• 01042009 - Olivier Henry - Coutumes funéraires cariennes,VIe-IIe s. a.C.: entre tradition et innovation

  Video konferans:
  mardi 1 avril 2009

  Olivier Henry - Coutumes funéraires cariennes,VIe-IIe s. a.C.: entre tradition et innovation
   

 • 13012010 - Raymond Descat : La Carie, la mer et l’Égypte à l’époque archaïque

  Audio konferans :
  Séminaires : La Carie, la mer et l’Égypte à l’époque archaïque (VIIe – Ve s. av.J.C.) : points de vue nouveaux »
  Mercredi 13 janvier à 18h à l’IFEA
  Raymond DESCAT
  (Université de Bordeaux-IFEA)
  Dans le cadre du programme de recherche sur la Carie dans l’Antiquité, présentation de recherches nouvelles sur la place du Sud-Ouest de l’Asie Mineure dans la vie des échanges de la Méditerranée orientale.
 • 4èmes Rencontres d'Archéologie : KARIA ARKHAIA La Carie des origines à la période pré-hékatomnide14-16/11/13

   

  4èmes Rencontres d'Archéologie

  KARIA ARKHAIA - La Carie des origines à la période pré-hékatomnide

  14-16/11/2013

  Koç Üniversitesi RCAC Auditorium

 • Antik Çağ Anadolusu

  TARİHİ COĞRAFYA VE MADDE KÜLTÜRÜ

  Sorumlu : Olivier Henry (IFEA)

  Bu araştırma programı, Arkaik dönemden Helenistik döneme kadar, Anadolu’da yaşanan büyük  dönüşümler boyunca yerel kimliklerin tanımını ve gelişimini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma alanı, özellikle Karya bölgesiyle ve Hecatomnus hanedanının hüküm sürdüğü kilit dönem üzerine yoğunlaşır. Ne Yunan ne de Pers olan bu hanedanlığın mensupları -ki bunların en tanınmışı Mausolos’tur- merkezi Pers yönetimi tarafından Karya satraplığının başına getirildiler. Oysa ki, Mausolos ve kardeşi Idrieus günümüzde Helenizmin temsilcileri ve gelecekteki Helenistik krallıklarının ilk örnekleri kabul edilmektedir.

  M.Ö. 4.yüzyılda Karya’da, Pers ya da Yunan izleri taşımayan, ancak, özgünlüğü bu iki toplumun güçlü bir yerel kimlikle, karşılıklı etkileşiminin bir sonucu olan, gösterişli bir madde kültürü gelişti (örneğin Halikarnas Mozolesi). Bir yerel kimliğin ifadesi olan bu özel koşullar, yerel kültürler/kimlikler ve dış faktörler arasındaki etkileşimler ile ilgilenenler için mükemmel bir saha çalışması oluşturmaktadır. Bu araştırma ekseni iki yaklaşıma dayanmaktadır. İlki, mezarlarla ilgilidir ve klasik çağın sonunda anıtsal mezar yapımının gelişim koşullarını tanımlamayı amaçlar ve bunu ölü gömme ritüellerinde mezarın rolününün geçirmiş olduğu değişimi inceleyerek yapar. Milas mezar epigrafileri, Hecatomnus ve imparatorluk dönemi arasındaki zaman dilimine ait yüze yakın kitabe ile doludur. Bunların dikkatle okunması bu kitabelerde Daimones Agathoi’ye çok sık rastlanması gibi bir takım bilgiler vermektedir.

  Bu mezar tanrıları kimlerdir?

  Ne açıdan “hayırsever”lerdir ?

  Bunlar, Milas’ta bulunan farklı anıt mezarlarda net olarak tasvir edilmiş midir? Niçin bu tanrılardan, sadece Milas’ta değil, aynı zamanda, daha genel olarak, Güney-Batı Anadolu’da sık sık bahsedildiğine tanık oluyoruz? Bunu, kültür aktarımının bir örneği olarak mı kavramak gerekir? Bu tanrıları, Yunan epigrafisindeki diğer mezar tanrıları ile mukayese edebilir miyiz? Bu yüzden, Karya kültürü üzerine olan bu araştırma çerçevesinde, Milas kitabelerinde tanrıların nasıl tasvir edildiklerinin incelenmesiyle, bu bölgenin mimarisini, ölü gömme ve dini yaklaşımlarını ilişkilendirmek, ölümün neden olduğu kargaşayı kabullenmeye çalışmak için yaşayanların kullandıkları yöntemleri anlamaya yardımcı olabilir.

