• « Burası sakin, karşı kıyıda cephe var » sergisi - Fransız Kültür Merkezi

  « Burası sakin, karşı kıyıda cephe var » sergisi
  Açılış : 14 Ekim Salı, 19:00
  Yer : İstanbul Fransız Kültür Merkezi

 • Atelier doctoral : Loubna Lamrhari 27/11/2012

  Dans le cadre des Ateliers doctoraux 2012-2013
  Loubna Lamrhari (IFEA-Montpellier III) fera une présentation de ses travaux
  sur "L'Empire ottoman finissant et la Turquie républicaine sous le regard des officiers français (1883-1939)"
  le mardi 27 novembre 2012 à 10h à l'IFEA
  Sur invitation
 • Çalıştay: Lise’de I. Dünya Savaşı’nı Öğretmek Fransa-Türkiye: 07/04/2014

  7 Nisan 2014
  9:00 - 18:00
  İstanbul Fransız Kültür Merkezi

  Tanıtım

  Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü ile Fransız Pierre Loti Lisesi'nin ortaklaşa düzenlediği panel, Birinci Dünya Savaşı'nın Türk ve Fransız liselerindeki müfredatlarını karşılaştırmayı hedefliyor. İstanbul liselerinden öğretmenler ile Fransa ve Türkiye'den tarihçi ve eğitim bilimcileri bir araya getirecek panel, Birinci Dünya Savaşı'nın yüzüncü yıldönümünü anma etkinliklerine karşılaştırmacı yaklaşımıyla katkıda bulunacak.

  7 Nisan 2014, İstanbul Fransız Kültür Merkezi

  Eşzamanlı tercüme

  09:00  Katılımcıların karşılanması
  09:30  Açılış
  Jean-François PÉROUSE, coğrafyacı, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) müdürü
  Dominique CORNIL, Fransız Pierre Loti Lisesi müdürü

  09:50 Giriş

  Loubna LAMRHARI (Montpellier III Üniversitesi askeri tarih doktora öğrencisi, IFEA)
  Lisede Birinci Dünya Savaşı. Fransız ve Türk müfredatları arasında bir karşılaştırma.

  1. Oturum Tarihçilik ve eğitimi

  Moderatör: Işık TAMDOĞAN (tarihçi, CNRS araştırmacısı, Tarih Vakfı, IFEA)

  10:15 Şerife ZIYLAN (Fransız Pierre Loti Lisesi tarih öğretmeni)
  Fransız eğitim sisteminde Birinci Dünya Savaşı'nın işlenmesinde topyekûn savaş kavramı

  10:45  Mehmet BEŞİKÇİ (tarihçi, Yıldız Üniversitesi öğretim görevlisi)
  Topyekûn Savaş kavramının Osmanlı Cihan Harbi deneyimini anlamadaki imkânları ve sınırları.

  11:10 Frédéric ROUSSEAU (Montpellier III Üniversitesi tarih profesörü)
  Fransız liselerinde Birinci Dünya Savaşı'nın işlenişinde “kültürel” tarih anlayışına geçilmesi. Bu yaklaşımın nitelik ve sorunları.

  11 :35 Alexandre TOUMARKINE (tarihçi, İstanbul Orient-Institut)
  Bugünün Türkiyesi'nde ve Türk tarih yazımında Çanakkale Savaşı'nın yeri.

  12:00 Değerlendirme
  12:30 Öğle yemeği

  2. Oturum Öğretim deneyimlerinin paylaşımı

  Moderatör: Özgür TÜRESAY (tarihçi, Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi)

  14 :00 Eddy LIORET (Fransız Pierre Loti Lisesi tarih öğretmeni)
  İstanbul Fransız Pierre Loti Lisesi'nde seçmeli olarak İngilizce yapılan tarih dersinde Birinci Dünya Savaşı'nı yerel bağlama uygun şekilde işlemek.

  14:30 Pınar DOST-NIYEGO (tarihçi, Atlantic Council İstanbul Bürosu)
  Türkiye’de Holokost Eğitimi: Bir Öğretmen Eğitimi deneyimi.

  14:55 Hasan Tahsin ÖZKAYA (Üsküdar Amerikan Lisesi - Tarih Vakfı)
  Gençler I. Dünya Savaşını konuşuyor.

