Annonces/Haberler
Friday, 12 July 2013 10:47

Kafkasya Gözlem Merkezi'nin tanıtımı

Written by

Tüzük ve tarihçe

 

Kafkasya Gözlem Merkezi (ODC) ya da diğer ismiyle IFEA'nın Bakü Şubesi, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın ön ayak oluşuyla İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) ile Azerbaycan Fransız Büyükelçiliği arasındaki işbirliği sonucu 2002 yılında kuruldu. Merkezin amacı, Rusya Federasyonu sınırlarındaki Kuzey Kafkasya ile Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ın bulunduğu Güney Kafkasya'yı da kapsayarak, Kafkaslar genelinde beşeri ve sosyal bilimler dallarındaki araştırmaları desteklemektir. Kafkaslar'ın IFEA tarafından daha yakından ele alınabilmesi için şubenin ilk sorumlusu Bayram Balcı, Bakü'ye yerleşmiş ve merkez, Kasım 2003'te faaliyete girmiştir. Balcı'nın halefi Thornike Gordadze, Gürcistan Dışişleri Bakanı yardımcılığı görevine getirildiği için merkezdeki görevinden Ağustos 2010'da ayrılmıştır. 2011'den itibaren merkez sorumlusu görevini Gilles Authier yürütmüş ve 2013 sonbaharında, G.Authier Uygulamalı Yüksek Araştırmalar Okulu'nun (EPHE) Dil ve Filoloji Kürsüsü kadrosuna atanmıştır. Adeline Braux, 1 Ocak 2014 itibariyle Kafkasya Gözlem Merkezi'nin yeni sorumlusu olarak görevine başlamıştır.

İletişim:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Çerçeve, kaynaklar ve araştırmaların görünür kılınması

Kafkasya Gözlem Merkezi, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın kendisine IFEA üzerinden ayırdığı bir bütçeye sahiptir. Bununla beraber merkez, özellikle Gürcistan ve Azerbaycan Fransız Kültür Merkezleri'nin desteğiyle sene boyunca üç Kafkas başkentinde konuşmacıları ağırlayabilmek için dış kaynak arayışını sürdürmektedir. Bakü Şubesi'nin amaçlarından biri de bölge hakkında çalışan farklı uyruklardan genç araştırmacılara yardımcı olmaktır. Merkez bünyesinde ortaya çıkan inceleme ve araştırmalar; süreli yayınlar, seminerler ve çalıştaylar yoluyla değerlendirilmektedir.

Araştırma sahaları

Hazar Denizi ile Karadeniz arasında kalan Kuzey ve Güney Kafkasya ile özellikle Orta Doğu'daki Kafkas topluluklarının diasporalarını da kapsayacak şekilde Kafkas Bölgesi, gözlem merkezinin üzerinde çalıştığı coğrafi alanı oluşturmaktadır. Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'dan oluşan üç Kafkas ülkesi ile Fransa arasında sosyal ve beşeri bilimler alanlarındaki temasları güçlendirici bir araştırma kurumu olarak merkez, giriştiği işbirlikleri çerçevesinde araştırmalarını birçok koldan yürütmektedir. Sovyet sonrası Kafkaslar'da dinin yeniden yükselişi; silahlı çatışmalar, ayrılıkçı hareketler ve egemenlik sorunları ile Kafkasya'da Doğu Bloku sonrasında devlet; diaspora ve göçler; ulusal kimlik, konuşulan dil ve din bakımından azınlıklar gibi araştırma konularını bunlara örnek olarak gösterebiliriz.

Read 20091 times Last modified on Thursday, 12 June 2014 23:19
French (Fr)Turkish (Tr)

Sites d'information sur le Caucase