SALLE CEZAYIR - Cemal Salman - Suriyeli Göçmen İşçilerin İstanbul Ölçeğinde Tekstil Sektörü Emek Piyasasına Eklemlenmeleri ve Etkileri - 26/4/2018

Jeudi 26 avril 2018 entre 18h-20h, à la salle Cezayir
Cemal Salman
(Université d'Istanbul)
intervention en turc
dans le cadre du séminaire « Enjeux actuels des migrations »
organisé par l’Axe AMiMo de l'IFEA en collaboration avec l’Association pour les recherches sur les migrations (GAR)

"Suriyeli Göçmen İşçilerin İstanbul Ölçeğinde Tekstil Sektörü Emek Piyasasına Eklemlenmeleri ve Etkileri"

Kasım 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ertan Erol ve Araştırma Görevlileri A. Ezgi Akyol, İpek Gümüşcan, Mustafa Kahveci, Kıvanç Y. Mısırlı, Pedriye Mutlu, Ezgi Pınar ve Cemal Salman, İstanbul’un 11 ilçesinde, tekstil sektörü özelinde 600 işçi ile saha çalışması gerçekleştirmişlerdir. Bu seminerde bu araştırmanın bulguları sunulacaktır: Suriyeli göçmen işçilerin sektöre ve çalışma ortamına eklemlenmeleri süreci, çalışma şartları ve emek piyasasına katılımının etkileri, Suriyeli ve Türkiyeli işçilerin karşılıklı deneyimi ile birlikte ele alınacaktır.

Araştırma ekibi adına sunumu gerçekleştirecek olan Cemal Salman, doktorasını Alevi kimliğinin göç ve kentleşme sürecinde dönüşümü üzerine yapmıştır. Hâlihazırda kentleşme, göç, mekân kuramı ve politikası, Alevi kimliği ve toplumsal hafıza konularında çalışmaktadır.

Lu 8100 fois Dernière modification le Vendredi, 27 Avril 2018 09:08

ico newsletter