  Bu araştırmaların epigrafi ayağı IFEA’ ya bağlı araştırmacı Damien Aubriet sorumluluğundadır. İkinci yaklaşım, Karya kültürüne ait önemli bir  mekanın gelişimiyle ilgilenir: Labraunda Tapınağı. M.Ö. 4.yüzyılda, hanedanın siyasi, kültürel ve ekonomik gücünün sergilenmesi için Hecatomnuslar tarafından değiştirilen bu yapının konumu kısa sürede, Milas iline bağlı yerel küçük bir tapınaktan, büyük bir Pan-Karya tapınağına dönüştü.

  Hecatomnusların yok olmasından sonra da faaliyet gösteren tapınak, Bizans döneminin ortalarına kadar çok gösterişli bir yapı olarak etkinliğini sürdürdü. 1948 yılında başlayan bu tapınağın kazıları, yapının gerek mimar gerekse de kültürel olarak zenginliğini kanıtladı. Günümüzde, kazılar, Fransa ve Avrupa Dışişleri Bakanlığı’ nın desteğiyle, Fransa-İsveç-Türkiye iş birliği ile yürütülmektedir.

  Bu araştırmaların konusu birçok noktaya değiniyor: yüzyılları geride bırakmasını ve bin yılı aşkın süredir şehir dışı bir konumda var olabilmiş bu tapınağın sürekliliği; kültünün inanılmaz esnekliği (Anadolu kültünden, önce Yunan tipi bir tanrıya, daha sonra da Hıristiyan kültüne); zengin bir ‘’kültürel stratigrafi’nin’ tek tanığı olan kalıntıların şaşırtıcı bir şekilde günümüze kadar korunması.

  www.labraunda.org

  Antik Karya, yaylalar ve denizlerin keşistiği yerde

  Sorumlular: Koray Konuk, IFEA’ ya bağlı araştırmacı, UMR 5607 ve Raymond Descat, IFEA

  Bu program antik Karya’ nın tarihi coğrafyasının daha iyi tanınmasını amaçlamaktadır. Birçok uygarlığın kavşağında kurulan Karya, (Yunan, Pers, Mısır, Kıbrıs, Rodos, Karya yerlileri) aynı zamanda Ege’nin önemli ulaşım yollarının merkezinde yer aldı. Son derece engebeli bu bölgenin birçok alanı hala bilinmemektedir, bu yüzden,  bölgesel yönetimin ve kültürel, siyasal ve ekonomik etkileşimlerin tutarlı ve doğru bir şekilde anlatabilmek için mikro-bölgesel alan çalışmalarının yapılması önemlidir.

  - «Halikarnas’ın Doğusu’nda» yüzey araştırması

  Syangela / Theangela’daki arkeolojik yüzey araştırma projesi

  Para koleksiyonları

  Sorumlular: Koray Konuk, IFEA’ ya bağlı araştırmacı, UMR 5607

  Ce programme vise à publier les collections monétaires anciennes issues des fouilles archéologiques et des collections privées. Ces études sont relativement peu représentées en Turquie, bien que les monnaies soient une importante source pour la connaissance des pratiques économiques et politiques des sociétés anciennes. Publier ces collections permet de mettre à la disposition du monde de la recherche un important matériel de réflexion.

  Bu program, arkeolojik kazılardan ve özel koleksiyonlardan çıkmış eski sikke koleksiyonlarını yayınlamayı amaçlamaktadır. Sikkeler, eski toplumların ekonomik ve siyasal yaptırımlarının tanınmasında önemli bir kaynak olmasına rağmen, bu çalışmalar Türkiye’de göreceli olarak çok ilgi görmemiştir. Bu koleksiyonları yayınlamak, araştırmacıları düşündürmeye teşvik edecektir.

