• "Akko1" shipwreck Research of an Ottoman period ship : 23/01/2012

  Séminaire "Mers ottomanes : de la Méditerranée à l'Océan Indien"

  Cycle Archéologie nautique
  Deborah Cvikel (University of Haifa - The Leon Recanati Institute for Maritime Studies)
  "Akko1" shipwreck - the underwater excavation and research of an Ottoman period ship
  Lundi 23 janvier 2012 à 18h à l'IFEA
  Intervention en anglais 
  Organisateurs : Dejanirah Coutoet Jean-Louis Bacqué-Grammont
 • Akdeniz Denizcilik Araştırmaları

   Bilimsel Sorumluluk | Sunum için davet edilen araştırmacılar | Bilimsel Proje | Program (2010-2015)

  Bu araştırma ekseni École Pratique des Hautes Études de Paris (EPHE) ve IFÉA arasındaki işbirliği sayesinde geliştirildi ve iki tip etkinlik düzenlenmesini öngörüyor: birkaç yıla yayılacak aylık bir seminer düzenlenmesi ve bu kapsamda verilen konferansların yayınlanması.

  *Son yayın Harp ve Sulh, Dejanirah Couto (ed.), Istanbul : Kitapyayınevi, 2010, 424 s. kitabı ortak yayını. Bu kitap 24-25 Ekim 2009’da, Paris’te, Sanat Tarihi Ulusal Enstitüsü’nde (INHA), EPHE’nin ve Paris Calouste Gulbenkian Merkezi’nin (Lizbon Calouste Gulbenkian Vakfı’nın Paris’teki Delegasyonu) katkılarıyla düzenlenen “Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa: Siyasi İlişkiler ve Kültürel  Etkileşim, XVI.-XIX. Yüzyıllar / The Ottoman Empire and Europe : Political Interactions and Cultural Translations (16th-19th Centuries)” kolokyumundaki bildirilerden oluşmaktadır.

  *Aylık seminer : IFÉA’da seminer düzenlenmesi (3 yıl boyunca) « Ottoman Seas : from Mediterranean to Indian Ocean. A set of many actors: studies on the maritime and naval history of the Ottoman Empire and the Western Powers in the Mediterranean and the Indian Ocean ».

  Bilimsel Komite:

  Bu proje Madame Dejanirah COUTO (EPHE) ve M. Jean-Louis BACQUE-GRAMMONT (CNRS Emeritus Profesörü) bilimsel sorumluluğunda düzenlenmiştir.

  EPHE, IFEA, Texas A&M University (Nautical Archaeology Program et Institute of Nautical Archaeology), Yeni Lizbon Üniversitesi (CHAM- UNL) ve Ege Üniversitesi’nin (Izmir) katkılarıyla.

  Konferans katılımcıları :

  2010-2011 sezonunda düzenlenen seminerler 30 kadar araştırmacıyı, İstanbul’un değişik üniversitelerinin (Istanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi) farklı bölümlerinden gelen doktora öğrencileri, Master öğrencileri, Türk, Fransız, İtalyan ve İngiliz katılımcıyı aynı zamanda IFEA’ya bağlı burslu öğrencileri ve araştırmacıları biraraya getirdi. Ankara ve Balıkesir Üniversitesi’nden, İstanbul Denizcilik Müzesi Ve Volmabahçe Sarayı Müzesi Müdürleri ve tüm bu kurumlardan araştırmacılar da seminerleri takip etti.

  Bilimsel Proje :

  2010 yılında başlayan seminerin amacı denizler tarihi ve modern ve çağdaş dönemde Batı güçleriyle ekonomik ve siyasi ilişkiler çerçevesinde Osmanlı denizcilik tarihi alanlarındaki tarihi araştırmayı desteklemektir. Bu araştırma alanı uzmanlaşmış araçları gerektirir (haritacılık, gemi inşaası, su altı arkeolojisi). İzlemiş olduğu metotla çeşitli kaynaklardan gelen (Batı, Arap ve Osmanlı) yazılı ve görsel verileri, arkeolojik teknik ve malzemeleri karşılaştırmalı olarak işleyen ve özellikle de genç Türk araştırmacıları ağırlayan bu seminer, araştırma alanı üzerine yeni çalışmaları yüreklendirmeyi, bu konuyla ilgili Türk üniversiteleri ve araştırma kurumları arasındaki işbirliklerini güçlendirmeyi ümit ediyor. Bu konu, daha önce Türkiye’de sistematik bir çalışma alanı olmamış, karşılaştırmalı araştırmalar yapılmamış ve metodolojik sorgulamalara maruz kalmamış bir alan olduğundan gelişecek bir çalışma alanıdır.