  15:20 Değerlendirme
  15 :45 Kahve molası

  3. Oturum Tartışma

  Moderatör: Ozan ARSLAN (tarihçi, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi)

  16 :00 Öğretmenler ile söyleşi-tartışma
  16:50 Değerlendirme

  17 :15 Sonuç

  Laurence DE COCK (tarihçi, Agregasyon dereceli tarih öğretmeni, Aggiornamento)
  Oktay ÖZEL (Tahriçi, Araştırma görevlisi, Bilkent Üniversitesi)

  18 :00 Kapanış
  19 :30  Katılımcılarla akşam yemeği

  Akademik Danışma Kurulu

  Loubna Lamrhari, Montpellier III Üniversitesi - IFEA
  Jean-François Pérouse, IFEA
  Isık Tamdoğan, IFEA- Tarih Vakfı
  Alexandre Toumarkine, Orient-Institut Istanbul

  Ayrıntılı bilgi için

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Sponsorlar

  logo pierre lotilogo 14-18logo-iftarih vakfi logo-1024x450

 • Exposition de cartes "Les Dardanelles : l'Autre Détroit"

  En lien avec le présentoir de ce mois de février 2014, consacré à la Première Guerre mondiale préparé par Ségolène Débarre et Loubna Lamrhari, l'IFEA propose une exposition de cartes des Dardanelles intitulée "Les Dardanelles : l'Autre Détroit". L'exposition a été préparée par Ségolène Débarre et Pascal Lebouteiller.

  {phocagallery view=category|categoryid=22|limitstart=5|detail=1|overlib=1|displayname=1|displaydetail=1|imageshadow=shadow1}

 • Exposition de cartes postales de la Grande Guerre à l'Institut français d'Istanbul

  "Il est bon de respirer loin des balles et des canons"

  Cette exposition est consacrée aux cartes postales des soldats français des Dardanelles stationnés dans l'île de Ténédos [Bozcaada]
  Du 14 octobre au 10 décembre 2014.

  Vernissage : mardi 14 octobre 2014, à 19h, à l'Institut français d'Istanbul - Taksim

  Cette exposition est itinérante :

  Istanbul - Institut français : 14 octobre 2014 - 10 décembre 2014.

  Çanakkale - Centre artistique Mahal : 16 janvier 2015 – 5 février 2015

  Bursa - Alliance française : mars 2015.

  Bozcaada - Musée - Centre d'histoire locale de Bozcaada : juillet -août 2015.

 • Hasan Tahsin Özkaya, Quand les jeunes parlent de la Première Guerre mondiale

  La Première Guerre mondiale est l'une des guerres les plus sanglantes du XXe siècle. Cette guerre sans merci a coûté la vie de millions de personnes ; elle a également donné lieu à l’établissement d'un nouvel ordre mondial. Il ne serait pas exagéré de dire qu'un bon nombre de problèmes actuels sont en lien avec cet ordre nouveau. Malgré son importance, il serait erroné de dire que cette guerre a suffisamment été étudiée ou débattue dans notre pays. On  remarque que l'enseignement de la Première Guerre mondiale au primaire et au collège souffre de difficultés. Surtout, cette question est débattue dans des milieux très restreints. Le fait que les élèves, qui sont pourtant au cœur du dispositif scolaire, ne soient jamais consultés vient nous montrer l'ampleur du problème. Le développement d'une approche participative dans l'enseignement n'est possible qu'en intégrant les élèves dans ce débat.
  En partant de ce constat, dans le cadre du colloque autour du centenaire de la Première Guerre mondiale organisé par la Fondation pour l'histoire [Tarih Vakfı], nous avons décidé de présenter un projet intitulé « Quand les jeunes parlent de la Première Guerre mondiale ».
  Les élèves participant au projet ont réussi à se procurer des manuels scolaires du primaire et du collège de douze pays différents. Ils ont ensuite identifié les chapitres relatifs à la Première Guerre mondiale, puis les ont traduits en turc. Ensuite, ils ont défini des critères afin d'étudier ces chapitres et ont réalisé des exposés. Notre objectif est de débattre de la manière dont la Première Guerre mondiale est enseignée dans les différents pays, la Turquie y compris.
  La présentation des travaux par les élèves aura lieu le 13 avril à 11h dans la salle de conférence du lycée Sainte Pulchérie. 
   
