• Antik Çağ Anadolusu

  TARİHİ COĞRAFYA VE MADDE KÜLTÜRÜ

  Sorumlu : Olivier Henry (IFEA)

  Bu araştırma programı, Arkaik dönemden Helenistik döneme kadar, Anadolu’da yaşanan büyük  dönüşümler boyunca yerel kimliklerin tanımını ve gelişimini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma alanı, özellikle Karya bölgesiyle ve Hecatomnus hanedanının hüküm sürdüğü kilit dönem üzerine yoğunlaşır. Ne Yunan ne de Pers olan bu hanedanlığın mensupları -ki bunların en tanınmışı Mausolos’tur- merkezi Pers yönetimi tarafından Karya satraplığının başına getirildiler. Oysa ki, Mausolos ve kardeşi Idrieus günümüzde Helenizmin temsilcileri ve gelecekteki Helenistik krallıklarının ilk örnekleri kabul edilmektedir.

  M.Ö. 4.yüzyılda Karya’da, Pers ya da Yunan izleri taşımayan, ancak, özgünlüğü bu iki toplumun güçlü bir yerel kimlikle, karşılıklı etkileşiminin bir sonucu olan, gösterişli bir madde kültürü gelişti (örneğin Halikarnas Mozolesi). Bir yerel kimliğin ifadesi olan bu özel koşullar, yerel kültürler/kimlikler ve dış faktörler arasındaki etkileşimler ile ilgilenenler için mükemmel bir saha çalışması oluşturmaktadır. Bu araştırma ekseni iki yaklaşıma dayanmaktadır. İlki, mezarlarla ilgilidir ve klasik çağın sonunda anıtsal mezar yapımının gelişim koşullarını tanımlamayı amaçlar ve bunu ölü gömme ritüellerinde mezarın rolününün geçirmiş olduğu değişimi inceleyerek yapar. Milas mezar epigrafileri, Hecatomnus ve imparatorluk dönemi arasındaki zaman dilimine ait yüze yakın kitabe ile doludur. Bunların dikkatle okunması bu kitabelerde Daimones Agathoi’ye çok sık rastlanması gibi bir takım bilgiler vermektedir.

  Bu mezar tanrıları kimlerdir?

  Ne açıdan “hayırsever”lerdir ?

  Bunlar, Milas’ta bulunan farklı anıt mezarlarda net olarak tasvir edilmiş midir? Niçin bu tanrılardan, sadece Milas’ta değil, aynı zamanda, daha genel olarak, Güney-Batı Anadolu’da sık sık bahsedildiğine tanık oluyoruz? Bunu, kültür aktarımının bir örneği olarak mı kavramak gerekir? Bu tanrıları, Yunan epigrafisindeki diğer mezar tanrıları ile mukayese edebilir miyiz? Bu yüzden, Karya kültürü üzerine olan bu araştırma çerçevesinde, Milas kitabelerinde tanrıların nasıl tasvir edildiklerinin incelenmesiyle, bu bölgenin mimarisini, ölü gömme ve dini yaklaşımlarını ilişkilendirmek, ölümün neden olduğu kargaşayı kabullenmeye çalışmak için yaşayanların kullandıkları yöntemleri anlamaya yardımcı olabilir.

  Bu araştırmaların epigrafi ayağı IFEA’ ya bağlı araştırmacı Damien Aubriet sorumluluğundadır. İkinci yaklaşım, Karya kültürüne ait önemli bir  mekanın gelişimiyle ilgilenir: Labraunda Tapınağı. M.Ö. 4.yüzyılda, hanedanın siyasi, kültürel ve ekonomik gücünün sergilenmesi için Hecatomnuslar tarafından değiştirilen bu yapının konumu kısa sürede, Milas iline bağlı yerel küçük bir tapınaktan, büyük bir Pan-Karya tapınağına dönüştü.

