• 05012010 - Nicolas Elias : Ghosts of the exchanged populations : the remaining of the Pontic Greeks in Turkey

  Audio konferans :
  Séminaire: "Après l'échange... l’intégration des réfugiés de l’échange de population de 1923. En Grèce et en Turquie"
  Mardi 5 janvier 2010 à 18h à l'IFEA
  "Ghosts of the exchanged populations : the remaining of the Pontic Greeks in Turkey"
  Nicolas Elias (ethno-musicologue)
 • 13 decembre 2010 / Cartothèque de l'IFEA

  Thumbnail image13 Décembre 2010 / Cartothèque de l'IFEA - la carte de la semaine :
  Datée de 1750? "carte générale du canal de la Mer Noire et de la Pofition de Constantinople" (comprendre position de Constantinople). Magnifique carte manuscrite provenant des archives de la bibliothèque de la Marine Française datant probablement du 18e siècle. On y distingue la vielle ville intra muros et tous les villages le long du Bosphore, ainsi que la topographie terrestre et les routes principales. À usage marin, on note la présence des profondeur des eaux, du sens du courant de surface, des points d'ancrage, des châteaux et ports.

 • A. Braux - Les migrations dans l'espace mer Noire

  Adeline Braux, "Les migrations dans l'espace mer Noire", La Mer Noire, espace stratégique - Questions Internationales n°72, La Documentation française, février 2015

 • C. Scalbert-Yücel "The Dream of a Village: The Yeşil Yayla Festival and the Making of a World of Culture in the Town of Arhavi"

  C. Scalbert-Yücel, "The Dream of a Village: The Yeşil Yayla Festival and the Making of a World of Culture in the Town of Arhavi", in Girard M., Polo JF., Scalbert-Yücel C. (eds) Turkish Cultural Policies in a Global World. Palgrave Macmillan, pp. 181-207. lien

  Accompanied by a tulum player wearing a wedding gown and carrying a basket full of fruits, a stilt-walker from Istanbul leads a procession on the main road of the small town of Arhavi. The procession is colourful and diverse, comprising young middle-class Istanbul or Ankara dwellers, including youth and families; foreigners interested in local music and dance; festival workers and volunteers from the region but who have come from Western cities, sometimes accompanied by some family members or friends based locally or spending their summer holidays in their hometown. Passers-by stop to watch the procession that reaches the town square on which are deployed the banners of the 7th edition of the Yeşil Yayla Festival.

   

 • Dominique KASSAB TEZGOR

  Dominique KASSAB TEZGÖR

  Professeur
  Université de Bilkent
  Fine Arts Department
  Faculty of Art, Design and Architecture
  TR - 06800 Bilkent - Ankara
  Tél.: (+90 312) 290 18 85 - Fax: (+90 312) 266 41 36
  E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Chercheur associé à l'équipe HeRMA, université de Poitiers
  Chercheur associé à l'équipe l'IFEA, Istanbul.
 • Hakan Özkan - The language of the mountains - the Rumca dialect of Sürmene 08/12/2010

  Karadeniz Konferansları
  8 Aralık Çarşamba 2010, saat 18:30, IFEA'da,
  Hakan Özkan (Westfälische Wilhelms-Universität)
  "The language of the mountains - the Rumca dialect of Sürmene"

 • IFEA’ nın Bakü Şubesi - 2011-2012 Konferans Programı

  Kafkasya Gözlem Merkezi Araştırma Semineri

  Araştırma Alanları | İşleyiş | İletişim

  28/11 A. Messaoudi

  (ve 2/12 İstanbul’da)

  Bilim ve Fransızlar’ın hayali Arap dünyası (Edward Said’in Oryantalizm eleştirisine eleştirel bir yaklaşım)

  6/1 A. Merlin

  Avrupa Komşuluk Politikası’ndan Doğu Ortaklığı’na

  février Y. Morvan

  İstanbul kentini dönüştüren mega projeler (3.köprü ve kanal)

  16/3 S. Azarnouch

  Zerdüştlük ve ateş kültü

  avril F. Richard

  Paris Ulusal Kütüphanesi Azerice el yazmaları

  1/6 B. Lellouch

  16. yüzyıl Osmanlısı’nda ‘’ Türk olmak’’ ne ifade ediyordu ?

  Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü’nün araştırmacısı Gilles Authier tarafından gerçekleştirilen bu seminer, Kafkasya ve diasporalarıyla ilgili geniş bir yelpazeye yayılan güncel konuları insani ve sosyal bilimlerin çeşitli alanları kapsamında ele almaktadır.