  • Kazılarda bulunan sikkelerin yayınlanması (Erythrée, Téos)
  • Kamu ve özel koleksiyonların yayınlanması (Bodrum Müzesi, SNG Türkiye 2)

   

   

   

   

   

   

 • Baptiste Vergnaud - The fortifications of Labraunda: military architecture and daily life in Classical and Hellenistic Caria - 31/5/2017

  Mercredi 31 mai 2017 à 18h à l'IFEA
  Baptiste Vergnaud
  (IFEA)
  Dans le cadre de présentations des travaux de boursiers
  intervention en anglais 

  inscription avant le 31 mai à midi : https://www.inscription-facile.com/form/ZpquzLiiB0FxDSns34wp

  The fortifications of Labraunda: military architecture and daily life in Classical and Hellenistic Caria

  The sanctuary of Labraunda located in Inner Caria, North of the city of Mylasa was protected by 5 towers and fortresses built between the Hekatomnid and the Hellenistic Periods. Research conducted by the French-Swedish team since 2004 provided us with a precise chronology of the defensive network which developped in 2 phases. The first started under the reign of Maussollos (377-353) and the second one goes back to the last decades of the 3rd c. BC. The study of these fortifications showed that they were both military constructions and daily life places.

  The presentation will focus on several points. After discussing the new chronological data, we will try to evaluate the place of the labraunda fortifications in the evolution of the defensive practice in Caria and Asia Minor. This will allow us to relate the different construction and occupation phases of the fortification netwrok to the political and military context of Classical and Hellenistic Caria. Finally, as the excavations have shown that these towers and fortresses were occupied permanently and were used for artisanal activities, we will present some observations about the life in and around these buildings leaving aside the purely architectural and strategic considerations. Before the final publication, this presentation aims at presenting the results from one of the rare archaeological project focusing on defensive systems. • Damien AUBRIET

  Damien AUBRIET

  Contact : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Fouilles du sanctuaire Carien de Labraunda

  Galerie photo | Bibliographie

  Le site de Labraunda est situé dans la région égéenne de la Turquie. Proche de la ville moderne de Milas (ancienne Mylasa), région de Muğla, ce sanctuaire carien extra-urbain est accroché aux pentes sud du mont Latmos, à env. 750 m d’altitude. La route moderne qui mène de la ville de Milas à Labraunda, longue de 15 km, se superpose à la voie sacrée, construite au IVe s. a.C.

 • Koray KONUK

  Koray KONUK

  ACADEMIC DEGREES

  ·DPhil Ancient History, University of Oxford, 1998.

  ·BA, MA Classical Archaeology, University of Louvain, 1991.
  ·BA, MA Public Administration and International Relations,

  University of Louvain, 1993.

 • L'Asie Mineure antique

  Cultures matérielles et identités locales

  Site officiel : www.labraunda.org

  Responsable : Olivier Henry (IFEA)

  Ce programme de recherche vise à analyser la définition et l’évolution des identités locales à travers les grands bouleversements qu’a connus l’Asie Mineure de la période archaïque à la période hellénistique.
  Cet axe de recherche s’intéresse principalement à la région de la Carie et s’organise autour de la période clé durant laquelle la dynastie des Hékatomnides régnait sur la région. Ni Grecs, ni Perses, les membres de cette dynastie, dont le plus fameux est Mausole, furent portés à la tête de la satrapie carienne par le pouvoir central perse. Pourtant ils sont aujourd’hui considérés comme les chantres de l’hellénisme et Mausole et son frère, Idrieus, comme les prototypes des futures royautés hellénistiques. Le 4e s. av. J.-C. a vu se développer en Carie une culture matérielle flamboyante (e.g. le Mausolée) ni grecque ni perse mais dont l’originalité repose sur l’interaction de ces deux sociétés avec une identité locale forte. Ces conditions particulières de l’expression d’une identité locale en font un parfait cas d’étude pour qui s’intéresse aux interactions entre cultures/identités locales et influence extérieure.

  Cet axe de recherche s’appuie sur deux approches.

