Etkinlik Arşivi

Konferanslar

Provincial Perspectives for the Ottoman Reforms during the Tanzimat Era

The talk will be about Yonca Köksal’s recent book The Ottoman Empire in the Tanzimat Era: Provincial Perspectives from Ankara to Edirne (Routledge, 2019). It will explain the Ottoman reforms and their variation across the two provinces and the crucial role of local intermediaries such as notables, tribal leaders, and merchants. It attempts to understand the Tanzimat as a process of negotiation and transformation between the state and local actors. The author argues that the same reform policies produced different results in Edirne and Ankara. The talk will explain how factors such as socioeconomic conditions and historical developments played a role in shaping local networks, which influenced the outcome and variation in reform outcome. Therefore, it invites audience to rethink taken for granted concepts such as centralization, decentralization, state control, and imperial decay.

Yonca Köksal is an Associate Professor of History at Koç University. She has a PhD from Columbia University. Her research focuses on three areas:  social networks and provincial reform in the Tanzimat period, Muslim minorities in Bulgaria and Romania during the Interwar era, and animal trade in Anatolia and meat provisioning of Istanbul. Her publications include three books (The Ottoman Empire in the Tanzimat Era, Avrupa Arşivlerinde Osmanlı İmparatorluğu and Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa’nın Rumeli Teftişi) and several articles in international journals including American Behavioral Scientist, Middle Eastern Studies,  New Perspectives on Turkey, Southeast European and Black Sea Studies, and Turkish Studies.

Etkinliğin Tarihi 21/09/2020 6:00 pm
Kapasite: Sınırsız
Kayıtlı 0
The Politics of Language Between Ottomans and Safavids: Masih-i Tabrizi's cross-linguistic poetry in Tabriz in the 1720s

The paper sheds light on the politics of language (Turkish, Arabic, and Persian) and literary patronage in Safavid Iran in the first few decades of the eighteenth century, offering parallels to the attitude to the hierarchy of literary languages in the Ottoman and Safavid cultural spheres, with a subject matter related to the confrontation between Iran and the Ottomans in the 1720s. It focuses on a short collection of poetry written by a hitherto largely unknown physician and litterateur by the name of Masih of Tabriz (fl. late 1720s), who was active during the last years of centralized Safavid rule and saw the demise of the dynasty in 1722 with the fall of Isfahan to the Afghans, and that of Tabriz to the Ottomans, and died probably towards the end of Nadir Shah’s (r. 1736-47) reign. The bulk of the poems is made up of elaborate forms of acrostics written in the aforesaid three languages and interconnected with each other in graphic, metalinguistic and translinguistic ways. I will argue that this poetic experimentation, the peculiar attitude to the question of language in Masih’s collection and the mutual prestige relations between literary languages that Masih displays, might perhaps be best seen against the background of changing literary patronage in the post-Safavid and Afsharid periods. Masih’s short collection of poetry illustrates how these languages were conceptualized and spatially represented in the manuscript, as both connecting and separating the Ottoman and Iranian cultural enterprises.

Ferenc Csirkés is an Assistant Professor of History at Sabancı University. He read Turkic and Persian at Eötvös Loránd University in Budapest, and received his PhD at the University of Chicago. His research focuses on the politics of language in the late medieval and early modern Islamic world, especially Iran, Central Asia, and the Ottoman Empire. 

Etkinliğin Tarihi 14/09/2020 6:00 pm
Kapasite: Sınırsız
Kayıtlı 0
Turkey’s Use of the COVID-19 Battle as a Religious Soft Power Instrument and its Limitation

Covid-19, surging dramatically around the world in the first half of 2020, categorically impacted Turkey in many regards, not the least of which being its already frail economy. Despite various negative occurrences and political actors’ curious professions of the nation’s dearth of assistance for its own citizens Turkey offered support for numerous countries. It supplies healthcare to more than 70 foreign countries through its own hyperactive transnational state apparatuses. Notable among the institutions providing the assistance are the Presidency of Religious Affairs (Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet), Turkey’s domestically and internationally controversial religious institution, and the Turkish Diyanet Foundation (Türkiye Diyanet Vakfı, TDV), the Diyanet’s branch tasked with distributing foreign aid. The Diyanet and the TDV delivered this assistance with written materials from the president of Turkey to Muslim countries such as Bangladesh, Mauritania, and Yemen, and to Muslim-majority countries with which Turkey shares historical bonds in the Balkans and North Africa. From these activities of Turkey, one should ask these questions; what is the role of religion in these humanitarian aid activities? Can we read all of these activities as a religious soft power or are they serving another multidimensional leadership desire for the New Turkey?

