Etkinlik Arşivi

Konferanslar

Kitap tanıtımı: “Gouverner par la proximité”

Kitap tanıtımı: “Gouverner par la proximité”
Elise Massicard (CNRS-CERI)


Kitap tanıtım dili İngilizcedir.   

İdari ve siyasi aracılık figürü olarak görülen mahalle muhtarları, Türkiye’deki güç dinamikleri üzerine farklı bir perspektif sunmaktadır. Güçlü ve iradeci yönleri ile bilinen Türk Devleti, aslında, bir araya getirmesi gereken çok çeşitli sosyal mekanizmalar ile mücadele etmektedir. Türk çağdaş tarihine bakıldığında, çoğunlukla bir itici güç görevi gördüğü anlaşılan modernizasyon ve bürokratikleşme ile ilgili sorunsallar, göreceleştirilmektedir. Ayrıca, hükümetin giderek artan rasyonalizasyon uygulamaları – örneğin veri tabanlarının kullanımı – farklı yönetim biçimleri ile ifade edilmektedir. Daha gayriresmî ve daha kişisel olarak nitelendirebilecek bu yönetim biçimleri, vatandaşların, her ne kadar alçakgönüllü olsalar da, yoğun olarak müzakere ve hatta sahtekârlıklara başvurmalarına olanak sağlamaktadır. Devletin, uzun bir saha tecrübesi ve zengin bir etnografik araştırmaya dayanan, yerel ve günlük bazda “aşağıdan” yaptığı bu analiz, yetki kullanımındaki merkezileşme ile Türkiye’nin son yıllarda geçirdiği evrim ile karakterize edilen toplumdaki yoğun siyasallaşmaya yeni bir bakış açısı getirmektedir. Otoriter durumlar ve toplum ile devlet arasındaki ilişkiler üzerine olan algımız, burada ele alınan konunun da ötesinde yeniden şekillenmektedir.

CNRS (SciencePo-CERİ) araştırma müdürü olarak görev yapan Élise Massicard’ın çalışmaları, Türkiye’de siyaset ve din sosyolojisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. “The Alevis in Turkey and Europe” (2012, Routledge yayınları) adlı yayını ile tanınan Massicard ayrıca, Marc Aymes ve Benjamin Gourisse ile birlikte “L’Art de l’État en Turquie” (2013, Karthala yayınları) adlı çalışmanın ortak yürütücülüğünü üstlenmiştir.

Etkinliğin Tarihi 30/10/2019 6:00 pm
Etkinliğin Bitiş Tarihi 30/10/2019 7:00 pm
Son kayıt tarihi 28/10/2019 11:50 am
Kapasite: 60
Kayıtlı 43
Kalan boş yer sayısı 17
Kısa süreli burslu sunumu

Neslihan Kaya (EPHE)
"Yukarı Mezopotamya’da Eyyubi Mimarisinin Doğuşu ve Gelişimi (XII-XV. yy)"
Sunum dili Türkçe'dir

Etkinliğin Tarihi 28/05/2019 6:00 pm
Etkinliğin Bitiş Tarihi 28/05/2019 7:00 pm
Son kayıt tarihi 28/05/2019 11:55 am
Kapasite: 60
Kayıtlı 19
Kalan boş yer sayısı 41
İhtilaf konusu miraslarıyla Akdeniz'de Osmanlılar

"İhtilaf konusu miraslarıyla Akdeniz'de Osmanlılar" semineri

15 Mayıs 2019 Çarşamba saat 18'de IFEA'da

Randi Deguilhem (CNRS)

Juliette Dumas (AMU, IREMAM) tartışmacı olacak.

Sunum dili Fransızcadır

OTTOMED projesi kapsamında LabexMed'in katkılarıyla

Osmanlı mirasının korunması konusunda vakıflardan zımni bir araç mahiyetinde bahsedilebilir mi?

Etkinliğin Tarihi 15/05/2019 6:00 pm
Etkinliğin Bitiş Tarihi 15/05/2019 8:00 pm
Son kayıt tarihi 14/05/2019 11:55 am
Kapasite: 60
Kayıtlı 14
Kalan boş yer sayısı 46
Adalet, siyaset ve toplum

"Adalet, siyaset ve toplum" semineri
2 Mayıs 2019 Perşembe saat 18'de IFEA'da

Laure Clément-Wilz (Paris-Est Créteil Üniversitesi)
"Kriz döneminde Avrupa Birliği Adalet Divanı"
Sunum dili Fransızcadır
Galatasaray Üniversitesi işbirliğiyle

Etkinliğin Tarihi 02/05/2019 6:00 pm
Etkinliğin Bitiş Tarihi 02/05/2019 8:00 pm
Son kayıt tarihi 02/05/2019 11:55 am
Kapasite: 60
Kayıtlı 2
Kalan boş yer sayısı 58
Günümüz Türkiyesi siyaset sosyolojisi

Erman Bakırcı (Konda), Ayşen Uysal (IFEA)
"31 Mars 2019 yerel seçimlerinin bilançosu"
Sunum dili Türkçedir

Etkinliğin Tarihi 29/04/2019 6:00 pm
Etkinliğin Bitiş Tarihi 29/04/2019 8:00 pm
Son kayıt tarihi 29/04/2019 11:55 am
Kapasite: 60
Kayıtlı 24
Kalan boş yer sayısı 36
Rus Tehdidine Karşı İstanbul Boğazı’nın Müdafaası ve Kalelerin İnşasında Fransız Mühendislerin Rolü (1772-1807)

Hümeyra Bostan (Şehir Üniversitesi)

Juliette Dumas (AMU, IREMAM) tartışmacı olacak.