  Hecatomnusların yok olmasından sonra da faaliyet gösteren tapınak, Bizans döneminin ortalarına kadar çok gösterişli bir yapı olarak etkinliğini sürdürdü. 1948 yılında başlayan bu tapınağın kazıları, yapının gerek mimar gerekse de kültürel olarak zenginliğini kanıtladı. Günümüzde, kazılar, Fransa ve Avrupa Dışişleri Bakanlığı’ nın desteğiyle, Fransa-İsveç-Türkiye iş birliği ile yürütülmektedir.

  Bu araştırmaların konusu birçok noktaya değiniyor: yüzyılları geride bırakmasını ve bin yılı aşkın süredir şehir dışı bir konumda var olabilmiş bu tapınağın sürekliliği; kültünün inanılmaz esnekliği (Anadolu kültünden, önce Yunan tipi bir tanrıya, daha sonra da Hıristiyan kültüne); zengin bir ‘’kültürel stratigrafi’nin’ tek tanığı olan kalıntıların şaşırtıcı bir şekilde günümüze kadar korunması.

  www.labraunda.org

  Antik Karya, yaylalar ve denizlerin keşistiği yerde

  Sorumlular: Koray Konuk, IFEA’ ya bağlı araştırmacı, UMR 5607 ve Raymond Descat, IFEA

  Bu program antik Karya’ nın tarihi coğrafyasının daha iyi tanınmasını amaçlamaktadır. Birçok uygarlığın kavşağında kurulan Karya, (Yunan, Pers, Mısır, Kıbrıs, Rodos, Karya yerlileri) aynı zamanda Ege’nin önemli ulaşım yollarının merkezinde yer aldı. Son derece engebeli bu bölgenin birçok alanı hala bilinmemektedir, bu yüzden,  bölgesel yönetimin ve kültürel, siyasal ve ekonomik etkileşimlerin tutarlı ve doğru bir şekilde anlatabilmek için mikro-bölgesel alan çalışmalarının yapılması önemlidir.

  - «Halikarnas’ın Doğusu’nda» yüzey araştırması

  Syangela / Theangela’daki arkeolojik yüzey araştırma projesi

  Para koleksiyonları

  Sorumlular: Koray Konuk, IFEA’ ya bağlı araştırmacı, UMR 5607

  Ce programme vise à publier les collections monétaires anciennes issues des fouilles archéologiques et des collections privées. Ces études sont relativement peu représentées en Turquie, bien que les monnaies soient une importante source pour la connaissance des pratiques économiques et politiques des sociétés anciennes. Publier ces collections permet de mettre à la disposition du monde de la recherche un important matériel de réflexion.

  Bu program, arkeolojik kazılardan ve özel koleksiyonlardan çıkmış eski sikke koleksiyonlarını yayınlamayı amaçlamaktadır. Sikkeler, eski toplumların ekonomik ve siyasal yaptırımlarının tanınmasında önemli bir kaynak olmasına rağmen, bu çalışmalar Türkiye’de göreceli olarak çok ilgi görmemiştir. Bu koleksiyonları yayınlamak, araştırmacıları düşündürmeye teşvik edecektir.

  • Kazılarda bulunan sikkelerin yayınlanması (Erythrée, Téos)
  • Kamu ve özel koleksiyonların yayınlanması (Bodrum Müzesi, SNG Türkiye 2)

   

   

   

   

   

   

 • Elysée Antlaşması'nı Anma Etkinliği

  Kutlama: Fransız-Alman dostluğunun doğuşu, 22 Ocak 1963 tarihli Elysée Antlaşmasının yıldönümü Alman Arkeoloji Enstitüsü'yle (DAI) ortaklaşa düzenlenen seminer "Halikarnas'ın Doğusu'nda", Arkeolojik yüzey araştırması 24 Ocak Pazartesi, saat 18:00'da, IFEA'da, Raymond Descat (IFEA), Koray Konuk ve Bizans bölümü için Philipp Niewohner (DAI) tarafından ortaklaşa yürütülen yüzey araştırmasının tanıtılması

 • Koray Konuk, Raymond Descat et Philipp Niewohner - À l'Est d'Halicarnasse : 24/01/11

  Célébration: Naissance de l'amitié franco-allemande, Traité de l'Élysée signé le 22 janvier 1963
  Séminaire co-organisé avec le DAI

