Adalet, siyaset ve toplum

Adalet, siyaset ve toplum

Türkiye’deki yargı kültürünün tanımı nasıl yapılabilir ?

Bu sunumun amacı mevcut siyasi bağlam(lar) ve adli düzenin hukuki yapısını tanımlayıp, Türkiye'de adaletin siyasi işlevini anlamaktır. Güncel Hukuk isimli yayının ve hukukçuların biyografik yazılarının içeriği bir ön incelemeden geçirilecek, hukukçularla yapılan röportajlar ve çeşitli kamu kurumlarının yayınladığı raporlardan yola çıkılacaktır. Düzen ve anlayış açısından yargı ile yürütme arasındaki siyasi mücadelenin bir parçası mahiyetindeki yargının bağımsızlığı, adaletin sürekli modernleşmesine rağmen hukuk ve hukukun kullanımı arasındaki derin uçurum ve adli açıdan istisnai uygulamalara işaret eden ve bunları kesinleştiren darbeler sonrası yasal düzenin sürekli askıya alınması gibi üç temel gösterge hesaba katılarak, siyaseti adli alana taşıma teşebbüsleri ile devletin adalete karışması arasında kalmış yargı kültürü masaya yatırılacaktır. Bu tespitler ışığında, hem hakimlerin mesleklerini icra ettikleri hukuki ve siyasi yapıyı sunabilmek hem de araştırmamıza temel teşkil eden soruları bir bağlama oturtmak için doktora tezinin bir bölümünü "Türkiye'de yargı kültürünü" tanımlamaya ayırmak uygun düşmektedir. Bu sorular arasında şunları sayabiliriz: Savcıların bu yargı kültüründeki yeri nedir? Yasa ve yasal kaynakları nasıl kullanmaktadırlar? Bunların çoğalmasına yönelik mi çalışmaktadırlar yoksa bunlara karı bir direniş içinde midirler? Bu kültürün bileşenlerini ne ölçüde içselleştirmektedirler?

Etkinliğinin özellikleri

Etkinliğin Tarihi 22/01/2019 6:00 pm
Etkinliğin Bitiş Tarihi 22/01/2019 9:00 pm
Kapasite 60
Kayıtlı 27
Kalan boş yer sayısı 33
Son kayıt tarihi 21/01/2019 12:00 pm
Yer IFEA Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü

Konuşmacılar

Gözde Aytemur

Galatasaray Üniversitesi

Katkıda bulunanlar

Bu etkinlik için artık kayıt alınmamaktadır

Location Map