Biography: Ahmet Erdi Öztürk is lecturer of politics and international relations at London Metropolitan University. Between 2021-2023 he will work as Marie Sklodowska-Curie fellow at Coventry University in the UK and GIGA in Germany. He was a Swedish Institute Pre and Post-Doctoral Fellow at Institute for Research on Migration, Ethnicity and Society (REMESO), at Linköping University, Scholar in Residence at the University of Notre Dame's Kroc Institute for International Peace Studies. He is the author of more than 20 articles, co-editor of four special issues and two books on religion and politics and Turkish politics. He is a regular contributor to media outlets such as Open Democracy, The Conversation, Huffington Post and France 24.

Etkinliğin Tarihi 09/06/2020 2:00 pm
Kapasite: 100
Kayıtlı 0
Kalan boş yer sayısı 100
Dünyayı yeniden değerlendirmek: Uluslararası ilişkiler çalışmaları üzerine sosyal bir yaklaşım…

Bertrand Badie (Sciences Po Paris Üniversitesi Emeritus Profesörü)

Uluslararası ilişkiler çalışmaları üzerine siyaset bilimi, dünyanın indirgenemez bir iktidar rekabeti tarafından yapılandırıldığı fikri etrafında inşa edilmiştir. Bu rekabetin savaş ve barışı, diplomatik gündemi ve devletlerin her birinin statüsü ve dünyadaki sıralamasını yönlendirdiği düşünülür. Uluslararası ilişkiler tarihinin her aşamasına damgasını basacak bir hegemonya kuracağı düşünülür. Soğuk Savaş sırasında büyük ölçüde geçerli olan bu görüş bugün artık geçerli değil: hegemonya zayıfladı ve belirsizleşti, savaşlar artık güçle bağlantılı değil ve insanlığın varlığını sürdürmesi insani güvensizliklerle ilişkili birtakım sosyal parametrelere bağlı. Bu nedenle, uluslararası yeni şiddet  biçimlerini ve yeni uluslararası işbirliği ihtiyaçlarını anlamak için – akademik bir disiplin olan uluslararası ilişkiler alanında olduğu gibi -  dünyayı yeniden değerlendirmeliyiz.

Özgeçmiş: Yüksek öğrenimini Sciences Po Paris Üniversitesi, Siyasi Bilimler Fakültesi, Doğu Dilleri Enstitüsünde tamamlayan ve Paris I Üniversitesinde 20. yüzyıl tarihi üzerine ayrıntılı çalışmalar yapan Bertrand Badie, 1975 yılında Sciences Po Paris’te doktorasını sunmuş ve 1982'de Siyaset Bilimi bölümüne öğretim görevlisi olarak atanmıştır. Sciences Po Üniversitesi Yayın Koleksiyonlarının (1994-2003) ve Barış ve Çatışma Çözümü üzerine Rotary Uluslararası Araştırmalar Merkezinin (2001-2005) müdürlüğünü yapmıştır.

Etkinliğin Tarihi 27/03/2020 10:30 am
Kapasite: Sınırsız
Kayıtlı 0
IFEA Genç Araştırmacılar Serisi: Arkeolojik Yorumlamada Güncel Yaklaşımlar ve Yöntemler

Etkinliğin Tarihi 16/03/2020 6:00 pm
Son kayıt tarihi 15/03/2020 11:55 pm
Kapasite: 60
Kayıtlı 60
Kalan boş yer sayısı 0
IFEA Genç Araştırmacılar Serisi: Arkeolojik Yorumlamada Güncel Yaklaşımlar ve Yöntemler

Müge Ergun [Koç Üniversitesi, Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED),Çevresel Arkeoloji Bursiyeri]

