Gelecek Etkinlikler

03
Mar
2021

Kerbala’da Erbain Yürüyüşü: Bütünüyle bir sosyal hadise

03/03/2021 6:00 pm
Kerbala’da Erbain Yürüyüşü: Bütünüyle bir sosyal hadise

Dünyanın dört bir yanından gelen Şii mezhebine bağlı milyonlarca Müslüman, her yıl Irak’ın Kerbela şehrinde Erbain yürüyüşüne katılırlar. Bu kutsal tören sırasında, 680 yılında Kerbela Savaşı’nda beraberindekiler ile birlikte şehit düşen İmam Hüseyin için tutulan yasın sona erişini kutlamaktadırlar. İmam Hüseyin’in şehit düştüğü olay sırasında hayatta kalanlar yakalanarak, Halife Yezid’in huzuruna çıkarılmaları için Şam’a götürülürler ve daha sonra serbest bırakılırlar. Hüseyin’in başını teslim alan grup daha sonra başı vücudunun yanına gömmek üzere tekrar yola çıkarlar.
Kutsal yürüyüşe katılan ziyaretçiler Kerbela'ya yürüdükleri sırada işte bu "başın dönüşü" olayını anmaktadırlar.

Yürüyüşe katılan ziyaretçiler on gün boyunca yürürler ve kendilerine çeşitli hizmetler sağlayan gruplar (mawkib) tarafından karşılanırlar. Onlara su ve yiyecek dağıtılır, barınma imkânı sunulur, bakım ihtiyaçları giderilir, vb. Yollarda, kasabalarda çeşitli performanslar ve alaylar ile yeniden canlandırılır. Tapınaklara yaklaştıkça, kalabalık ve dini coşku daha da yoğunlaşır.

Sabrina Mervin, tarihçi ve antropolog olup, CNRS'de araştırma direktörüdür ve CéSor'a (Din Sosyal Bilimler Araştırmaları Merkezi) atanmıştır. Çalışmaları, çağdaş Şii İslam, özellikle dini otoriteler ve ritüel uygulamalar ile İslam'da bilgi aktarımı üzerinde odaklanmaktadır. Ayrıca görsel antropoloji üzerine projeler geliştirmektedir ve Kerbela'da Erbain kutsal yolculuğu üzerine bir belgesel hazırlamaktadır.

Yayınları :

Sabrina Mervin, Histoire de l'islam. Fondements et doctrines, Flammarion (« Champs »), 2016.

Sabrina Mervin, Yasser Tabbaa et Erick Bonnier (photographies), Najaf, The Gate of Wisdom : History, Heritage and Significance of the Holy City of the Shi’a, Unesco Publishing, 2014.

Sabrina Mervin, Un réformisme chiite. Ulémas et lettrés du Jabal ‘Âmil de la fin de l’Empire ottoman à l’indépendance du Liban, Karthala, 2000.

 

Sunum dili Fransızcadır

25
Mar
2021

“Özgürlükler ve Göçler Ülkesi” Amerika’nın Görünmeyen Duvarları

25/03/2021 6:00 pm
“Özgürlükler ve Göçler Ülkesi” Amerika’nın Görünmeyen Duvarları

Seçil Paçacı Elitok

Bu seminerde yakın dönem Amerikan siyasetine ve seçim kampanyalarına damgasını vuran göç politikaları ana hatları ile incelenecektir. Öncelikle makro düzeyde ABD'deki göçmen nüfus, bu nüfusun dağılımı ve profili hakkında kısaca bir bilgi verilecektir. Ardından, 2008 yılından bugüne Obama ve Trump döneminin göç politikaları özetlenecek; söylem düzeyinde ve uygulamadaki farklar ve benzerlikler eleştirel bir açıdan karşılaştırılacaktır. Bu politikaların göçmenler üzerindeki etkisi ve seçmenlerden aldığı destekler ve itirazlara değinildikten sonra, son bölümde Biden'in seçim kampanyasında göç politikasına dair taahhütleri ve yeni dönem ile birlikte Biden'den beklentiler tartışılacaktır.

Seçil Elitok, Marmara Üniversitesi İktisat bölümü lisans eğitiminin ardından, 2008 yılında Utah Üniversitesi (ABD) Ekonomi bölümünden doktora derecesini almıştır. Doktora sonrası çalışmalarına Hamburg Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’nde(HWWI) Marie Curie araştırmacısı olarak göç alanında devam etmiştir. 2012 yılında İstanbul’a Mercator-IPM (İstanbul Politikalar Merkezi) araştırmacısı olarak dönüp ‘’Türkiye- AB ilişkilerinde göçün rolü” konulu araştırma projesini tamamlamıştır. 2014-2016 yılları arasında Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi’nde(MireKoç), İstanbul’daki Afrika kökenli kadın göçmenler (LeFAMSol) üzerine bir projede araştırmacı olarak görev almıştır. 2016 yılında doçentlik unvanını AB-Türkiye ilişkileri alanında almasının ardından, 2016 yılında eşi ve iki çocuğuyla ABD’nin Michigan eyaletine göç etmiştir. Wayne State Üniversitesi Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi’nde (Center for the Study of Citizenship, CSC) araştırmacı ve Michigan Eyalet Üniversitesi, Avrupa, Rusya ve Avrasya Çalışmaları Merkezi’nde (Center for European, Russian and Euroasian Studies,CERES) misafir öğretim görevlisidir. Çalışma alanları, AB- Türkiye ilişkileri, AB Göç yönetimi, geri dönüş göçü, ikili sosyal güvenlik anlaşmalarında göçmen haklarının taşınabilirliği, işçi dövizleri, kalifiye emeğin göçü, toplumsal cinsiyet ve göç, göç ekonomisi ve göç politikasıdır. Hamburg Üniversitesi, Utah Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesinde göç ve uyum dersleri vermiştir. Halen Oakland Üniversite’sinde Ortadoğu ve göç üzerine dersler vermektedir.

Sunum dili Türkçedir

Şubat   2021
P S Ç P C C P
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28