Yakın ve Orta Doğu” yönelimi, olası bir Akdeniz ülküsünün bir parçası mıdır yoksa tam tersi ; bunun ortaya çıkışını engelleyen bir unsur mudur?
Bununla görmek istediğimiz Akdeniz’e aidiyetin halk nezdinde, çalışan kesimde ve yerel yönetimlerde nasıl savunulduğudur. Acaba sözkonusu savlar, uzun süredir Akdeniz’in daha batısında bahsedilenlere gönderme yapmakta mıdır?
Burada tartışılacak konu, askeri ve stratejik amaçlardan öte Türk Akdenizi’nin ve de Türkiye’de Akdeniz’in kültürel ve bilimsel icadının oluşturuluş yolları olabilir. Bunun için de söz, bir ortak eylem, ilham paydası ve de uluslarötesi hareketleri besleyebilecek ortak bir ufuk olarak kabul edilen Akdeniz’i yeniden icat edenlere ya da gölgeleyenlere verilmelidir. Konuyla ilgili görüşler, her ülkede “Akdenizlilik” potansiyeli ve imkansızlıklarını yansıtabildikleri ölçüde ele alınacaktır. Türkiye ile diğer Akdeniz ülkeleri arasındaki bilimsel, kültürel ve nüfussal ilişkiler ölçülebilir mi? Bu ilişkiler, Akdeniz’e ortak bir aidiyete istinaden mi oluşmaktadır ? Bu aidiyetin dayanağı ne derece sağlamdır?
Tartışmaya açılan sorunsalı, Türkiye’de Akdeniz’in ne anlam ifade ettiği, Akdeniz kimliğinin tanımı; siyasal, ekonomik ve kültürel yaşamda Akdeniz göndermesinin yapıldığı durumlar olarak belirleyebiliriz. Özellikle din farklılıklarının bazen aşırı şekilde altının çizildiği ya da ulusal kimlikler içine sıkışıldığı şu zamanlarda, ulusları aşan, bu (hayali ya da hayali olmayan bir topluluğa) aidiyet potansiyelinin tanımı ve çerçevesi hakkında ortak bir düşünce geliştirmek bizce önem arz etmektedir.

Açık erişim

 
Christian Bromberger, “LE PONT, LE MUR, LE MIROIR. Coexistence et affrontements dans le monde méditerranéen.” Paix et guerres entre les cultures entre Europe et Méditerranée (dir. Emilio La Parra López et Thierry Tabre) , pp. 115-138. Arles: Actes sud, Éditeur, 2005, Collection: Études méditerranéennes Télécharger

Edhem Eldem, "Ignorer les liens de navigationLa Méditerranée : échelles et figures de l'histoire" > Penser la Méditerranée > Ramses² > Chaînes > Mediamed, ID: MEDIAMED-87-12 date de mise en ligne 06/02/2007 Télécharger le texte de la conférence

Agnes Levallois et Jacques Ould Aoudia (entretiens réalisés par), MÉDITERRANÉE 30 voix pour un avenir commun [Construire la Méditerranée], IPEMED 2012, 154 p.
Télécharger

Jean-François Pérouse
"La mer Blanche du point de vue turc ; ou en quoi la Turquie est-elle aussi méditerranéenne ?" in Hérodote, Paris, N°90, 1998, pp. 163-177"La Turquie et la Méditerranée" in La Méditerranée en questions Vincent Moriniaux (dir.), Paris : Editions du Temps, 2001,  pp. 343-376. Télécharger
"Istanbul est-elle une métropole méditerranéenne ? Critique d’un lieu commun tenace", dans Cahiers de la Méditerranée, Actes du Colloque Les enjeux de la nouvelle métropolisation dans le monde arabe et méditerranéen, Grasse 22-24 novembre 2000, R. Escallier (dir.), Nice, 2002, n.64. URL : http://cdlm.revues.org/index76.html

