Küratör: Sümbül Kaya / Didem Danış
Görüşme ve Fotoğraflar: İpek Boldağ
Çeviri: Ayşegül Bozan / Isabelle Gilles
Grafik Tasarımı: Suzy Legile

"Yaşayan Hafıza” sergisi Suriyeli mültecilere yardım amacıyla sivil
toplum kuruluşlarında aktif bir şekilde çalışan 10 vatandaşın kişisel
portresine ışık tutmaktadır.   Sergide yer bulan hayat hikayeleri,
yurttaşlığın sadece devlet ve vatandaşlar arası dikey ilişkiler
bütününden ibaret olmadığını, kişiler arası gündelik ilişkilerin de
vatandaşlık olgusunun önemli bir unsuru olduğunu ortaya koymaktadır.

Ziyaret saatleri:
Pazartesi- Cuma 09:00-13:00 / 14:00-17:00