Sınırlar, Mekanlar ve Kimlikler: Türkiye, Fransa ve Avusturya'da Değişe(meye)n Göçmen Aidiyetleri

Sınırlar, Mekanlar ve Kimlikler: Türkiye, Fransa ve Avusturya'da Değişe(meye)n Göçmen Aidiyetleri

aMiMo/GAR "Çağdaş Göç Meseleleri" Semineri
Axe AMiMo ve IFEA tarafından düzenlenen etkinlik, Göç Araştırmaları Derneği (GAR) işbirliği ile sunulmaktadır.

Güncel Göç Meseleleri Seminer dizisi kapsamında, Ocak 2021'de göç, toplumsal çeşitlilik ve kimlik konularını tartışmak üzere Mustafa Poyraz ve Şükrü Aslan'ı ağırlıyoruz. Mustafa Poyraz'ın editörlüğünde hazırlanan ve çok sayıda yazarın katkıda bulunduğu Aidiyet, Göçmen ve Toplumsal Çeşitlilik başlıklı kitabın çevresinde düzenlenecek bu seminerde ilk olarak, Şükrü Aslan göçmenlik deneyiminin yoğun bir biçimde yaşandığı ülkelerden biri olan Avusturya’nın Tirol bölgesinde bu ülkenin vatandaşı olma hakkı kazanmış Türkiyeli Alevilerin ”yeni vatan”larında farklılaşan kimlik inşa deneyimleri ve bu bağlamda sisteme dahil olma ve dışarıda kalma biçimlerini anlatacak. Ardından Musta Poyraz, Paris banliyölerinde ve İstanbul’un kenar mahallelerinde yürüttüğü saha çalışmalarından elde ettiği veriler ışığında göçmenin aidiyeti veya aidiyetleri sorununu tartışacak. 

Mustafa Poyraz, Lisans ve Yüksek lisans eğitimini Paris 8 Üniversitesi’inde yaptı. Doktorasını Evry Val d’Essonnes Üniversitesi’nde Paris’in banliyölerinde mekân sorunu ve sosyal ilişkilerin canlandırılması üzerine yaptı. Sosyalleşme süreçleri, mekân ve kültürel çeşitlilik üzerine olan çalışmaları İstanbul’un varoşlarıyla Paris’in banliyölerinin farklı açılardan karşılaştıran yayınlarla devam etmektedir. Uzun yıllar Paris 8, Paris 5 ve Evry Val d’Essonne Üniversitelerinde kentin kenarları ve yoksulluk, sosyal politikaların dinamikleri ve toplumsal haraketle üzerine dersler vermiştir.  Halen İstanbul Ticaret Üniversite’sinin sosyoloji bölümünde öğretim üyesidir. Ayrıca, Paris Üniversitesi’nde de ders vermektedir.

Şükrü Aslan, lisans programını, MSÜ Sosyoloji Bölümünde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kentsel Enformel Sektörler konulu çalışmasıyla yüksek lisans, Toplumsal Mücadeleler ve Kent konulu çalışmasıyla doktora yaptı. Kent, göç ve etnisite sosyolojisi üzerine çalışan Aslan, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde yayınlanmış onbeş kitabın yazarı ya da derleyicileri arasında bulunmaktadır. 2018/2019 öğretim döneminde Avusturya Innsbruck Üniversitesi Göç ve Eğitim Enstitüsünde misafir profesör olarak çalışan Aslan’ın kent, göç ve etnisite sosyolojisi alanında ulusal ve uluslararası yazında yer almış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesidir.

Sunum dili Türkçedir

Etkinliğinin özellikleri

Etkinliğin Tarihi 28/01/2021 6:00 pm
Etkinliğin Bitiş Tarihi 28/01/2021 7:30 pm
Kapasite Sınırsız
Kayıtlı 0
Yer

Konuşmacılar

Katkıda bulunanlar

Bu etkinlik için artık kayıt alınmamaktadır

Conférences en ligne

Installé dans les locaux du drogmanat du Palais de France (ancienne Ambassade de France auprès de la Sublime Porte), l'Institut français d'études anatoliennes "Georges Dumézil" a succédé en 1975 à l'institut français d'archéologie d'Istanbul fondé en 1930. À l'origine orienté vers l'histoire ancienne et l'archéologie, il a ensuite étendu ses activités à la turcologie (linguistique et histoire ottomane en particulier). Il a commencé à s'ouvrir au contemporain à la fin des années 1980, notamment avec la mise en place d'un Observatoire Urbain d'Istanbul (OUI). En 1994, l'IFEA a créé un Centre d'études caucasiennes. En 2003, ce centre s'est délocalisé à Bakou où l'IFEA possède désormais une antenne, installée au sein de l'Ambassade de France en Azerbaïdjan. En 2005 a été mis sur pied un Observatoire de la vie politique turque (OVIPOT). L'IFEA fait partie du réseau des vingt-sept instituts de recherche en sciences humaines et sociales dépendant de la Sous-Direction de la coopération scientifique, universitaire et de la recherche du Ministère des Affaires étrangères. Les études y concernent un vaste territoire, qui s'étend des confins orientaux de l'Europe aux abords de l'Asie centrale. Elles s'inscrivent dans une chronologie longue, allant de la préhistoire aux grands Empires, et de la naissance des États-nations aux redéfinitions identitaires d'aujourd'hui.C'est dire que l'IFEA offre un profil très diversifié, propice aux échanges entre disciplines : les sciences humaines et sociales (anthropologie, démographie, géographie, histoire, sociologie, science politique et économique, voire musicologie) y voisinent avec les techniques de l'archéologie et du classement et de l'analyse des textes écrits. Établissement à compétence régionale, l'Institut développe des programmes couvrant le Caucase et les Balkans.L'IFEA est présent sur le portail Persée pour ses publications archéologiques : http://www.persee.fr/collection/anatvet diffuse ses collections contemporaines sur Open Edition : http://books.openedition.org/ifeagd/ Institut Français d'Études Anatoliennes Georges Dumézil