Kaynakça


 • ALBERA D. , BLOK A. ET BROMBERGER C., 2001, L'anthropologie de la Méditerranée, Cahors : Maisonneuve et Larose, Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme.
 • ALBERA D. et TOZY M. , La Méditerranée des anthropologues, Coll. L'atelier méditerranéen, éd. Maisonneuve & Larose, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, Paris, 2005, 385 pages.
 • ALIBONI R. (1998), "ConfidenceBuilding, Conflict Prevention and Arms Control in the EuroMediterranean Partnership", Perceptions, Ankara, pp. 7386
 • ANTOINE S. (1993), "18 pays riverains dans un même bateau? Le souci de l'environnement et du développement durable, "La Méditerranée Assassinée", Peuples Méditerranéens n°6263, pp.255-277.
 • BAGIS A. I. (dir.) (1992), Actual situation and prospects of Turkey's bilateral relations with Israel. Potential and opportunities, Ankara, FriedrichNauman Fondation in Turkey (7 contributions).
 • BAKIS, M.A. (1993), Türkishe Nahostpolitik seit der Zweiten Weltkrieg. Ein Beitrag zur türkischen Aussenpolitik (1945-1991), Berlin, Peter Lang Verlag, coll. "Ethnien, Regionen, Konflikte", n°5.
 • BAZIN M. (1996), "La protection de l'environnement, enjeu régional pour la Méditerranée orientale?", In : THOBIE J., PEREZ, R. et alii (coord.) (1996), Enjeux et rapports de force en Turquie et en Méditerranée orientale, Varia Turcica XXVIII, IFEA (Istanbul), L'Harmattan (Paris), pp.27-32.
 • BENSIDOUN I. & CHEVALIER A. (1996), Europe-Méditerranée : le pari de l'ouverture. Paris, Economica, "CEPII", 176 p.
 • BESCHORNER N. (1992) "Le rôle de l'eau dans la politique régionale de la Turquie", Monde arabe/MaghrebMachrek, n°138, "La question de l'eau au ProcheOrient" pp.48-63.
 • BIRAND M.A. (1991), Shirts of Steel. An Anatomy of the Turkish Armed Forces, Londres, I.B. Tauris & Co. Ltd.
 • BRUMMETT P. (1994), Ottoman Seaopower and Levantine Diplomacy in the Age of Discovery, New York, State of New York University Press, SUNY (Series in the Social and Economic history of the Middle East), 285 p.
 • BOZKURT M. (1995), Die Beziehung der Türkei zur Europaïscher Union, Berlin, P. Lang.
 • CHENAL A. (1995), "La Turquie et le monde arabe", In : BILLION, D. (sous la dir.)1995 : Le rôle stratégique de la Turquie, Paris, IRIS, 141 p. pp.65-80.
 • COPEAUX E. (1993), "La coscienza geopolitica turca attraverso le carte storiche", Limes, Rivista italiana di Geopolitica, Rome, n°4, pp.249-259.
 • COUTAUBERAGIE, H. (1987), "Mare Nostrum : esquisse d'une géostratégie de la Méditerranée", Hérodote, n°45, pp.31-60.
 • ÇİÇEKOĞLU F. & E. ELDEM, La Méditerranée turque, Paris, Maisonneuve et Larose, 2000.
 • DOĞANAY H. (1997), Géographie humaine de la Turquie, Ankara, Ministère de l'Éducation Nationale, série "éducation", 539 p. (1ère éd.1995) (en turc)
 • DUVEOU P. (1954), La passion de la Cilicie, 1919-1922. Paris, P. Geuthner (1ère éd. : 1938).
 • FARRERE C. (1926), Mes voyages en Méditerranée, Paris, Flammarion (« Mais la Méditerranée est connue de tout un chacun ni plus ni moins que la place de la Concorde. Parler de la Méditerranée au XXe, c'est parler du loup blanc. (...) » (p. VVI).
 • FULLER G.E. LESSER, I.O.(1993)Turkey's new Geopolitics. From Balkan to Western China, Oxford, Westview Press.
 • GENTELLE P. (1995), "A propos de la Méditerranée : de la géo à la néographie", L'Espace Géographique, n°3, pp.203-208.