Yiyecek insanlar için vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğu kadar temini, hazırlanması ve tüketimiyle de sosyal ve kültürel anlamda toplulukları etkileyen temel unsurlardan biridir. Bitkisel yiyecek üretimi olarak da tanımlanan tarım, kendine has dinamikleri ile avcı-toplayıcı yaşamdan ayrışan; doğayla insanın birbirine farklı şekilde bağlı ve bağımlı olduğu bir yaşam biçimi olarak ortaya çıkar. Söz konusu sunum, insanlık ve doğa tarihindeki bu önemli değişim ile geçmişteki çeşitli yiyecek kültürlerini anlamada arkeobotanik yaklaşım ve araştırma yöntemlerinin nasıl ve ne ölçekte etkili olduğu üzerinde durmaktadır. Bu bağlamda, Erken Neolitik dönem Aşıklı Höyük (MÖ. kal. 8400-7300) topluluğuna odaklanan sunum, "kurda, kuşa, aşa" bereket dileğinin de yansıttığı gibi, yabani ile ehlinin birbirine bağlılığına ve erken tarımsal üretimin doğasına dikkat çeker.

 

Sunum dili Türkçedir

Etkinliğin Tarihi 24/02/2020 6:00 pm
Son kayıt tarihi 21/02/2020 11:55 am
Kapasite: 60
Kayıtlı 60
Kalan boş yer sayısı 0
Kitap tanıtımı: Süveyş Kanalı ve Osmanlı İmparatorluğu

Prof. Dr. Faruk Bilici (INALCO, Paris)

17 Kasım 1869 : Süveyş Kanalı, İmparatoriçe Eugénie’nin de hazır bulunduğu ihtişamlı bir törenle açıldı. Oysa 1859’da inşası başlayan kanal birçok engelle karşılaşmıştı. Ferdinand de Lesseps ve Fransa, Osmanlı İmparatorluğu’nu, eyaletlerinden biri olan Mısır’daki kanalın inşasının meşruluğu konusunda ikna etmek için on yıllar boyunca mücadele etmişlerdi.

Mısır’ın Fransa’nın yararına sömürgeleştirilmesi için devlet içinde devlet gibi bir araç olmakla itham edilen Uluslararası Süveyş Kanalı Şirketi (Compagnie universelle du canal de Suez), Osmanlı İmparatorluğu tarafından çok eleştiriliyordu. Osmanlı, Mısır’ın imparatorluğun diğer yarısından bir deniz kanalı yoluyla fiziken ayrılmasının padişahın bu bölgedeki hükümranlığını belirsiz kılacak olmasından ve kabul edilemez olan bir Batı tahakkümüne kapı açmasından kaygı duyuyordu.  

Bu eser, Süveyş Kanalı ile ilgili teknik veya diplomatik alanda var olanların üzerine yepyeni bir tarih anlatımı önermemekle birlikte önemli bir boşluğu doldurmayı amaçlamakta : bu tarihin, işletme projelerinden kanalın inşasına değin Osmanlı bakış açısından incelenmesi. Davalar, tahkimler, tartışmalar : 1956 yılındaki  millileştirilmesine bağlı olarak ortaya çıkan « Süveyş Kanalı krizi »nden çok daha önceleri de kanal, Batı ve Doğu arasındaki güç oyunlarının tam ortasında yer almaktaydı.

Dunum dili Fransızcadır

 

 

 

Etkinliğin Tarihi 17/02/2020 6:00 pm
Etkinliğin Bitiş Tarihi 17/02/2020 8:00 pm
Son kayıt tarihi 14/02/2020 11:55 am
Kapasite: 60
Kayıtlı 21
Kalan boş yer sayısı 39
Kitap tanıtımı: Muestros Dezaparesidos: Fransa'dan sürgün edilen İspanyol Yahudilerin Anıtı

Corry Gutstadt (Berlin "Verein Aktives Museum" araştırmacısı/ Hambourg Üniversitesi'nde Türkei-Europa-Zentrum yönetici ortağı)

Alman işgalinin başlangıcında eski Osmanlı topraklarından, Balkanlardan, Levant’tan ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’na ait bölgelerden göç ederek Fransa'ya gelen Sefarad Yahudilerinin sayısı 35.000 civarındadır. 1935 yılında Türkiye’deki Yahudi nüfusunun 78.000 civarına indiği göz önünde bulundurulduğunda, Fransa'daki Yahudi topluluğunun Osmanlı / Türk Yahudileri tarihinde önemli bir rol oynadığını görürüz. Geleneklerini ve ortak tarihlerini korudukları gibi dillerini -Yahudi İspanyolcası ya da Judezmo- de koruyan Sefarad Yahudileri, kendilerine ait kültürü korumuşlardır. Fransa genelinde dinamik topluluklar kuran Sefarad Yahudileri, kendi kültürel ve sosyal kurumlarını oluşturmakla birlikte Fransa’daki toplumsal yaşamda da aktif olarak yer almışlardır.