  Alain Messaoudi (EPHE)

  « Science et imaginaire français du monde arabe (Pour une approche critique de la critique de l'Orientalisme par E. Said)»

  Bilim ve Fransızlar’ın hayali Arap dünyası (Edward Said’in Oryantalizm eleştirisine eleştirel bir yaklaşım)

  Sömürgeciliğin sona ermesi ve Edward Said’in denemesinden bu yana yapılan araştırmalar ve “oryantalist” sanat tasvirleri, radikal bir eleştirinin konusu oldu: bu çalışmalar, kurgusal bir Doğu yaratarak, bu bölgenin imparatorluklar tarafından denetlenmesini meşrulaştırmıştı. Fransızlar’ın eserleri ve çalışmalarının tarihi bir panoraması, bu sert tespitin nüanslarının ortaya çıkmasını sağlar: Arap dünyası hakkındaki bilgi ve tasvirler her zaman sömürgeleştirme ile paralellik göstermedi. Böylece, Fransız bilim adamları ve sanatçıların büyük bir kısmı, olumlu bir varsayımla 19.yüzyılın ilk çeyreğinde Arap dünyasına ilgi duyarlar. Önemli birkaç dönemi ve Fransız’ların Araplarla olan temaslarının bir tipolojisini tanımlamak, ilişkilerinin günlük durumunun daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.

  Aude Merlin (Université de Bruxelles)

  "Avrupa Komşuluk Politikası’ndan Doğu Ortaklığı’na"

  AB’nin sınırlarının 2004 ve 2007 yıllarında Doğu’ya doğru genişlemesiyle, AB’de Avrupa’nın Doğu uç limitlerinde bulunan bölgeler için özel bir ilgi oluştu. Avrupa Komşuluk Politikası (AKP) da bu kapsamda ortaya çıktı. Bu politika sadece, Avrupa-Rus topraklarını paylaşan 6 devleti değil (2005 yılında Beyaz Rusya, Ukrayna ve Moldova’ya katılan 3 güney-Kafkasya devleti Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan), aynı zamanda, Avrupa-Akdeniz siyaseti doğrultusunda 10 Kuzey Afrika ve Yakın Doğu devletlerini de bir araya getirdi. Ancak, 2008 yılının Ağustos ayındaki Rus-Kafkas çatışmasından sonra, AKP parçalandı ve bir Polonya-İsveç girişimiyle ortaya çıkan Doğu Ortaklığı, Avrupa’nın doğu komşuluğu siyasetine odaklandı. Bu 6 devletin izledikleri yol birçok açıdan farklı olsa da, Doğu Ortaklığı’nın özellikle güney-Kafkasya’daki 3 devlet ile olan olası işbirliği konusunu aydınlatmaya çalışacağız. Ortaklığın başlıca meseleleri nelerdir? Sonuçlar nelerdir? İlgili ülkelerde izlenimler ve beklentiler nelerdir?

  Yoann Morvan (Observatoire Urbain d'Istanbul, IFEA)

  "Mega-projeler ve kentsel dönüşüm : İstanbul Boğaz’ına 3.köprü ve kanal projesi"

  İlk iki köprünün yapılmasının (1973 ve 1988) ciddi şekilde etkilediği mega kent İstanbul’un kentsel dokusu, gelecekteki yıllarda, daha önce yaşamadığı bir dönüşüme tanık olacak. Bu dönüşüm büyük yükselişte olan Türk ekonomisine (2010 yılında %10 büyüme) ivme veren inşaat sektörünün gelişmesini daha da tetikleyecek. Nitekim, mega projelerin temel meselelerden biri de, esaslı ulaşım probleminin paravanının ardında ikinci planda kalan bu yeni altyapıların beraberinde getirdiği toprak rantıdır. Gelecekteki olası değer artışı, kamu ve özel taşınmazları satışları arasındaki tamamlayıcılığı göstermektedir. Gerek kamu gerekse özel taşınmazların değerlenmesi, bu ekonomik-nüfussal değişimleri çok ağır yaşayan yoksul sınıfların aleyhine olcak şekilde İstanbul’da yaşayan kentli sınıfın bazı kesimlerini kazançlı çıkarmaktadır. Kısmen bu mega-projelere bağlı olarak bölgede yaşayanların mallarına zoraki olarak el konması bu olağanüstü büyümenin karanlık yüzünü oluşturmaktadır.

  Samra Azaranouch (Collège de France)

  "Zerdüştlük ve ateş kültü"

  • Ateş sunakları hakkında arkeolojik ve ikonografik veriler
  • İran dünyasında ateş tapınakları hakkındaki tanıklıklar
  • Zerdüşt metinlerinde Adur Tanrısı
  • Rituelin gelişiminin betimlenmesi, ateşin rolü.
  • 3 büyük Sasani ateşi, bunların ideolojik ve dini önemi
  • Adurbâdagân yer adı nereden gelmektedir?
  • Kültün günümüzde varlığını sürdürmesi.