 • GROC G. (1988), "La Turquie et l'option atlantique", Revue d'Études du Monde Musulman et de la Méditerranée, 50/4, Aix en Provence, pp. 183-197.
 • ILKIN S. (1993), "Les relations financières, commerciales et économiques de la Turquie avec les pays arabes", In : PICARD E. (1993), Nouvelle dynamique au MoyenOrient. Les relations entre l'Orient Arabe et la Turquie, Paris, L'Harmattan, pp. 78-96.
 • "Jeter les bases d'un dialogue euroméditerranéen", Arabies, juillet-août 1995, pp.30-31.
 • KALEAGASI B. (1994), "Les relations entre la Turquie et l'Union européenne", Ayna, Istanbul, n°34, pp.19-22.
 • KANCAL S. (1997), "La Turquie méditerranéenne : affirmation régionale et ouverture internationale", communication au colloque d'Antalya, septembre 1997, non publiée.
 • KARAOSMANOGLU A. (1985), "La région sudest de l'OTAN", Revue Internationale de Défense, 10/1985, 1569-1576.
 • KITSIKIS D. (1996), L'Empire turcogrec, Istanbul, Iletişim (en turc).
 • KODMANIDARWISH B., CHARTOUNIDUBARRY M. (1994), Perceptions de sécurité et stratégies nationales au MoyenOrient, Paris, MassonIFRI (cf. chap.4, pp. 119-134).
 • ORFEI G. (1993), "Kastelôrizo, enclave marittima fra due continenti", Limes, n°4, pp.261-262.
 • OULD AOUDIA J. (1996), "Enjeux économiques de la politique euroméditerranéenne", Monde Arabe MaghrebMachrek, n°153, pp.24-44.
 • PERALDI M. (1998), "Les Arabes de Lâleli", Lettre d'Information n°14, Observatoire Urbain d'Istanbul, Istanbul, Institut Français d'Études Anatoliennes, juin 1998.
 • PEROUSE J.F. (1995), "La population turque en 1994 : dynamiques, perspectives et tensions", Méditerrannée, 1995, n°12, pp. 71-80.
 • PICARD E. (sous la dir.) (1993), Nouvelle dynamique au MoyenOrient. Les relations entre l'Orient Arabe et la Turquie, Paris, L'Harmattan, 214 p.
 • SANGUINETTI A. (1982), "L'intérêt stratégique de la Méditerranée", Peuples Méditerranéens, n°19, avriljuin 1982, pp.33-38.
 • Stratégies en Méditerranée. Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1995. 108 p.
 • THOBIE J., PEREZ R., KANCAL S. (coord.) (1996) Enjeux et rapports de force en Turquie et en Méditerranée orientale, Varia Turcica XXVIII, IFEA (Istanbul), L'Harmattan (Paris), 490 p.
 • VERGIN N. (1996), "Présence et identité de la Turquie en Méditerranée orientale", In : THOBIE, J., PEREZ, R. & KANCAL, S. (coord.), 1996 : Enjeux et rapports de force en Turquie et en Méditerranée orientale, Varia Turcica XXVIII, IFEA (Istanbul), L'Harmattan (Paris), pp.19-26.
 • VILLEPIN X., PENNE G., de LA MALENE C. "Les tentations de la Turquie", Les rapports du Sénat, n°292, 199596, Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, 50 p.
 • YERASIMOS S., ARTUNKAL, T. (1983) La Turquie : permanences géopolitiques et stratégies nouvelles vers le Proche et le MoyenOrient, Hérodote, n°29-30, pp.253-281.
 • YERASIMOS S. (1984) "Le conflit de la mer Égée", Hérodote, n°32 ("Géopolitiques de la mer"), 123-143.
 • YERASIMOS S (1988), "Le Sandjak d'Alexandrette : formation et intégration d'un territoire", Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée Aix en Provence, n°48-49, pp.198-212.
 • ZORGBIBE C. (1997), La Méditerranée sans les grands? , Paris, PUF, coll. "Quadrige", 210 p. (1ère éd. 1980)
Read 10030 times Last modified on Thursday, 28 December 2017 10:20