  La première concerne le milieu funéraire et vise à définir les conditions du développement de la construction funéraire monumentale à la fin de la période classique, tout en analysant l’évolution du rôle de la tombe dans la pratique rituelle funéraire.
  L’épigraphie funéraire mylasienne est riche d’une centaine d’épitaphes, datées entre l’époque hékatomnide et l’époque impériale. Leur lecture attentive fait ressortir un certain nombre d’aspects, dont la présence récurrente des Daimones Agathoi. Quelles sont ces divinités funéraires ? En quoi sont-elles « bienfaisantes » ? Sont-elles expressément figurées sur les différents types de monuments funéraires présents dans la chôra mylasienne ?
  Pourquoi les retrouve-t-on si fréquemment mentionnées, non seulement à Mylasa, mais plus généralement dans le Sud-Ouest de l’Asie Mineure ? Faut-il les comprendre comme un exemple de transfert culturel ? Peut-on les comparer à d’autres divinités funéraires attestées dans l’épigraphie du monde grec ?
  C’est pourquoi, dans le cadre de notre axe de recherche consacré à la culture carienne, il peut être intéressant de mettre en rapport, par l’étude de cette formule d’appel présente dans les épitaphes mylasiennes, les aspects funéraire et religieux avec l’architecture de cette région pour comprendre les stratégies mises en place par les vivants pour tenter d’assimiler le chaos qu’engendre la mort.

  Le volet épigraphique de ces recherches est placé sous la responsabilité de Damien Aubriet, chercheur associé à l’IFEA.

  La seconde approche s’intéresse à l’évolution d’un haut lieu de la culture carienne, le sanctuaire de Zeus Labraundeus (Olivier Henry et Baptiste Vergnaud). Transformé au 4e s. av. J.-C. par les Hékatomnides afin d’en faire une vitrine de la puissance politique, culturelle et économique de la dynastie, le statut de ce site passe très rapidement d’un petit sanctuaire local, attaché à la ville de Mylasa, à celui d’un grand sanctuaire pan-carien. Loin de cesser ses activités après la disparition des Hékatomnides, le sanctuaire continue de connaître une activité très riche jusqu’au milieu de la période byzantine. Les fouilles de ce sanctuaire, entamées en 1948, ont prouvé la richesse du site tant du point de vue architecturale que culturelle. Elles se poursuivent aujourd’hui dans une collaboration Franco-Suédo-Turque, soutenue par le Ministère Français des Affaires Etrangères et Européenne. L’intérêt de ces investigations tient dans plusieurs points : la pérennité de ce sanctuaire extra-urbain qui su traverser les siècles et perdurer sur plus d’un millénaire ; la remarquable élasticité de son culte qui d’anatolien passa d’abord à une divinité de type grecque puis chrétienne ; l’étonnante conservation des vestiges, uniques témoins d’une riche ‘stratigraphie culturelle’.

  LaCarie antique, à la croisée des chemins entre hautes terres et mer

  Responsables :Koray Konuk, chercheur associé IFEA, UMR 5607 etRaymond Descat, IFEA

  Ce programme vise à mieux connaître la géographie historique de la Carie antique. Située au carrefour de plusieurs civilisations (Grecque, Perse, Egyptienne, Chypriote, Rhodienne, autochtone carienne), la Carie est aussi localisée au carrefour d’importantes voies de communication du monde Egéen. De très nombreuses zones de son territoire escarpé sont encore très mal connues, il est donc important de procéder à des études de terrain micro-régionale afin de dégager une image pertinente de l’organisation du territoire et des interactions culturelles, politiques, économiques à l’œuvre.

  - prospection « A l’Est d’Halicarnasse »
  - projet de prospection archéologique à Syangela/Theangela

  Collections monétaires

  Responsable :Koray Konuk, chercheur associé IFEA, UMR 5607

  Ce programme vise à publier les collections monétaires anciennes issues des fouilles archéologiques et des collections privées. Ces études sont relativement peu représentées en Turquie, bien que les monnaies soient une importante source pour la connaissance des pratiques économiques et politiques des sociétés anciennes. Publier ces collections permet de mettre à la disposition du monde de la recherche un important matériel de réflexion.