   
   
 • Hasan Tahsin Özkaya. Gençler I. Dünya Savaşını konuşuyor

  I. Dünya Savaşı 20. Yüzyılın en kanlı savaşlarından biri oldu. Milyonlarca insanın hayatını elinden alan bu acımasız savaş aynı zamanda yeni dünya sisteminin de temellerinin atılmasına neden oldu. Bu gün yaşadığımız pek çok meselenin I. Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya sistemiyle ilgili olduğunu söylemek abartı olmaz. Bu kadar önemli olmasına rağmen, bu savaşın özellikle ülkemizde yeterince incelendiği, tartışıldığı ve bu konuda yeterince çalışma üretildiği söylenemez. Yine ilk ve orta öğretimde I. Dünya Savaşı’nın öğretim sürecinin de çok sorunlu olduğu rahatlıkla görülebilir. Daha da önemlisi bu konular kısmen ve dar çevrelerde tartışılırken, bizzat bu süreçlere maruz kalan öğrencilerin görüşlerinin hiç sorulmaması başka büyük bir soruna işaret ediyor. Katılımcı bir eğitim anlayışının gelişmesi ancak öğrencilerin de bu tartışma süreçlerine dâhil edilmesiyle mümkün olabilir.

  Bu fikirlerden yola çıkarak, Tarih Vakfı’nın I. Dünya Savaşı’nın yüzüncü yılı nedeniyle düzenlediği sempozyumlara, altı lisenin katılımıyla gerçekleştirilen “Gençler I. Dünya Savaşı’nı konuşuyor” başlıklı bir etkinlik dâhil ettik.

  Bu projeye katılan lise öğrencileri, on iki değişik ülkenin, ilk ve orta öğretim ders kitaplarına ulaştılar, bu kitaplarda I. Dünya savaşı ile ilgili olan bölümleri bularak bunları Türkçeye çevirdiler. Daha sonra çevirdikleri bu metinleri, belirli kriterler doğrultusunda inceleyerek sunumlar hazırladılar. Etkinliğimizin amacı Türkiye dâhil dünyanın değişik ülkelerinde I. Dünya Savaşı’nın nasıl öğretildiğini ve nasıl anlatıldığını ortaya koyarak tartışmaktır.

  Etkinlik 13 Nisan günü saat 11.00'da Sainte Pulcherie Fransız Lisesi’nin gösteri salonunda gerçekleştirilecektir.

 • HISTOIRE - l'Équipe


  Responsables

  Işık TAMDOGAN est responsable de la section Histoire depuis septembre 2010.

  Thématiques de recherche :
  • l'appartenance locale et ses droits dans les villes ottomanes du XVIIIème siècle
  • la violence et résolution des conflits à travers le compromis (sulh)
  • l’analyse de la société ottomane à travers les réseaux relationnels
  • fonctionnement des instances judiciaires dans la société ottomane

  Juliette DUMAS doctorante MAE : Histoire ottomane. Les princesses ottomanes, Histoire des femmes et du genre. Histoire politique.

   

  Doctorants

  Nicolas ELIAS (Tübitak) : ethno-musicologie.

  Anaïs LAMESA (Tübitak) : économie de la construction, techniques rupestres, histoire de l'art et archéologie byzantins.

  Loubna LAMRHARI (allocataire de recherche du ministère de la Défense) : histoire contemporaine (XIXe-XXe) ; histoire sociale de l'armée ottomane et turque (fin de l'Empire ottoman et première période républicaine) ; histoire sociale de l'armée française (IIIe République) ; histoire et mémoire ; muséologie militaire.

  Dilek SARMIŞ (MAEE) : Philosophie et psychanalyse dans la Turquie moderne Thèmes de recherche : Histoire de l’empire ottoman, Turquie républicaine, histoire de la philosophie, réception des idées philosophiques, disciplinarisation et institutionnalisation de la philosophie.

  Chercheurs associés

  Nora ŞENI directeur de l'IFEA : Histoire contemporaine (XIXe-XXe siècles). Philanthropie, mécénat, équipements et politiques culturelles ; villes, acteurs, usages ; femmes et minorités religieuses dans la ville ottomane, relations entre Europe et Empire ottoman/Turquie républicaine, Juifs de Turquie et de l’Empire ottoman.

  Fabio Alberto AMBROSIO : Histoire ottomane. Histoire des religions, mystique ; confréries ; communauté latine.

  Musa ÇİMEN : Histoire ottomane (XVIIIe-XIXe siècles). Histoire des sciences ; médecine.