Holokost (Yahudi Soykırımı) sırasında Fransa'da, Almanlar ve Vichy rejimi polisi tarafından tutuklanan 5.300'den fazla Sefarad Yahudisi tehcir edilmiş ve öldürülmüştür. Bir grup gönüllü araştırmacı ve tarihçinin desteğiyle bir araya gelen bir ekip tarafından yürütülen kolektif bir çalışma sonucunda ortaya çıkan Fransa’dan Ölüm Kamplarına Gönderilen Sefarad Yahudilerini Anma Kitabı (Mémorial des Judéo-Espagnols déportés de France), Fransa'dan tehcir edilen ve ayrıca Fransa’daki kamplarda vurularak öldürülen 5.300 Sefarad Yahudisinin isimlerinin yanı sıra Fransızca ve Judezmo dillerindeki ifadeleri ile 80’den fazla sürgünün biyografisini içermektedir. Bir anma kitabından çok daha fazlası olan bu kitapta yer alan tarihsel bölümler, Fransa’da yaşamış Sefaradların tarihini inceler. Sefarad Yahudilerinin Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerindeki ve imparatorluğun yıkılışının ardından kurulan devletlerdeki konumlarını inceleyen yayın, daha sonra Sefaradların Fransa'daki yaşamlarını, yeni ülkelerindeki yaşam şartlarını, Fransa'ya yönelik umutlarını ve ardından Alman işgali sırasında Nazi rejimi ile Vichy rejimi tarafından dışlanışlarını ve yaşadıkları zulmü anlatır. Kitabın bu bölümleri, yaşanan farklı durumlara yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. Sefarad Yahudilerinin çoğu Almanlar tarafından tarafsız veya müttefik ülkelerin vatandaşları olarak görülmektedir ve bu durum onların akıbetinde önemli bir etken olmuştur. Kitap ayrıca Yunan Yahudilerinin trajik kaderi gibi özel konuları da incelemektedir. Aynı zamanda sağ kalanların kurtuluşlarından sonraki hayatlarını da ele alan kitapta, aileler ve toplum üzerinde tehcirin yarattığı etkileri de kaleme almaktadır. Kitap ayrıca Sefarad Yahudilerinin işgalciye ve Vichy rejimine karşı direnişe katılımları ve rolleri üzerine yenilikçi bir bölüm içermektedir.

Sunum dili Fransızcadır

 

Etkinliğin Tarihi 13/02/2020 6:00 pm
Etkinliğin Bitiş Tarihi 13/02/2020 8:00 pm
Son kayıt tarihi 12/02/2020 11:55 am
Kapasite: 60
Kayıtlı 10
Kalan boş yer sayısı 50
Kitap tanıtımı: “Avrupa’da Popülizm ve Miras”