  5 yıllık çalışma programı (2010-2015) :

  1. Seri (2010-2013) :

  2010-2011 (Ekim-Mayıs) :  Tersaneler, gemi mürettebatının işe alınması ve sosyal tarihi: Coğrafi yerleşimlerin (Lizbon, Venedik, Istanbul, Süveyş, Basra) karşılaştırılması, yaşayanların, mesleklerin, konumların, sosyal, siyasi, ekonomik ve teknolojik fonksiyonların  ve teknik gelişimin tespit edilmesi.   

  2011- 2012 (Ekim-Mayıs) : Gemi inşaası ve sualtı arkeolojisi teknikleri : Akdeniz’den, Atlantik’ten ve Hint Okyanusu’ndan çıkarılan birkaç Osmanlı ve Batı kalıntıları «örnek araştırma vakaları».

  Nergis Günsenin tarafından yönetilen İstanbul Üniversitesi  « Vocational School of Technical Sciences » (“Underwater Technology Program”) (www.nautaarch.org) çalışmaları kapsamında tarihi Yenikapı şantiyesi çalışmalarının tanıtıldığı 5 seans düzenlenecek ve bu vesileyle bugüne kadar üzerinde çok az çalışılmış Osmanlı gemi kalıntılarının tarihi ve teknik olarak konumlandırılması sağlanacaktır.

  2012-2013 (Ekim - Mayıs) : Gemicilik teknikleri, denizcilik araçları, haritacılık.

  Feza Günergun yönetimindeki İstanbul Üniversitesi Bilimler Tarihi Bölümü’yle bir anlaşma yapılmak üzeredir.

 • Anaïs Lamesa - The byzantine Harbours : 30/04/2012

  Séminaire "Mers ottomanes : de la Méditerranée à l'Océan Indien"

  Cycle Archéologie nautique
  Anaïs Lamesa (EPHE - Paris IV)
  The byzantine Harbours
  Lundi 30 avril 2012 à 18h à l'IFEA
  Intervention en anglais 
  Organisateurs : Dejanirah Coutoet Jean-Louis Bacqué-Grammont
 • BODRUM - 2. Turgut Reis Türk Denizcilik Tarihi Sempozyumu 1-4/11/2013

  Dejanirah Couto (EPHE) et Jean-Louis Bacqué-Grammont (CNRS, directeur de l'IFEA de 1984 à 1991), responsables du séminaire d'histoire ottomane Mers ottomanes, de la Méditerranée à l'Océan Indien font partie du comité scientifique et ont participé à ce colloque international rassemblant des chercheurs de tous horizons, jeunes docteurs et universitaires confirmés.

  Site officiel du colloque

 • Eric Rieth - Origins of the « nilotic » construction « membrure première » Ve-VIe century D.C. : 27/02/2012

  Séminaire "Mers ottomanes : de la Méditerranée à l'Océan Indien"

  Cycle Archéologie nautique
  Eric Rieth (CNRS - LAMOP, Responsable du département Archéologie navale au Musée national de la Marine)
  Origins of the « nilotic » construction « membrure première » Ve-VIe century D.C.
  Lundi 27 février 2012 à 18h à l'IFEA
  Intervention en anglais 
  Organisateurs : Dejanirah Coutoet Jean-Louis Bacqué-Grammont
 • Eric Rieth - Origins of the « nilotic » construction « membrure première » Ve-VIe century D.C. : 27/02/2012

  Seminer : "Osmanlı Denizleri : Akdeniz'den Hint Okyanusu'na" 

  “Sualtı Arkeolojisi” Serisi 
  Eric Rieth (CNRS CNRS, Araştırma Müdürü, ulusal Donanma Müzesi Sualtı Arkeolojisi Bölümü sorumlusu) 
  Origins of the « nilotic » construction « membrure première » Ve-VIe century D.C.
  27 Şubat Pazartesi, saat 18:00’de, IFEA’da,
  Sunum dili İngilizce’dir. 
  Düzenleyenler: Dejanirah Couto ve Jean-Louis Bacqué-Grammont
 • Études maritimes méditerranéennes

  Direction scientifique | Conférenciers | Projet scientifique | Programme (2010-2015)

  Cet axe de recherche est développé grâce à la collaboration entre l’École Pratique des Hautes Études de Paris (EPHE) et l’IFÉA et vise au développement de deux types d’activités scientifiques : l’organisation d’un séminaire mensuel sur plusieurs années et la publication des conférences.