  Pınar DOST NIYEGO : Histoire de la Turquie républicaine. Seconde guerre mondiale, politique extérieure.

  Anastasia FALIEROU : Histoire ottomane (XIXe-XXe siècles). Vêtement, femmes et minorités religieuses dans la ville ottomane.

  Sinan KUNERALP : Histoire ottomane (XIXe-XXe siècles). Diplomatie, politique extérieure.

  Noémi LEVY : Histoire ottomane (XIXe-XXe siècles). Ordre public ; forces de l'ordre et violence dans les villes ottomanes.

  Laurent MALLET : Histoire contemporaine. Minorités et nationalisme ; Juifs de Turquie et de l’Empire ottoman.

  Rinaldo MARMARA : Histoire ottomane. Communauté latine, congrégations catholiques, relations entre le Vatican et l'Empire ottoman, guerres de l'Empire ottoman (XIXe-XXe siècles) .

  Lisa MONTMAYEUR DEHEURLES : migrations, culture, mémoire dans les Balkans ; échange de population de 1923-1924 ; minorités et nationalisme ; rapprochement gréco-turc.

  Nikos SIGALAS : Histoire ottomane et balkanique (XVIIIe-XXe siècles) ; construction de la notion d'Etat ; violence sur les populations dans les Balkans ; minorités et nationalisme ; rapprochement gréco-turc.

  Alexandre TOUMARKINE Histoire contemporaine (XIXe-XXe siècles). Migrations ; mer Noire ; Ordre public et violence ; histoire sociale des guerres ; naissance de la psychiatrie dans l'Empire ottoman ; mouvement ouvrier ; rapprochement gréco-turc.

   

  Possibilités d'accueil

  L’IFEA accorde 2 types de bourses : bourses d'aide à la mobilité et bourses de courte durée

  • BAM : la campagne 2011-2012 est close
  • BCD : la campagne 2011 est close
  L'IFEA accueille également des étudiants bénéficiant de bourses TÜBİTAK
  Effectuer un stage de courte durée (n'excédant pas 2 mois) est également possible, et ce tout au long de l'année. Les stages ne sont pas rémunérés.
  Les candidats sont invités à adresser leur curriculum vitae accompagné d'une lettre de motivation précisant le cadre dans lequel s'inscrit ce projet de stage ainsi que les dates envisagées.L'adresse de contact est ifea.istanbul(at)gmail.com
 • Journée d'études Enseigner la Première Guerre mondiale au lycée. France-Turquie : 07/04/2014

  PROGRAMME DE LA JOURNEE

  Traduction simultanée  
   
   
  09:00               Accueil des participants
   
  09:30               Ouverture
                         Jean-François Pérouse, géographe, directeur de l’Institut français d’études anatoliennes (IFEA)
                         Dominique Cornil, proviseure du lycée français Pierre Loti.
   
  09:50               Introduction
                         Loubna Lamrhari (doctorante en histoire militaire, Montpellier III - IFEA) 
   
   
  Session 1        Historiographie et enseignement
                         Modératrice : Işık Tamdoğan(historienne, chercheuse CNRS, Tarih Vakfı, IFEA)
   
  10:15               Şerife Ziylan (professeur d’histoire, lycée français Pierre Loti)
   
  10:45               Mehmet Besikçi (historien, professeur Université de Yıldız)
                     
  11:10               Frédéric Rousseau, (historien, professeur Université Montpellier III)
                         Caractéristiques et problèmes
   
  11 :35              Alexandre Toumarkine (historien, Orient-Institut Istanbul)
   
  12:00               Discussions
  12:30               Déjeuner
   
   
  Session 2        Expériences pédagogiques croisées
                         Modérateur : Özgür Türesay (historien, maître de conférences, Université de Galatasaray)
   
  14:00              Eddy Lioret (professeur d’histoire, lycée français Pierre Loti)
                        enseignement en anglais adapté au contexte local
   
  14:30              Pınar Dost-Niyego (historienne, Atlantic Council Istanbul Office)
                    
  14:55              Hasan Tahsin Özkaya(professeur d’histoire, Üsküdar Amerikan Lisesi - Tarih Vakfı), 
   
  15:20               Discussions 
  15 :45              Pause café
   
  Session 3        Table ronde
                         Modérateur : Ozan Arslan (historien, maître de conférences, Université Ekonomi d’İzmir)
   