Kitap tanıtım dili Türkçedir

“Populism and Heritage in Europe”- Avrupa’da Popülizm ve Miras-  kendi gündemlerini öne çıkarmak ve azınlık grupların Avrupa toplumuna kabul edilmesini engellemek için belirli siyasi aktörler tarafından kullanılan Avrupa mirası ve milli mirasa ilişkin popüler söylemleri inceliyor. Çalışma, korku siyasetinin miras ve kimlik kavramları üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu sorgularken, güncel olay ve krizlerin sağ kanat popülist partilerin destekçileri tarafından gündeme getirilen Avrupa’ya dair hatıra ve kimlikleri nasıl etkilediğine de bakıyor. Kitap, altı ülkede gerçekleştirilen niteliksel saha çalışmasına dayanarak Avrupa karşıtı kimliklerin sağ kanat-popülist bireyler tarafından nasıl dile getirildiğine ilişkin bir analiz ortaya koyuyor. Bu tip siyasi partilerin program, beyanat ve resmi evraklarına ilişkin bir inceleme yaparken, partilerin yabancı düşmanlığı, İslamofobi, Avrupa karşıtlığı, Avrupalı mekanda küreselleşme ve uluslararası ticareti finansal kriz ve mülteci krizinin vurduğu kitleleri harekete geçirmek için nasıl araçsallaştırdığını ele alıyor. Kaya, popülist hareketlerin taraftarları ile gerçekleştirdiği derinlemesine mülakatlara dayanarak, bu bireylerin yerli ve popülist söylemleri benimsemesine ilişkin temel motivasyonlarına ışık tutuyor. Aynı zamanda bu tip partilerin ve destekçilerinin geçmişi ve mirası nasıl kullandıklarına dair kapsamlı bir analiz yapıyor. “Populism and Heritage”, Popülizm ve Miras, güncel zamanların en tartışmaya açık akımlarından birini özgün bir biçimde aydınlatıyor. Bu nedenle, miras çalışmaları, kültürel çalışmalar, siyaset, sosyoloji, antropoloji, felsefe ve tarih alanlarında çalışanlar için son derece ilginç bir kaynak teşkil ediyor.

Etkinliğin Tarihi 11/12/2019 6:00 pm
Son kayıt tarihi 10/12/2019 11:55 am
Kapasite: 60
Kayıtlı 25
Kalan boş yer sayısı 35
Do grains make the difference? Plant economies during the development of urban societies in Upper and Lower Mesopotamia. New archaeobotanical studies in Iraq

Do grains make the difference? Plant economies during the development of urban societies in Upper and Lower Mesopotamia. New archaeobotanical studies in Iraq

Dr. Carolyne Douché, Postdoctoral researcher at the Museum of Natural History, Paris

Etkinliğin Tarihi 11/11/2019 6:00 pm
Son kayıt tarihi 08/11/2019 11:55 am
Kapasite: 60
Kayıtlı 28
Kalan boş yer sayısı 32

Conférences en ligne

Installé dans les locaux du drogmanat du Palais de France (ancienne Ambassade de France auprès de la Sublime Porte), l'Institut français d'études anatoliennes "Georges Dumézil" a succédé en 1975 à l'institut français d'archéologie d'Istanbul fondé en 1930. À l'origine orienté vers l'histoire ancienne et l'archéologie, il a ensuite étendu ses activités à la turcologie (linguistique et histoire ottomane en particulier). Il a commencé à s'ouvrir au contemporain à la fin des années 1980, notamment avec la mise en place d'un Observatoire Urbain d'Istanbul (OUI). En 1994, l'IFEA a créé un Centre d'études caucasiennes. En 2003, ce centre s'est délocalisé à Bakou où l'IFEA possède désormais une antenne, installée au sein de l'Ambassade de France en Azerbaïdjan. En 2005 a été mis sur pied un Observatoire de la vie politique turque (OVIPOT). L'IFEA fait partie du réseau des vingt-sept instituts de recherche en sciences humaines et sociales dépendant de la Sous-Direction de la coopération scientifique, universitaire et de la recherche du Ministère des Affaires étrangères. Les études y concernent un vaste territoire, qui s'étend des confins orientaux de l'Europe aux abords de l'Asie centrale. Elles s'inscrivent dans une chronologie longue, allant de la préhistoire aux grands Empires, et de la naissance des États-nations aux redéfinitions identitaires d'aujourd'hui.C'est dire que l'IFEA offre un profil très diversifié, propice aux échanges entre disciplines : les sciences humaines et sociales (anthropologie, démographie, géographie, histoire, sociologie, science politique et économique, voire musicologie) y voisinent avec les techniques de l'archéologie et du classement et de l'analyse des textes écrits. Établissement à compétence régionale, l'Institut développe des programmes couvrant le Caucase et les Balkans.L'IFEA est présent sur le portail Persée pour ses publications archéologiques : http://www.persee.fr/collection/anatvet diffuse ses collections contemporaines sur Open Edition : http://books.openedition.org/ifeagd/ Institut Français d'Études Anatoliennes Georges Dumézil