Thursday, 06 December 2012 15:58

Çapraz araştırmalar

Written by

IFEA’nın alanlararası araştırmalarının en küçük ama en kuvvetli ortak paydası, Türkiye ve Osmanlı toprakları ile bu coğrafyanın dilleri olup çalışmalar, bu sahalar üzerine yoğunlaşmaktadır. Enstitümüzün kimlik ve uzmanlığını kısmen belirleyen bu alanlar aşağıda kısaca sunulmuştur. Bunlar, enstitü programına alınmış çalışma ve bilimsel toplantılar sayesinde somutlaştırılmaktadır.

  1. Anadolu'daki miras sorunsalı: Mirasın oluşum, tanım, tasnifi ve mirası işletme yolları 

  2. Anadolu geçidi: Anadolu’da yüzyıllar boyunca dolaşım, göç ve taşıma

  3. Anadolu ve Akdeniz: Türkiye’de Akdeniz nasıl algılanıyor? Akdeniz’e aidiyet duygusu neye dayanıyor? Miras ve çevre ile ilgili konular bir Akdeniz bilincinin uyanışına katkıda bulunuyor mu?

  4. Anadolu’da hammadde, doğal kaynak, enerji ve çevresel değişiklikler: Ulusal Araştırma Ajansı’nın (ANR) Laurence Astruc tarafından yönetilen Blanc GeObs programı, altın, hidroelektrik santrallerinin gelişmesi, yerel yeni enerji politikaları.

Read 11651 times Last modified on Friday, 05 June 2015 14:38