  *Publication récente: Coédition de l’ouvrage Harp ve Sulh,Dejanirah Couto (éd.), Istanbul : Kitapyayınevi, 2010, 424 p., réunissant les contributions du colloque international « l’Empire Ottoman et l’Europe : Relations politiques et translations culturelles, XVIe-XIXe siècles/ The Ottoman Empire and Europe : Political Interactions and Cultural Translations (16th-19th Centuries) », organisé les 24-25 octobre 2009 à Paris, à l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) avec le concours de l’EPHE et du Centre culturel Calouste Gulbenkian de Paris (délégation à Paris de la Fondation Calouste Gulbenkian de Lisbonne).

  *Séminaire mensuel: organisation et déroulement  à l’IFÉA du séminaire (prévu sur trois ans) intitulé « Ottoman Seas : from Mediterranean to Indian Ocean.A set of many actors: studies on the maritime and naval history of the Ottoman Empire and the Western Powers in the Mediterranean and the Indian Ocean ».

  Direction scientifique :

  Le projet est placée sous la direction conjointe de Madame Dejanirah COUTO, MC. HDR à l’EPHE, Section des Sciences historiques et philologiques et de M. Jean-Louis BACQUE-GRAMMONT, directeur de recherche émérite du CNRS.

  EPHE, IFÉA, Texas A&M University (Nautical Archaeology Program et Institute of Nautical Archaeology), Institut d’Histoire d’Outre-Mer de l’Université nouvelle de Lisbonne (CHAM- UNL), Université d’Ege (Izmir), Université d'Istanbul.

  Auditeurs des conférences :

  En 2010-2011 le cycle de conférences du séminaire a réuni une trentaine de chercheurs, doctorants, étudiants de Master et auditeurs français, turcs, italiens et anglais, venant de différents départements des établissements scientifiques d’enseignement supérieur d’Istanbul : Université d’Istanbul, Galatasaray, Bahçesehir, Mimar Sinan, Boğaziçi, ainsi que des chercheurs en mission, boursiers et allocataires à l’IFÉA. Des chercheurs des universités d’Ankara et de Balikeşir, les personnels du Musée Naval d’Istanbul (dont son directeur) et le directeur du musée de Dolmabahçe ont suivi les conférences.

  Projet scientifique :

  Le séminaire commencé en 2010 a pour vocation de promouvoir la recherche historique dans un domaine spécifique, celui de l’histoire maritimeet de l’histoire navaleottomane dans le cadre des relations politiques et économiques avec les puissances occidentalesà l’époque moderne et contemporaine. Ce terrain de recherche convoque des outils spécialisés (cartographie, construction navale, archéologie nautique). Par sa méthodologie, en confrontant des sources narratives et iconographiques de plusieurs origines (occidentales, arabes et ottomanes), les techniques et les matériaux archéologiques, ce séminaire, qui accueille surtout de jeunes chercheurs turcs, espère dynamiser le terrain d’investigation et renforcer les partenariats scientifiques avec les établissements d’enseignement supérieur turcs intéressés par le domaine de recherche. Il s’agit d’un domaine porteur qui n’a pas fait l’objet d’études systématiques, d’abordages comparatifs ou de réels questionnements méthodologiques en Turquie et qui peut être mis en rapport avec des secteurs technologiques de pointe dans l’industrie navale, marchande ou de loisirs.

  Programme des travaux sur 5 ans (2010-2015) :

  1er cycle (2010-2013) :

  2010-2011 (octobre-mai) : Chantiers navals (tersane), recrutement et histoire sociale des équipages : il a été procédé à l’étude comparative des implantations géographiques (Lisbonne, Venise, Istanbul, Suez, Bassorah) à l’identification des populations, des fonctions et des statuts, aux enjeux sociaux, politiques, économiques et technologiques ainsi qu’aux évolutions techniques.

  2011- 2012 (octobre-mai) : Techniques de la construction navale et archéologie nautique : « case studies » de quelques épaves ottomanes et occidentales exhumées en Méditerranée, en Atlantique et dans l’océan Indien.