  16:00               Débat avec les enseignants animé par Ozan Arlan
  16:50               Discussions   
   
  17:15               Conclusions
                         Laurence de Cock (historienne, professeure agrégée, Aggiornamento histoire-géographie)
                         Oktay Özel (historien, maître de conférences, Université de Bilkent)
  18:00               Fin de la journée
  19 :30              Dîner avec les participants
   

  Comité scientifique

  Loubna Lamrhari (IFEA)
  Jean-François Pérouse (IFEA)
  Işık Tamdoğan (IFEA- Tarih Vakfi)
  Alexandre Toumarkine (Orient-Institut Istanbul)

  Pour plus d'informations :

  Loubna Lamrhari, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

   

  logo 14-18          logo pierre loti 

   

  En partenariat avec la conférence internationale :

  "Not All Quiet on the Ottoman Fronts: Neglected Perspectives on a Global War (1914-18)"

  9-12 avril 2014
  at İstanbul Bilgi University

  http://www.ottomanfronts1914-1918.org/

  affiche ottoman fronts

 • L. Lamrhari - L'obsession allemande dans la production du savoir militaire français sur l'armée ottomane et turque (1883-1933)

  Loubna Lamrhari, "L'obsession allemande dans la production du savoir militaire français sur l'armée ottomane et turque (1883-1933)" in Güneş Işiksel et Emmanuel Szurek (dir.), Turcs et Français. Une histoire culturelle, 1860-1960, 2014, Paris, PUR, pp. 151-162

  L’échange culturel franco-turc est profondément transformé par les bouleversements démographiques qui affectent la Méditerranée orientale pendant la Première Guerre mondiale. L’apparition de la « Turquie nouvelle » favorise l’assujettissement de l’échange culturel franco-turc aux acteurs étatiques. La parenthèse se referme quand la Turquie, intégrant l’alliance atlantique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, importe les références drainées dans le sillage d’un nouveau partage de l’ordre international.

 • L. Lamrhari : "Frédéric Rousseau İle Söylesi I. Dünya Savaşı Nın Sosyal Tarihini Yazmak"

  Loubna Lamrhari, "Frédéric Rousseau İle Söylesi I. Dünya Savaşı Nın Sosyal Tarihini Yazmak", Toplumsal Tarih 244, Nisan 2014

  Voir les recherches sur la Première Guerre mondiale à l'IFEA

 • L. Lamrhari : "Lisede Birinci Dünya Savaşı. Fransız ve Türk müfredatları arasında bir karşılaştırma"

  Loubna Lamrhari, "Lisede Birinci Dünya Savaşı. Fransız ve Türk müfredatları arasında bir karşılaştırma", Toplumsal Tarih 243, Mart 2014
  dans le cadre du numéro spécial sur la Première Guerre mondiale "Birinci Dünya Savaşı'na Yeni Yaklaşımlar".

  Voir les recherches sur la Première Guerre mondiale à l'IFEA

 • L. Lamrhari : La fabrique d'un récit kémalisé dans les musées militaires en Turquie

   

  Loubna Lamrhari, "La fabrique d'un récit kémalisé dans les musées militaires en Turquie" in J. Mary - F. Rousseau (dir.),Entre Histoires et Mémoires La guerre au musée Essais de Muséohistoire (2), [L’atelier des sciences humaines et sociales], Michel Houdiard, 2013 ISBN 978-2-3562-100-0

   
  Issu du quatrième colloque international et interdisciplinaire du CRID 14-18, tenu à Craonne les 8-10 novembre 2012, et clôturant le programme ANR « Les Présents des Passés », cet ouvrage collectif s'inscrit dans la continuité d'une série de travaux de muséohistoire. Se distinguant des travaux des muséologues et des muséographes, sans pour autant les ignorer, la muséohistoire s'attache à interroger les mises en espaces et en récits de l'histoire des conflits contemporains. Plus précisément, elle confronte les savoirs historiens et approches didactiques de l'histoire aux narrations muséales, en résonance avec leurs contextes de production et les configurations mémorielles contemporaines, en tant que contenus non-neutres, agissant socialement et politiquement. Ce livre rassemble ainsi historien(ne)s, didacticien(ne)s, géographes, spécialistes de médiation culturelle, d'information et de communication, ainsi que des professionnel(le)s des musées, autour d'une approche comparée de différents espaces et séquences guerrières : la muséalisation des guerres de la Triple alliance et du Chaco au Paraguay ; celle de la Première Guerre mondiale en Australie, en Belgique, en France, en Turquie, en République tchèque et en Nouvelle-Zélande ; mais aussi de la Deuxième Guerre mondiale et des horreurs l'ayant émaillée, principalement dans les musées allemands, canadiens, italiens et japonais ; en passant par la guerre civile espagnole en Espagne ; est enfin ciblée la mise en musée de la Guerre froide et des conflits coloniaux et impériaux, tout particulièrement en République tchèque, en France et aux États-Unis.
 • Loubna LAMRHARI