  Prospection archéologique "À l'Est d'Halicarnasse"

  Lundi 24 janvier 2011 à 18h à l'IFEA
  Présentation de la prospection co-dirigée par Koray Konuk, Raymond Descat et Philipp Niewohner (DAI) pour la partie byzantine
  Avec la présence de madame le Consul Général d'Allemagne Brita Wagener et de Monsieur le Consul Général de France Hervé Magro

  {flv}24012011_descat{/flv}
 • L'Asie Mineure antique

  Cultures matérielles et identités locales

  Site officiel : www.labraunda.org

  Responsable : Olivier Henry (IFEA)

  Ce programme de recherche vise à analyser la définition et l’évolution des identités locales à travers les grands bouleversements qu’a connus l’Asie Mineure de la période archaïque à la période hellénistique.
  Cet axe de recherche s’intéresse principalement à la région de la Carie et s’organise autour de la période clé durant laquelle la dynastie des Hékatomnides régnait sur la région. Ni Grecs, ni Perses, les membres de cette dynastie, dont le plus fameux est Mausole, furent portés à la tête de la satrapie carienne par le pouvoir central perse. Pourtant ils sont aujourd’hui considérés comme les chantres de l’hellénisme et Mausole et son frère, Idrieus, comme les prototypes des futures royautés hellénistiques. Le 4e s. av. J.-C. a vu se développer en Carie une culture matérielle flamboyante (e.g. le Mausolée) ni grecque ni perse mais dont l’originalité repose sur l’interaction de ces deux sociétés avec une identité locale forte. Ces conditions particulières de l’expression d’une identité locale en font un parfait cas d’étude pour qui s’intéresse aux interactions entre cultures/identités locales et influence extérieure.

  Cet axe de recherche s’appuie sur deux approches.

  La première concerne le milieu funéraire et vise à définir les conditions du développement de la construction funéraire monumentale à la fin de la période classique, tout en analysant l’évolution du rôle de la tombe dans la pratique rituelle funéraire.
  L’épigraphie funéraire mylasienne est riche d’une centaine d’épitaphes, datées entre l’époque hékatomnide et l’époque impériale. Leur lecture attentive fait ressortir un certain nombre d’aspects, dont la présence récurrente des Daimones Agathoi. Quelles sont ces divinités funéraires ? En quoi sont-elles « bienfaisantes » ? Sont-elles expressément figurées sur les différents types de monuments funéraires présents dans la chôra mylasienne ?
  Pourquoi les retrouve-t-on si fréquemment mentionnées, non seulement à Mylasa, mais plus généralement dans le Sud-Ouest de l’Asie Mineure ? Faut-il les comprendre comme un exemple de transfert culturel ? Peut-on les comparer à d’autres divinités funéraires attestées dans l’épigraphie du monde grec ?
  C’est pourquoi, dans le cadre de notre axe de recherche consacré à la culture carienne, il peut être intéressant de mettre en rapport, par l’étude de cette formule d’appel présente dans les épitaphes mylasiennes, les aspects funéraire et religieux avec l’architecture de cette région pour comprendre les stratégies mises en place par les vivants pour tenter d’assimiler le chaos qu’engendre la mort.

  Le volet épigraphique de ces recherches est placé sous la responsabilité de Damien Aubriet, chercheur associé à l’IFEA.

  La seconde approche s’intéresse à l’évolution d’un haut lieu de la culture carienne, le sanctuaire de Zeus Labraundeus (Olivier Henry et Baptiste Vergnaud). Transformé au 4e s. av. J.-C. par les Hékatomnides afin d’en faire une vitrine de la puissance politique, culturelle et économique de la dynastie, le statut de ce site passe très rapidement d’un petit sanctuaire local, attaché à la ville de Mylasa, à celui d’un grand sanctuaire pan-carien. Loin de cesser ses activités après la disparition des Hékatomnides, le sanctuaire continue de connaître une activité très riche jusqu’au milieu de la période byzantine. Les fouilles de ce sanctuaire, entamées en 1948, ont prouvé la richesse du site tant du point de vue architecturale que culturelle. Elles se poursuivent aujourd’hui dans une collaboration Franco-Suédo-Turque, soutenue par le Ministère Français des Affaires Etrangères et Européenne. L’intérêt de ces investigations tient dans plusieurs points : la pérennité de ce sanctuaire extra-urbain qui su traverser les siècles et perdurer sur plus d’un millénaire ; la remarquable élasticité de son culte qui d’anatolien passa d’abord à une divinité de type grecque puis chrétienne ; l’étonnante conservation des vestiges, uniques témoins d’une riche ‘stratigraphie culturelle’.