  Un partenariat a été établi avec la « Vocational School of Technical Sciences » de l’Université d’Istanbul (“ Underwater Technology Program ») dirigé par Madame Nergis Günsenin (www.nautaarch.org). Il donnera lieu à cinq séances de présentation des travaux du chantier de Yenikapı en vue de procéder à la contextualisation historique et technique nécessaire à l’étude des épaves ottomanes, très peu fouillées actuellement.

  2012-2013 (octobre -mai) : Techniques de navigation, instruments nautiques, cartographie. Les travaux de cette année sont consacrés plus particulièrement à la cartographie arabe et ottomane médiévale et moderne. Le cycle archéologie nautique se poursuit parallèlement.

 • Evren Türkmenoğlu "Latest News from Istanbul University's Yenikapı Shipwrecks Project" 24/03/14

  Séminaire "Mers ottomanes, de la Méditerranée à l'Océan Indien"
  Lundi 24 mars 2014 à 18h à l'IFEA
  Evren Türkmenoğlu (Université d'Istanbul)
  "Latest News from Istanbul University's Yenikapı Shipwrecks Project"
  Intervention en anglais

 • Feyyaz Subay - Technics of organization of underwater archaeology excavations : 14/01/2013

  Séminaire "Mers ottomanes : de la Méditerranée à l'Océan Indien"

  Cycle Archéologie nautique
  Feyyaz SubayArchéologue
  INA (Institute of Nautical archaeology), Bodrum

  Technics of organization of underwater archaeology excavations
  Lundi 14 janvier 2013 à 18h à l'IFEA
  Intervention en anglais 
  Organisateurs :Dejanirah Couto et Jean-Louis Bacqué-Grammont

  logo ephe

 • Feyyaz Subay - Technics of organization of underwater archaeology excavations : 14/01/2013

  "Osmanlı denizleri: Akdeniz'den Hint okyanusu'na" Semineri

  Sualtı Arkeoloji dizisi 
  Feyyaz Subay Arkeolog
  INA (Institute of Nautical Archaeology), Bodrum 
  Technics of organization of underwater archaeology excavations
  14 Ocak 2013 Pazartesi saat 18.00 IFEA'da 
  Sunum dili İngilizcedir  
  Düzenleyenler:  Dejanirah Couto ve Jean-Louis Bacqué-Grammont

 • Filipe Castro - The Atlantic nautical archaeology: some case studies: 26/03/2012

  Séminaire "Mers ottomanes : de la Méditerranée à l'Océan Indien"

  Cycle Archéologie nautique
  Filipe Castro (Texas&AM University, Programme Archéologie Nautique)
  The Atlantic nautical archaeology: some case studies (16th-18th)
  Lundi 26 mars 2012 à 18h à l'IFEA
  Intervention en anglais 
  Organisateurs : Dejanirah Coutoet Jean-Louis Bacqué-Grammont
 • Filipe Castro - The Atlantic nautical archaeology: some case studies: 26/03/2012

  Seminer "Osmanlı Denizleri : Akdeniz'den Hint Okyanusu'na" 

  “Sualtı Arkeolojisi” Serisi 
  Filipe Castro (Texas A&M University/Nautical archaeology program) 
  The Atlantic nautical archaeology : some case studies (16th-18th)
  26 Mart Pazartesi, saat 18:00'da, IFEA'da 
  Sunum dili Ingilizce'dir.  
  Düzenleyenler : Dejanirah Couto ve Jean-Louis Bacqué-Grammont
 • Fouilles et projets de recherche à Sinope

  Dominique Kassab Tezgör
  Professeur, Fine Arts Department,
  Faculty of Art, Design and Architecture,
  Université de Bilkent, Ankara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  Téléchargez l'article sur HAL-SHSD. Kassab Tezgör - Fouilles et projets de recherche à Sinope

  Résumé : Les fouilles de l'atelier amphorique de Demirci, à 15 kilomètres au sud de Sinope, ont permis de connaître la morphologie des fours romains de cette région et d'établir la typologie des amphores sinopéennes produites entre le 2e  ou 3e s. et le 6e ou 7e s. pC Le suivi des exportations de ces amphores dans d'autres sites de mer Noire, en Méditerranée et même en Italie, a mis en valeur l'important réseau commercial de Sinope. D'autres recherches et projets se sont greffées à ces travaux en collaboration avec le Ministère de la Culture et du Tourisme, un four à l'identique de ceux fouillés à Demirci a été reconstruit par les étudiants de l'Université de Bilkent. Il est exposé dans la salle consacrée aux fouilles d'ateliers de la mission franco-turque. En 2009, un Symposium international a réuni à Sinope même les récents travaux dédiés à cette ville, tandis qu'une série de Tables Rondes internationales PATABS (Production and Trade of the Black Sea Amphorae) a été initiée à Trabzon et Batoumi en 2006.  Enfin, s'est greffé un nouveau projet en cours d'élaboration : la constitution d'un Corpus des amphores produites en mer Noire à l'époque romaine et conservées dans les musées de la côte nord de la Turquie.