  Loubna LAMRHARI

  Contact : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Tél. iFEA : +90 0212.244.17.17 (poste : 122)

  Doctorante en histoire militaire (CRISES- Université Paul Valéry - Montpellier III)

  Sujet de thèse: "Les savoirs militaires français sur l'Empire ottoman et la Turquie républicaine (1870-1939)"

  Thèse effectuée au Centre de Recherches Interdisciplinaire en Sciences Humaines et Sociales (C.R.I.S.E.S.), Université Paul-Valéry, Montpellier III, sous la direction du Prof. Frédéric Rousseau.

   

 • Loubna Lamrhari : La Première Guerre mondiale au lycée : une comparaison des programmes scolaires français et turc

  Cette journée d’études vise à présenter et à discuter les résultats du programme « Enseigner la Première Guerre mondiale au lycée France-Turquie ». Dans ce cadre, je tenterai de faire apparaître les divergences et les convergences dans la manière d’aborder la Première Guerre mondiale au lycée et ce, à travers l’examen des contenus des programmes scolaires français et turc. Cette comparaison se structurera autour des points suivants : les découpages chronologiques et spatiaux, la désignation des causes et des conséquences de la guerre, l’identification des acteurs de la guerre et le traitement de la violence de guerre.
 • Loubna Lamrhari "Ecrire l'histoire de la Première Guerre mondiale et de la République d'Atatürk" 13/03/14

  Séminaire "Erasmus"
  Jeudi 13 mars 2014 à 9h à l'IFEA
  Loubna Lamrhari (IFEA)
  "Écrire l'histoire de la Première Guerre mondiale et de la République d'Atatürk"
  Places limitées. S'inscrire auparavant.

 • Loubna Lamrhari: Askeri Müzelerde Tarihin Sahneye Konması - Toplumsal Tarih 255

  Loubna Lamrhari, “Askeri Müzelerde Tarihin Sahneye Konması”, Toplumsal Tarih, Mart 2015, No 255.

 • Musées et histoire. Les présents des passés en Turquie

  Organisateur : Loubna Lamrhari
  {div float:left}{module Sem_loubna}{/div}
  Les musées d’histoire et les lieux de mémoire muséifiés, en Turquie, sont ici envisagés comme des lieux d’histoire et de mémoire, de production narrative et de consommation culturelle. Nous nous intéresserons en particulier à la mise en scène et aux usages du passé notamment dans la production d’un discours sur la guerre et sur la paix.

  Ce séminaire privilégiera une approche pluridisciplinaire et se focalisera sur les thématiques suivantes : construction du récit historique officiel, fonction sociale et politique des stratégies muséales, héritages et enjeux mémoriels en Turquie.
 • Toplumsal Tarih février 2011

  Toplumsal Tarih "IFEA Çalışmaları"
  Mart 2011, n. 206.
  Loubna Lamrhari,
  "İstanbul İşgali Sırasında (1918-1923) Fransız İstihbaratının Bilgi Toplama ve İletme Stratejileri"

 • Toplumsal Tarih Şubat 2011

  Toplumsal Tarih "IFEA Çalışmaları"
  Mart 2011, n. 206.
  Loubna Lamrhari,
  "İstanbul İşgali Sırasında (1918-1923) Fransız İstihbaratının Bilgi Toplama ve İletme Stratejileri"

 • Y. Benhaïm L. Lamrhari C. Martin "Méthodologie de la recherche 1 : définition de la problématique" 27/02/14

  Séminaire Erasmus
  Jeudi 27 février 2014 à 09h30 à l'IFEA
  Yohanan Benhaïm, Loubna Lamrhari, Cilia Martin (IFEA)
  "Méthodologie de la recherche 1 : définition de la problématique"