Deniz Pelek - Une question d'ethnicité ou de misère? La réattribution de rapports de force inégalitaires à la campagne : le cas des travailleurs saisonniers syriens - 12/12/2016

Suriyeli Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yaşam Yolculuğu, Adana, Ocak 2015 Suriyeli Mevsimlik Tarım İşçilerinin Yaşam Yolculuğu, Adana, Ocak 2015 Deniz Pelek

Lundi 12 décembre 2016 à 14h30 à l'IFEA
Deniz Pelek
(BOUN-Université Paris VIII)
Intervention en turc

Inscription avant le 12 décembre : https://www.inscription-facile.com/form/CnBuhUuFkzHUneiS180A

Etnisite mi yoksulluk mu? Kırda eşitsiz güç ilişkilerinin yeniden tahsisi: Suriyeli mevsimlik tarım işçileri örneği

Bu çalışma Suriyeli mevsimlik tarım işçilerinin iş piyasasında maruz kaldıkları eşitsiz güç ilişkilerini incelemektedir. Türkiye 2011 yılından beri güney komşusu Suriye’deki savaş dolayısıyla yoğun bir göç almaktadır. Yaklaşık 2 milyon civarı Suriyeli göçmenin Türkiye’de yaşadığı tahmin edilmektedir. Suriyeliler yaygın bir şekilde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaktadır. Bu çalışma, Suriyeli mevsimlik tarım işçilerinin uğradıkları sömürü açısından diğer işçilerle göreceli olarak iş piyasasındaki kırılgan konumunu analiz etmektedir. Farklı etnik işçi grupları arasında eşitsiz güç ilişkilerinin tarım iş piyasasında nasıl yeniden üretildiği ve sonuçlarının neler olduğu çalışmanın temel soruları arasında yer almaktadır. Bu çalışma kalitatif araştırma yöntemlerine dayanmaktadır. Yarı yapılandırılmış mülakat ve katılımcı gözlem teknikleri uygulanmıştır. Suriyeli tarım işçilerinin ağırlıklı olarak istihdam edildiği Manisa’da 2013 ve 2014 yılının yaz aylarında ve Adana’da 2013 Eylül ve 2015 Şubat ayında saha çalışması yapılmıştır. Bu kapsamda, Suriyeli, ve Türkiyeli yerli, Kürt ve Roman işçiler, dayıbaşları ve üreticilerle toplam 150 mülakat yapılmıştır. Uygun görüşmecileri bulmak amacıyla kartopu örneklemi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular ışığında, Suriyelilerin Türkiyeli diğer işçilere göre ücret, çalışma saatleri ve barınma koşulları açısından daha ayrımcı pratiklere maruz kaldıklarını ve en kırılgan konumda oldukları ileri sürülmektedir.

Lu 9069 fois Dernière modification le Mardi, 20 Décembre 2016 11:23
French (Fr)Turkish (Tr)