  LaCarie antique, à la croisée des chemins entre hautes terres et mer

  Responsables :Koray Konuk, chercheur associé IFEA, UMR 5607 etRaymond Descat, IFEA

  Ce programme vise à mieux connaître la géographie historique de la Carie antique. Située au carrefour de plusieurs civilisations (Grecque, Perse, Egyptienne, Chypriote, Rhodienne, autochtone carienne), la Carie est aussi localisée au carrefour d’importantes voies de communication du monde Egéen. De très nombreuses zones de son territoire escarpé sont encore très mal connues, il est donc important de procéder à des études de terrain micro-régionale afin de dégager une image pertinente de l’organisation du territoire et des interactions culturelles, politiques, économiques à l’œuvre.

  - prospection « A l’Est d’Halicarnasse »
  - projet de prospection archéologique à Syangela/Theangela

  Collections monétaires

  Responsable :Koray Konuk, chercheur associé IFEA, UMR 5607

  Ce programme vise à publier les collections monétaires anciennes issues des fouilles archéologiques et des collections privées. Ces études sont relativement peu représentées en Turquie, bien que les monnaies soient une importante source pour la connaissance des pratiques économiques et politiques des sociétés anciennes. Publier ces collections permet de mettre à la disposition du monde de la recherche un important matériel de réflexion.

  - publication des monnaies de fouilles (Erythrée, Téos)
  - publication de collections privées et publiques (Musée de Bodrum, SNG Turquie 2)

 • O. Henry (éd.) - Le mort dans la ville

  Olivier Henry (éd.), Le Mort dans la ville Pratiques, contextes et impacts des inhumations intra-muros en Anatolie, du début de l'Age du Bronze à l'époque romaine, actes des 2e Rencontres d'Archéologie, Istanbul 14-15 novembre 2011, Istanbul, IFEA-Ege Yayınları 259p, ISBN 978-2-36245-009-9
  Télécharger le volume complet (16 Mb)

  Les 2è Rencontres d'Archéologie de l'IFEA bénéficient du soutien financier de TOTAL Turquie.TOTAL_LOGO_COUL_Q

  couv rencontres2011Sommaire

  O. Henry
   
  P.J.P. Mc George
   
  Christine Kepinski
   
  Bérengère Perello
   
  Nicola Laneri
   
  Julie Patrier
   
  Alexander Herda
   
  Olivier Henry
   
  Raymond Descat
   
  Damien Aubriet
   
  Elizabeth McGowan
   
  Anne Marie Carstens
   
  Oliver Hülden
   
  Martin Seyer
   
  Hadwiga Schörner
   
  Christof Berns
   
  Martin Steskal
 • R. Descat, K. Konuk - Prospection archéologique "À l'Est d'Halicarnasse" : 24/01/2011

  Célébration: Naissance de l'amitié franco-allemande, Traité de l'Elysée signé le 22 janvier 1963
  Séminaire co-organisé avec le DAI

  Prospection archéologique "À l'Est d'Halicarnasse"

  Lundi 24 janvier 2011 à 18h à l'IFEA
  Présentation de la prospection co-dirigée par Koray Konuk, Raymond Descat et Philipp Niewohner (DAI) pour la partie byzantine
  Avec la présence de madame le Consul Général d'Allemagne Brita Wagener et de Monsieur le Consul Général de France Hervé Magro


  Raymond Descat

  {flv width="512"}24012011_koray{/flv}
  Koray Konuk
 • Raymond Descat - La Carie l'Égypte et la mer : 23/11/2009