  - publication des monnaies de fouilles (Erythrée, Téos)
  - publication de collections privées et publiques (Musée de Bodrum, SNG Turquie 2)

 • LABRAUNDA DAY 04/12/13

  LABRAUNDA DAY
  December 04, 2013 at the Swedish Research Institute in Istanbul (SRII)
  Istiklal Caddesi 247, Tünel – Beyoğlu, ISTANBUL Phone: 90 212 252 41 1990 212 252 41 19, Fax: +90 212 249 79 67

  "New Research at the Karian Sanctuary of Zeus Labraundos"

  PROGRAM
  14:00-14:40 Olivier HENRY (IFEA)
  Introduction and Remarks concerning the Labraunda Mausoleum

  14:40-15:00 Ömür ÇAKMAKLI (Muğla Bel.)
  A new Roman water complex in Labraunda

  15:00-15:20 Coffee Break

  15:20-15:40 Jesper BLID (Stockholm Univ.)
  New research on Building M and the Temple Terrace in the Roman and Hellenistic periods

  15:40-16:00 Can KARAVUL (Sakarya Univ.)
  Jeofizik yöntemlerin Labraunda Antik Kutsal Alanı’nda uygulaması ve sonuçları

  16:00-16:20 Felipe ROJAS (Brown Univ.)
  The Hypostyle Building of Labraunda: example of vernacular Karian monumental architecture

  16:20-16:40 Baptiste VERGNAUD (Ausonius, IFEA)
  Labraunda Lower Acropolis Excavation 2013

  16:40-17:00 Discussion

  17:00 Reception at the SRII

 • Le théâtre d'Aphrodisias, espace civique et identitaire

  N. de Chaisemartin
  Université Paris-Sorbonne
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Téléchargez l'article sur HAL-SHSN. de Chaisemartin - Le théâtre d'Aphrodisias, espace civique et identitaire

  Résumé : En tant que cite grecque, Aphrodisias a construit son théâtre au début de la période augustéenne, utilisée en tant qu'ekklesiasterion pour les assemblées publiques de la politeia. Le corpus épigraphique retrouvé dans le theâtre, comparé à quelques éléments architecturaux du monument aident à comprendre son rôle politique et civique, particulièrement en tant que mémorial de l'histoire et l'identité de la ville.

  Mots clés : Théâtre, institutions helléniques, ekklesiasterion, Carie, Phrygie, tribune, grands hommes, évergètes, mémorial, identité civique.

   

  Abstract: As an Hellenic city, Aphrodisias has built in the early Augustan age  his theatre, used as ekklesiasterion for the public assemblies of the politeia. The epigraphic corpus found in the theatre compared with some architectural features of the monument help to understand his political and civic role, particularly as memorial of the history and identity of the city.

  Keywords: theatre, Hellenic institutions, ekklesiasterion,Caria, Phrygia, forum, great men, benefactors, memorial, civic identity.


   

  Licence Creative Commons
  Le théâtre d'Aphrodisias, espace civique et identitaire de N. de Chaisemartin est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé.

 • Numismatique carienne

  Numismatique de la Carie aux époques pré-romaines

  Responsable: Koray Konuk

  Partenaires: R. Ashton (Londres), A. Furtwängler (Halle), F. Delrieux (Chambéry), P. Kinns (Londres).

  Le programme a deux objectifs principaux :

