Monday, 18 February 2013 11:12

Çalıştay: Türkiye’de Kültürel Mirasın Korunması ve Değerlendirilmesi. Aktörler, Etkileşim ve Çözüm Önerileri : 6-7 Haziran 2013

affichebil big 1Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü tarafından organize edilen seminerler kentsel/bölgesel anıtlar ve sitlerle ilgili –İstanbul ve Kapadokya- “miras değerlendirilmesi (patrimoniality)” konusundaki temel soruları ön plana çıkardı. Konferanslarda bahsedilen tüm konuların içerisinde, şu açıkça görülmüştür ki sitlerin ve anıtların korunması için çalışan tüm aktörler, yerel ihtiyaçlar uyarınca bölünüp kollara ayrılan bir dinamik oluşturarak birbirleriyle etkileşmektedir. Bu etkileşim ve bu etkileşimin oluştuğu durumlardaki değişim hızı ve süreksizlik belirgin olarak gözlenmektedir.

Türkiye’deki bu durum; zengin, çeşitli ve çok katmanlı kültürel mirasa sahip olmak ve bu mirasın korunması ve değerlendirilmesi için  farklı aktörlerin birarada çalışması gereği  ile açıklanabilir.

Bazı örneklerde ve özellikle yerel projelerde bu aktörler ve rollerinde çeşitlilikler, farklılıklar hatta birbiriyle çelişen amaçlar ve stratejiler ortaya çıkabilir. Bir sitin ya da anıtın “miras değerlendirilmesi (patrimonialisation)”nın farklılaşan süreçleri bu sebeple kendi içinde detaylı bir çalışmayı gerektirir.

Alanın yada varlığın özelliğine göre koruma ve değerlendirme yaklaşımı belirlenir. Benzer şekilde bir alanın ve varlığın “miras” değerlendirilmesi tamamlandığında, sürdürülebilir koruma ve yaşatmasıyla ilgili merkezi ve yerel idare ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların,  sivil toplum kuruluşlarının sitler ve varlıkların yönetiminde ve gelişimindeki rolü, etkinliği  ve sahiplenmesi yeterli midir? Yerel halk kültürel mirasın yönetiminde ve gelişiminde etkin midir?

Örnekler doğrultusunda, bu çalıştay sayesinde kültürel mirasın zengin, çeşitli ve çok katmanlı olduğu bu topraklarda, bir projede başarıyı olanaklı kılma olasılığını ve farklı aktörlerin merkezi ve yerel ölçekte buna nasıl eklemlenebileceğini anlamak mümkün olacaktır.

Kültürel mirasın muhafaza edilmesi ve korunmasında çoğunlukla farklı aşamalarda yer alan çoğunluğu Türkiye’den uzmanların yer aldığı iki günlük bir müzakerede toplanmak istemekteyiz. Bazı yabancı uzmanların katılımı kendi deneyimlerinde tecrübe ettikleri farklı çözümleri tartışmaya açmak konusunda yardımcı olacaktır.

Kültürel mirasın korunması için gerekli yasal, yönetsel yapı ile karar ve uygulama sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, yerel yönetimler, İl Özel İdaresi, Milli Saraylar, Üniversiteler, araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları v.s. konunun aktörleridir.

Çalıştay 7-8 Haziran 2013 tarihlerinde İstanbul’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Oditoryumu’nda gerçekleşecektir. Çalıştayın ilk yarım günü IFEA müdürü Jean-François Pérouse ve Prof. Dr. Zeynep Ahunbay’ın başlatacakları tartışmalar ile İstanbul Surları’nı ziyarete ayrılmıştır. Kalan üç yarım günse sunumlara ve bunları takip eden tartışmalara ayrılacaktır. Sonunda bir yuvarlak masa toplantısı ile Türkiye’de sitler ve varlığın koruma ve değerlendirilmesi ile ilgili açıklamalar ve tartışmalar sonuca bağlanacaktır. Çalıştayın devamında bir yayın çıkarılması arzulanmaktadır.

Mimar Sinan University of Fine Arts logo cetobac logo min affaires etrangeres fr europa nostra logo kahvedunyasi logo
  Mimar Sinan Europa Nostra Turkey

Bilimsel Komite:

Prof. Dr. Işık Aydemir (Istanbul Ticaret Üniversitesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı)
Prof Dr. Demet Binan (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Restorasyon Anabilim Dalı)
Benoît Fliche (IFEA, CNRS/CETOBAC, Antropolog)
Cyril İsnart (Arş. Gör. Evora Üniversitesi, Antropolog)
Jean-François Pérouse (IFEA Director, Coğrafyacı)
Alexandre Toumarkine (Orient-Institut Istanbul, Tarihçi)

Düzenleme Komitesi:

Aylin Aude de Tapia (IFEA, CETOBAC, PhD/Osmanlı Tarihi)
Anaïs Lamesa (Paris IV, PhD/Bizans Tarihi ve Arkeoloji)
 
Read 18202 times Last modified on Tuesday, 03 June 2014 10:58
French (Fr)Turkish (Tr)

Düzenleyiciler

(IFEA, CETOBAC, PhD/Osmanlı Tarihi)
(Paris IV, PhD/Bizans Tarihi ve Arkeoloji)

Linkler