  Séminaire sur la Carie antique
  Lundi 23 novembre  2009, de 18h à 19h30, à l'IFEA
  "La Carie, l'Egypte et la mer" par Raymond Descat, Professeur d'Histoire Grecque à l'Université de Bordeaux.
  Premier séminaire d'un cycle sur la Carie de Milet à Halicarnasse, région au coeur des contacts méditerranéens entre l'Asie Mineure et l'Egypte au Ier millénaire av.n.e. Présentation de points de vue nouveaux.
 • Tombes de fondateurs dans les villes de Carie. Les exemples de Telmessos et de Syangela

  Raymond Descat
  Université Bordeaux 3/Ausonius CNRS
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  loghalTéléchargez l'article sur HAL-SHS

  Résumé :L'exposé ne porte pas sur une découverte archéologique nouvelle mais sur quelque chose qui y ressemble fortement. En effet, une nouvelle identification est proposée dans R. Descat et K. Konuk, À l'Est d'Halicarnasse : la Carie du Golfe Céramique à la plaine de Mylasa, pour un des plus importants sites d'époque archaïque et classique en Carie, Alazeytin, très bien étudié par W. Radt en 1970. Ce site doit donc être identifié maintenant à la cité de Telmessos très célèbre pour être un centre divinatoire depuis l'époque lydienne bien connu par les sources littéraires grecques et qui était jusque-là placé de manière très incertaine dans divers endroits à l'Ouest d'Halicarnasse. Alazeytin présente en effet dans son centre des bâtiments très originaux qui semblent associer la fonction d'autels et de temples et dont nous pouvons avoir une idée plus claire grâce à ce que les sources nous disent sur Telmessos. Il y a en particulier au cœur de la ville un bâtiment (numéroté 30 par W. Radt) qui associe une structure souterraine et ce qui semble être un autel au-dessus. Les textes nous confirment en effet l'existence à Telmessos d'un tombeau du fondateur, Telmessos, sur lequel était installé un autel d'Apollon. Or l'installation de la tombe du héros fondateur au cœur de la cité semble se retrouver à Syangela, la cité voisine de Telmessos qui l'a souvent dominée politiquement, dans le tombeau dit de "Pikrès" du nom du chef de la cité à l'époque de l'empire athénien. Les sources nous disent que Syangela (et son nom même en est le signe pour les commentateurs grecs qui le comprennent comme le 'tombeau du roi') avait le tombeau de Kar, l'éponyme et le premier roi des Cariens. On peut faire l'hypothèse que le tombeau était celui supposé de Kar, dans une position semblable à celle du héros Telmessos à Telmessos. À travers ces deux exemples il faut ouvrir maintenant une réflexion sur une habitude qui semble être une spécificité carienne (par exemple à Mylasa avec la structure d'Uzun Yuva), l'association souvent à l'intérieur de la cité d'un tombeau et d'une structure cultuelle (avec autel éventuellement) juste au-dessus.

 • Traité de l'Élysée

  Célébration du Traité de l'Élysée

  Le 24 janvier dernier, l'IFEA a organisé un séminaire en collaboration avec le DAI au cours duquel ont été présentés les résultats de la prospection archéologique "À l'est d'Halicarnasse".

  Madame le Consul Général d'Allemagne Brita Wagener, Monsieur le Consul Général de France Hervé Magro et Nora Şeni, présents lors de cet événement, ont parlé d'une même voix pour souligner l'importance des liens d'amitié entre la France et l'Allemagne dans le cadre de la coopération scientifique.

 • Traité de l'Élysée

  Célébration du Traité de l'Élysée

  consul_

  Le 24 janvier dernier, l'IFEA a organisé un séminaire en collaboration avec le DAI au cours duquel ont été présentés les résultats de la prospection archéologique "À l'est d'Halicarnasse".

  Madame le Consul Général d'Allemagne Brita Wagener, Monsieur le Consul Général de France Hervé Magro et Nora Şeni, présents lors de cet événement, ont parlé d'une même voix pour souligner l'importance des liens d'amitié entre la France et l'Allemagne dans le cadre de la coopération scientifique.

  (Re)voir la conférence