  • KARIKA MUSÉES : Les collections numismatique de Carie (Söke, Bodrum, Milas, et Muğla) . Il s'agit de continuer la publication des monnaies des Musées de Carie dans la Sylloge Nummorum Graecorum, Turkey , vol.3-6.
  • KARIKA TYPES. Catalogue raisonné des types monétaires de la Carie archaïque, classique et hellénistique. Le projet KARIKA TYPES vise à offrir une vision complète du monnayage des cités de Carie depuis l'introduction du monnayage dans cette région au 6e siècle jusqu'à la mort de César en 44 av. J.-C. Il répondra non seulement aux besoins des numismates, mais sera également un livre de référence pour les historiens, épigraphistes, archéologues et autres chercheurs s'intéressant à la Carie archaïque, classique et hellénistique. Le matériel sera présenté par ateliers monétaires. Il s'agit de répertorier et de discuter tous les types monétaires qui sont attestés pour chaque ville carienne. Une attention toute particulière sera apportée à l'exhaustivité qui ne pourra être achevée que par le dépouillement systématique des catalogues de vente. Il va de soi que la plus grande source de matériel proviendra des onze plus grands cabinets numismatiques (Londres, Berlin, Paris, New York, St Petersbourg, Copenhague, Istanbul, Athènes, Vienne, Oxford, et Cambridge) dont les monnaies serviront de base à l'élaboration du corpus. Les catalogues publiés (comme la série des Sylloge Nummorum Graecorum ou des catalogues de collections privées comme celles de Weber ou de Lindgren) serviront également à enrichir notre corpus. Il ne fait pas de doute que le programme de publication des monnaies de musées turcs fournira par la même occasion un matériel important pour le KARIKA TYPES. Dans le cadre de ce programme, sera constitué un corpus des inscriptions monétaires de langue carienne.
 • O. Henry - 4th Century Karia. Defining a Karian identity under the Hekatomnids Varia Anatolica XXVIII

   logo persee

  Olivier Henry (ed.) 4th Century Karia. Defining a Karian identity under the Hekatomnids, Varia Anatolica XXVIII, Istanbul, Paris, IFEA - De Boccard 2013 ISBN 978-2-36245-008-2

  The origins, identity and political behaviors of the Karians remain the subject of intense discussion among specialists. The political organization of Western Asia Minor during the 4th century BC offers an opportunity to explore such questions; it was during this period that local dynasts, the Hekatomnids, reached a position of authority in the region that allowed them to fully express their political ambitions and to promote their own material culture.

  Analyses of various aspects of this material culture have led scholars to describe the Hekatomnids in very different ways. They have been portrayed both as Persian dynasts and Proto-Hellenistic Kings, although they were neither Greek nor Persian. This ambiguity is the result of attempts to approach the cultural identity of 4th century Karia in the light of the cultural power of its neighbors, rather than as the result of an intricate process of cultural interaction that included both local traditions and foreign borrowings.

  Hekatomnid Karia is representative of the complex phenomenon of hybrid cultures that would later flourish in the Hellenistic World. Gathering specialists on Karian research, each offering a different approach, this book aims to cover a wide number of sources, from archaeological to geographical and historical. The collection of essays provides an interdisciplinary perspective, intended to revitalize discussions of the cultural dynamics relevant to 4th century Karia.

 • O. Henry - Buildings in the Mountain, the Isolated Settlement of Karapınar in Karia

  O. Henry - Buildings in the Mountain, the Isolated Settlement of Karapınar in Karia in B. Söğüt (ed.) Stratonikeia'dan Lagina'ya: Ahmet Adil Tırpan Armağanı, Ege yay., Istanbul 2012 ISBN 978-605-4701-13-1

  Télécharger l'article sur HAL-SHS

  In the early 1990's, a team led by E. Varinlioğlu and P. Debord, carrying a survey in northern Karia, reached a remote ancient settlement located at more than 1100 m in altitude, on the western slope of the Madran mountains, between the valleys of Marsyas (Çineçay) and Harpasos (Akçay). The path leading to the site passes through the village of Topçam and continues 2.6 km further north in a rocky and steep landscape. Due to the difficulties in reaching the spot, the team could only spend a few hours onsite and concentrated on the architectural remains. A sketch map of the settlement was done by using a GPS hand-device, completed by a precise documentation of both the well-preserved tower and the monumental tomb 1.

 • O. Henry - Tombes cariennes, tombes lyciennes : un processus analogue de pétrification architecturale ?

  Olivier Henry, “Tombes cariennes, tombes lyciennes : un processus analogue de pétrification architecturale?”, in P. Brun, L. Cavalier, K. Konuk et F. Prost (eds.), Euploia. La Lycie et la Carie Antiques, Bordeaux, 2013, 257-270

 • O. Henry : Then whose tomb is that?