  Francis Richard (BULAC)

  15. ve 16.yüzyılın ilk yarısında Tebriz Okulu: gelenek ve yenilik

  15.yüzyıl, Herat ve Şiraz okulları üzerine çok sayıda çalışma yapılmışsa da, Şah Tahmasb’ın Safevi tahtına çıkmasından önceki Tebriz ve Batı İran okulları , kitap tarihçileri ve sanat tarihçileri tarafından genellikle önemsenmemiştir. Oysaki Nestâlik yazısı Tebriz’de ortaya çıkmıştır. Tebriz ya da bölgesindeki kopyalanan elyazmalarının envanteri yapılmamıştır. Resimli elyazmalarının sayısı da nispeten azdır. 1473 yılında, Uzun Hasan egemenliği altındaki (1453–1478) Akkoyunlular’ın Osmanlılar karşısında yenilgisi, çoğu Cihan Şah ve Bağdat kütüphanelerinin mirası olan, birçok değerli veya gösterişli elyazmalasının İstanbul’a götürmelerine sebep olmuştur.

  1473 yılından sonra, Tebriz’e özgü atölyeler ve bir kütüphanenin yeniden oluştuğunu görmek şaşırtıcıdır. Bunu, Herat ve Tebriz dersleri arasındaki değiş-tokuştan ve daha önceden Tebriz’de korunmuş olan  ve günümüzde Topkapı Sarayı’nda bulunan ünlü model albümlerden anlamaktayız. Tebriz’deki 1480 ve 1502 yılları arası kitap sanatının çok güzel örnekleri mevcuttur. Safevi iktidarının başa gelmesiyle, İsmail döneminde, atölyeler varlığını korudu ve farklı etkilerin sentezi olan yeni bir üslup oluştu. Tchâdirân’dan sonra, Tahmasb egemenliğinde, Tebriz atölyesi 1540’a kadar parlak bir dönem yaşadı. Çok sayıda sanatçı, bugün dünyaca ünlü salmış elyazmalarını meydana getirdi. Bunların büyük bir kısmı günümüzde İran Azerbaycanı dışında himaye ediliyor. Bütün bu dönem için, edebi etkinliğe, kaligrafik okulların yoğun faaliyetine, süsleme ve resim sanatına göz önünde bulundurmak ilginç olabilir. Oldukça çalkantılı siyasal koşullara rağmen, belli bir süreklilik gözlemlenebilir. Kitap sanatı alanında bu dönem söz konusu olduğunda, tek bir okuldansa, şüphesiz çok sayıdaki Batı İran okullarından bahsedebiliriz.

  Benjamin Lellouch(Paris VIII)

  "16. yüzyıl Osmanlısı’nda ‘’ Türk olmak’’ ne ifade ediyordu?"

  Osmanlı’nın ulusçuluk öncesi dönemlerinde (15. ve 19.yüzyılları) ‘’Türk’’ kelimesine olumsuz bir anlam yüklendiği uzun zamandır bilinmektedir : ‘’Türk’’ kelimesi genellikle köylü, kaba, düzen ve medeniyet karşıtı ve hatta bazen, karışıklık çıkaran kişiyi ifade etmekteydi. 19. yüzyılın sonları ve 20.yüzyılın başlarında meydana çıkan Türk milliyetçiliği ‘’Türk’’ ifadesine olumlu bir anlam yükledi. Ancak, 16.yüzyılın başlarında Osmanlı egemenliği altına giren Suriye ve Mısır’da bu kelimeye olumlu bir anlam yüklenmiş olduğu göz ardı edilmektedir. Genellikle ‘’Osmanlı’’ kelimesinin eş anlamlısı olan ‘’Türk’’ kelimesi, çoğunlukla bu taşra eyaletlerinin elit askeri üyesini ifade etmek üzere kullanılıyordu. Benim sunumum, 16.yüzyılda, imparatorluğun farklı illerinde, terimin kullanımlarını netleştirecek ve farklı kullanımlarının yarattığı paradoksu açıklamaya çalışacaktır. Türk kimliğinin değişken ve kararsız karakteri üzerinde duracaktır.

 • J.-F. Pérouse : Le détroit du Bosphore: un entre-deux-mers

  Jean-François Pérouse, “Le détroit du Bosphore: un entre-deux-mers”, La mer Noire un espace stratégique - Questions Internationales, n°72, La Documentation française, février 2015

 • J.-L. BACQUÉ-GRAMMONT "La mer noire, hospitalière par antiphrase, d’après deux rescapés" 30/09/13

  Jean-Louis BACQUÉ-GRAMMONT
  Lundi 30 septembre 2013 à 18h à l'IFEA
  "La mer noire, hospitalière par antiphrase, d’après deux rescapés"
   
  Depuis l’Antiquité, la mer Noire est réputée pour ses humeurs changeantes et la violence avec laquelle elle les déploie, ainsi que l’attestent de nombreux témoignages. Nous souhaitons examiner ici ceux de deux voyageurs qui en réchappèrent au XVIIe siècle : le Français Julien Bordier et l’illustre Evliyâ Çelebî.
 • ODC - Présentation 2011