Rus Tehdidine Karşı İstanbul Boğazı’nın Müdafaası ve Kalelerin İnşasında Fransız Mühendislerin Rolü (1772-1807)

Sunum dili Türkçedir

Etkinliğin Tarihi 26/04/2019 6:00 pm
Etkinliğin Bitiş Tarihi 26/04/2019 8:00 pm
Son kayıt tarihi 26/04/2019 11:55 am
Kapasite: 60
Kayıtlı 14
Kalan boş yer sayısı 46
Güncel göç meseleleri

Stéphane Beaud (Poitiers Üniversitesi) La Découverte'ten 2018 yılında çıkan La France des Belhoumi. Portraits de famille (1977-2017) başlıklı kitabını tanıtacak.
Ferhat Kentel (Şehir Üniversitesi) tartışmacı olacak.
Sunum dili Fransızcadır
IFEA Göç ve Hareketlilik Birimi (AMiMo) ve Göç Araştırmaları Derneği (GAR) işbirliğiyle

Etkinliğin Tarihi 25/04/2019 6:00 pm
Etkinliğin Bitiş Tarihi 25/04/2019 8:00 pm
Son kayıt tarihi 25/04/2019 11:55 am
Kapasite: 60
Kayıtlı 5
Kalan boş yer sayısı 55
İhtilaf konusu miraslarıyla Akdeniz'de Osmanlılar

"İhtilaf konusu miraslarıyla Akdeniz'de Osmanlılar"semineri kapsamında

4 Nisan 2019 Perşembe saat 18'de IFEA'da

Dalila Senhadji (USTO)

Juliette Dumas (AMU, IREMAM) tartışmacı olacak.

Sunum dili Fransızcadır

OTTOMED projesi kapsamında LabexMed'in katkılarıyla

Etkinliğin Tarihi 04/04/2019 6:00 pm
Etkinliğin Bitiş Tarihi 04/04/2019 8:00 pm
Son kayıt tarihi 04/04/2019 11:55 am
Kapasite: 60
Kayıtlı 12
Kalan boş yer sayısı 48
Adalet, siyaset ve toplum

 “Adalet, siyaset ve toplum” semineri kapsamında
25 Mart 2019 Pazartesi saat 18’de IFEA’da
Verda İrtiş (Galatasaray Üniversitesi)
"Türkiye'de hakimlik mesleğinin (yeniden) değerlendirilmesi"
Sunum dili Fransızcadır

Etkinliğin Tarihi 25/03/2019 6:00 pm
Etkinliğin Bitiş Tarihi 25/03/2019 8:00 pm
Son kayıt tarihi 25/03/2019 11:55 am
Kapasite: 60
Kayıtlı 35
Kalan boş yer sayısı 25
Çekici gelmek ve kuşku uyandırmak arasında, Arap dünyası gözünden AKP Türkiyesi

15 Mart 2019 Cuma saat 18'de IFEA'da
Jana Jabbour (Beyrut St.Joseph Üniversitesi)
Sunum dili Fransızcadır

Etkinliğin Tarihi 15/03/2019 6:00 pm
Etkinliğin Bitiş Tarihi 15/03/2019 8:00 pm
Son kayıt tarihi 15/03/2019 11:55 am
Kapasite: 60
Kayıtlı 60
Kalan boş yer sayısı 0

Conférences en ligne

Installé dans les locaux du drogmanat du Palais de France (ancienne Ambassade de France auprès de la Sublime Porte), l'Institut français d'études anatoliennes "Georges Dumézil" a succédé en 1975 à l'institut français d'archéologie d'Istanbul fondé en 1930. À l'origine orienté vers l'histoire ancienne et l'archéologie, il a ensuite étendu ses activités à la turcologie (linguistique et histoire ottomane en particulier). Il a commencé à s'ouvrir au contemporain à la fin des années 1980, notamment avec la mise en place d'un Observatoire Urbain d'Istanbul (OUI). En 1994, l'IFEA a créé un Centre d'études caucasiennes. En 2003, ce centre s'est délocalisé à Bakou où l'IFEA possède désormais une antenne, installée au sein de l'Ambassade de France en Azerbaïdjan. En 2005 a été mis sur pied un Observatoire de la vie politique turque (OVIPOT). L'IFEA fait partie du réseau des vingt-sept instituts de recherche en sciences humaines et sociales dépendant de la Sous-Direction de la coopération scientifique, universitaire et de la recherche du Ministère des Affaires étrangères. Les études y concernent un vaste territoire, qui s'étend des confins orientaux de l'Europe aux abords de l'Asie centrale. Elles s'inscrivent dans une chronologie longue, allant de la préhistoire aux grands Empires, et de la naissance des États-nations aux redéfinitions identitaires d'aujourd'hui.C'est dire que l'IFEA offre un profil très diversifié, propice aux échanges entre disciplines : les sciences humaines et sociales (anthropologie, démographie, géographie, histoire, sociologie, science politique et économique, voire musicologie) y voisinent avec les techniques de l'archéologie et du classement et de l'analyse des textes écrits. Établissement à compétence régionale, l'Institut développe des programmes couvrant le Caucase et les Balkans.L'IFEA est présent sur le portail Persée pour ses publications archéologiques : http://www.persee.fr/collection/anatvet diffuse ses collections contemporaines sur Open Edition : http://books.openedition.org/ifeagd/ Institut Français d'Études Anatoliennes Georges Dumézil