  Olivier Henry, 'Then whose tomb is that?', in L. Karlsson, S. Carlsson & J. Blid Kullberg (eds.), LABRYS, Studies presented to Pontus Hellström (BOREAS 32), Uppsala 2014, 71-86.

 • O. Henry (éd.) - Le mort dans la ville

  Olivier Henry (éd.), Le Mort dans la ville Pratiques, contextes et impacts des inhumations intra-muros en Anatolie, du début de l'Age du Bronze à l'époque romaine, actes des 2e Rencontres d'Archéologie, Istanbul 14-15 novembre 2011, Istanbul, IFEA-Ege Yayınları 259p, ISBN 978-2-36245-009-9
  Télécharger le volume complet (16 Mb)

  Les 2è Rencontres d'Archéologie de l'IFEA bénéficient du soutien financier de TOTAL Turquie.TOTAL_LOGO_COUL_Q

  couv rencontres2011Sommaire

  O. Henry
   
  P.J.P. Mc George
   
  Christine Kepinski
   
  Bérengère Perello
   
  Nicola Laneri
   
  Julie Patrier
   
  Alexander Herda
   
  Olivier Henry
   
  Raymond Descat
   
  Damien Aubriet
   
  Elizabeth McGowan
   
  Anne Marie Carstens
   
  Oliver Hülden
   
  Martin Seyer
   
  Hadwiga Schörner
   
  Christof Berns
   
  Martin Steskal
 • Olivier HENRY

  Archéologue

  Rattaché à l’UMR 8546 - AOROC, École Normale Supérieure 45 rue d’Ulm, 75230 PARIS Cedex 05.

  Équipe : Hellénisme d’Asie et civilisations orientales
  Contact : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Page personnelle

 • Olivier Henry - Coutumes funéraires cariennes,VIe-IIe s. a.C.: entre tradition et innovation 01/04/2009

  Séminaires d'archéologie: La Carie antique, à la croisée des chemins entre hautes terres et mer

  Responsable: Koray Konuk

   

  Mercredi 1er avril 2009, à 18H00, à l'IFEA :
  "Coutumes funéraires cariennes,VIe-IIe s. a.C.: entre tradition et innovation"
  par Olivier Henry (docteur en archéologie, ancien Senior Fellows de l'université Koç).
 • Olivier Henry et N. Carless-Unwinn, “A new Olympichos Inscription from Labraunda : I. Labraunda 137”

  Olivier Henry et N. Carless-Unwinn, “A new Olympichos Inscription from Labraunda : I. Labraunda 137”, Epigraphica Anatolica 49, 2016, 27-45.

   

 • Raymond Descat - La Carie l'Égypte et la mer : 23/11/2009

  Séminaire sur la Carie antique
  Lundi 23 novembre  2009, de 18h à 19h30, à l'IFEA
  "La Carie, l'Egypte et la mer" par Raymond Descat, Professeur d'Histoire Grecque à l'Université de Bordeaux.
  Premier séminaire d'un cycle sur la Carie de Milet à Halicarnasse, région au coeur des contacts méditerranéens entre l'Asie Mineure et l'Egypte au Ier millénaire av.n.e. Présentation de points de vue nouveaux.
 • Raymond Descat - La place du Sud-Ouest de l’Asie Mineure dans la vie des échanges de la Méditerranée orientale : 13/01/2010

  Séminaires : La Carie, la mer et l’Egypte à l’époque archaïque ( VIIe – Ve s. av.J.C.) : points de vue nouveaux »
  Mercredi 13 janvier à 18h à l’IFEA
  Raymond DESCAT
  (Université de Bordeaux-IFEA)
  Dans le cadre du programme de recherche sur la Carie dans l’Antiquité, présentation de recherches nouvelles sur la place du Sud-Ouest de l’Asie Mineure dans la vie des échanges de la Méditerranée orientale.
 • Séminaire La Carie antique à la croisée des chemins entre hautes terres et mer

  Responsable: Koray Konuk

  À travers une série de 4 séminaires, nous souhaitons présenter quelques aspects archéologiques et historiques d'une région qui fait l'objet depuis près d'un siècle de plusieurs missions françaises de prospection.