  L'Observatoire du Caucase à Bakou

  Axes de recherche | Fonctionnement | Contact

  Statut et historique

  Créée en septembre 2002 sur initiative du MAE et dans le cadre d’une coopération entre l’IFEA et l’Ambassade de France en Azerbaïdjan, l’antenne de Bakou est entrée en activité en novembre 2003 quand son premier responsable (B. Balcı) s’est installé à Bakou pour procurer à l’IFEA une vision plus rapprochée du Caucase. Son successeur, Thorniké Gordadzé, a quitté ce poste pour devenir vice-ministre des affaires étrangeres de Géorgie en août 2010, et l'antenne a rouvert le 1er septembre 2011 avec à sa tête un linguiste, maître de conférence à l'Inalco,Gilles Authier.

  L’antenne de Bakou a une vocation régionale couvrant, entre Caspienne et mer Noire, le Caucase du Nord et le Caucase du Sud, le nord de l’Iran et les diasporas caucasiennes du Proche-Orient, de Turquie et de Russie. Actuellement, l’antenne de Bakou est une structure de recherche et un centre de promotion des contacts en sciences sociales et humaines entre la France et l’Azerbaïdjan. La Géorgie et le Caucase du Nord (Daghestan en particulier) sont en cours d’incorporation à ce réseau.

   

   Axes et champs de recherche

   

  L’antenne de Bakou mène des recherches en partenariat selon plusieurs axes : le renouveau religieux, notamment islamique, dans le Caucase post-soviétique ; les diasporas et migrations, les mouvements de population, tant intra-caucasiens qu’entre le Caucase et la Russie ou la Turquie ; la formation de l’Etat post-communiste dans le Caucase : conflits armés, sécessions et questions de souveraineté ; les minorités nationales, linguistique et ou religieuses ; les diasporas caucasiennes.

   

   Dispositif, moyens de recherche et valorisation :

   

  L’antenne dispose d’un budget que lui attribue le Ministère des Affaires étrangères via l’IFEA. Les études caucasiennes disposent de deux bibliothèques, une principale à Istanbul et une plus récente dans le bureau de Bakou. L’Antenne de Bakou est également un lieu d’accueil et d’encadrement de jeunes chercheurs de différentes nationalités. Les connaissances accumulées par le Centre sont valorisées sous diverses formes : publications en revue ; séminaires et conférences. Le Centre tisse des liens entre l'Europe et le Caucase, au niveau des institutions comme à celui des individus.

   

   Contact:

   

  Gilles Authier, Directeur de l'Observatoire du Caucase (ODC), antenne de l'IFEA Bakou : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Ambassade de France à Bakou
  Rasul Rza, 7
  Bakou
  Azerbaïdjan
  +994 (0)51 771 37 79
   

  Liens

   
  • Sciences sociales et politiques
  • Langues du Caucase
 • Parution - Enjeux politiques, économiques et militaires en mer Noire (XIVe-XXIe siècles),

  Faruk Bilici, Ionel Cândea, Anca Popescu (dir.), Enjeux politiques, économiques et militaires en mer Noire (XIVe-XXIe siècles), études à la mémoire de Mihail Guboglu,Musée de Braïla-Editions Istros, Braïla, 2007, 763 p.  ISBN : 978-973-9469-94-4
  Musée de Braïla, 3 place Traian, 810153 ROUMANIE http://www.muzeulbrailei.ro

 • Trabzon vitrini

  Aralık 2012

  pres trabzon180Geçen ay size dört üniversitesi olan Kayseri şehirini tanıttık.  Bu ay sizi, sekiz başkonsolosluğu olan liman kenti Trabzon ile tanıştırmak istiyoruz. http://dipnot.hypotheses.org/649

 • Varia Anatolica - XXI

   logo persee

  D. Kassab Tezgör et N. Inaishvili (éd.), Production and Trade of Amphorae in the Black Sea, PATABS I, Batoumi-Trabzon 2006, Varia Anatolica XXI, Istanbul-Paris, De Boccard, 2010

  Les études consacrées aux amphores produites en mer Noire, à leurs exportations et aux importations faites dans cette région, connaissent un essort rapide. La Table Ronde internationale PATABS I : PRODUCTION AND TRADE OF AMPHORAE IN THE BLACK SEA, a été organisée du 27 au 29 avril 2006 à Batoumi et à Trabzon dans le but de faire un état des avancées récentes dans ce domaine.

 • Yayla : Musique et musiciens de village en Turquie méridionale

  Jérôme Cler, Yayla : Musique et musiciens de village en Turquie méridionale, Geuthner, Paris, 2011
  Préface de Nicolas Elias