  • Première séance: mercredi 4 mars 2009, à 18H00, à l'IFEA : "A l'est de Bodrum: L'exploration du Golfe céramique - Bodrum'un Doğusunda, Gökova Körfezinin keşifi" par Koray Konuk (CNRS), chef de la mission française de prospection en Carie. Le séminaire sera donné en langue turque.
  • Deuxième séance: mercredi 1 avril 2009, à 18H00, à l'IFEA : "Coutumes funéraires cariennes, VIe-IIe s. a.C.: entre tradition et innovation" par Olivier Henry (docteur en archéologie, ancien Senior Fellow de l'université Koç).
  • Troisième séance: mercredi 8 avril 2009, à 18H00, à l'IFEA : "A Byzantine Residence in the Carian Mountains" par Philipp Niewöhner (Référent pour l'archéologie byzantine à l'Institut Archéologique Allemand d'Istanbul).
 • Tombes de fondateurs dans les villes de Carie. Les exemples de Telmessos et de Syangela

  Raymond Descat
  Université Bordeaux 3/Ausonius CNRS
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  loghalTéléchargez l'article sur HAL-SHS

  Résumé :L'exposé ne porte pas sur une découverte archéologique nouvelle mais sur quelque chose qui y ressemble fortement. En effet, une nouvelle identification est proposée dans R. Descat et K. Konuk, À l'Est d'Halicarnasse : la Carie du Golfe Céramique à la plaine de Mylasa, pour un des plus importants sites d'époque archaïque et classique en Carie, Alazeytin, très bien étudié par W. Radt en 1970. Ce site doit donc être identifié maintenant à la cité de Telmessos très célèbre pour être un centre divinatoire depuis l'époque lydienne bien connu par les sources littéraires grecques et qui était jusque-là placé de manière très incertaine dans divers endroits à l'Ouest d'Halicarnasse. Alazeytin présente en effet dans son centre des bâtiments très originaux qui semblent associer la fonction d'autels et de temples et dont nous pouvons avoir une idée plus claire grâce à ce que les sources nous disent sur Telmessos. Il y a en particulier au cœur de la ville un bâtiment (numéroté 30 par W. Radt) qui associe une structure souterraine et ce qui semble être un autel au-dessus. Les textes nous confirment en effet l'existence à Telmessos d'un tombeau du fondateur, Telmessos, sur lequel était installé un autel d'Apollon. Or l'installation de la tombe du héros fondateur au cœur de la cité semble se retrouver à Syangela, la cité voisine de Telmessos qui l'a souvent dominée politiquement, dans le tombeau dit de "Pikrès" du nom du chef de la cité à l'époque de l'empire athénien. Les sources nous disent que Syangela (et son nom même en est le signe pour les commentateurs grecs qui le comprennent comme le 'tombeau du roi') avait le tombeau de Kar, l'éponyme et le premier roi des Cariens. On peut faire l'hypothèse que le tombeau était celui supposé de Kar, dans une position semblable à celle du héros Telmessos à Telmessos. À travers ces deux exemples il faut ouvrir maintenant une réflexion sur une habitude qui semble être une spécificité carienne (par exemple à Mylasa avec la structure d'Uzun Yuva), l'association souvent à l'intérieur de la cité d'un tombeau et d'une structure cultuelle (avec autel éventuellement) juste au-dessus.

 • Toplumsal Tarih juillet 2012

  Toplumsal Tarih "IFEA Çalışmaları"
  Temmuz 2012, n. 223.
  "Beş Yüzyılın Mezar Mimarisî: MÖ 6. - 2. Yüzyıllarda Karia"

  Corry Guttstadt'ın "Türkiye, Yahudiler ve Holokost" Kitabı
 • Toplumsal Tarih Temmuz 2012

  Toplumsal Tarih "IFEA Çalışmaları"
  Temmuz 2012, n. 223.
  "Beş Yüzyılın Mezar Mimarisî: MÖ 6. - 2. Yüzyıllarda Karia"
  Corry Guttstadt'ın "Türkiye, Yahudiler ve Holokost" Kitabı