  Mots clés : Sinope, atelier, amphore, tuile, céramique, lampe, four, pressoir, prospection sous-marine, époque hellénistique, époque romaine.


  Abstract: The excavations of the workshop of amphorae at Demirci, 15 kilometers south of Sinope, have clarified the morphology of Roman kilns in the region and established the typology of Sinopean amphorae produced between the 2nd or 3rd century and the 6th or 7th century AD. Monitoring the exports of these amphorae in other sites of the Black Sea, the Mediterranean, and even Italy, has highlighted the important commercial network of Sinope. This work has helped to develop other projects and research activities. In collaboration with the Ministry of Culture and Tourism, a kiln identical to those excavated at Demirci was reconstructed by students of Bilkent University. It is exhibited in the gallery devoted to the French-Turkish excavations of the workshops. In 2009, an International Symposium held in Sinope focused on recent research concerning this city, while a series of international Round Tables, PATABS (Production and Trade of the Black Sea Amphorae), was initiated in Trabzon and Batumi in 2006. Finally, a new project is in preparation: the creation of a Corpus of amphorae produced in the Black Sea during the Roman period and kept in the museums of the northern coast of Turkey.


  Keywords: Sinop, workshop, amphora, tile, ceramic lamp, kiln, wine press, underwater exploration, Hellenistic period, Roman period.


   

  Licence Creative Commons
  Fouilles et projets de recherche à Sinope de D. Kassab Tezgör est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé.

 • Marmara Bölgesi

  marmara

  Fransız araştırmacıların gerçekleştirdiği arkeolojik kazı çalışmaları

  Araştırma Projeleri 

   

  Fransız araştırmacıların gerçekleştirdiği arkeolojik kazı çalışmaları

   

  Bursa

  Alix Barbet (ENS), Selçuk Şener (Ankara Univ., Başkent Meslek Yüksekokulu, Restorasyon ve Konservasyon Bölümü) Zengin duvar resimlerine sahip anıt mezar, Hristiyanlık öncesi döneme (M.Ö. 4-5.yy) ait olup, 1967 yılında keşfedilmiştir. Mezar yağmacılarının iki kez tahrip ettiği anıt mezarın tasvirini, 1974 yılında N. Fıratlı kaleme almıştır. 1997 yılındaki çalışma ile anıtın durumunu tespit edilmesi ve restorasyonu ile ilgili bir ön fikir edinilmesini amaçlanmıştır.

  Tay portalinde sit alanı ve konu ile ilgili kaynakça bilgisine Fransızca ve İngilizce dillerinde ulaşabilirsiniz.

    

  bithynie lefort

  Ortaçağ’da Bitinya konulu çalışmalar (1989-1994 yılları arasındaki yüzey araştırmaları) Jacques Lefort (EPHE)

  Bu proje aracılığıyla, ilk insanlardan Ortaçağ’a Bitinya’nın yerleşim tarihi ortaya konulmaya çalışılmıştır (4-16. yy).

  Daha fazla bilgi için bkn: B. Geyer, J. Lefort (müd.). La Bithynie au Moyen Âge, [Réalités byzantines 9], P. Lethielleux, Paris 2003

  Bursa, Yalova

  Güney Marmara kıyılarıdaki Bizans manastırları konulu çalışmalar (2004-2009 yılları arasındaki yüzey araştırmaları)

   

  carte monasteres

  Çalışmayı, 2004-2008 yılları arasında Paris 8 Üniversitesinden emekli Marie-France Auzépy, ardından da Olivier Delouis (CNRS UMR 8167) yürütmüştür.

  Marmara’nın güney kıyılarındaki Bizans kalıntıları araştırılıp, sistemli bir şekilde resimlenmiştir. Seyahatname ve azizlerin yaşantısının hikâye edildiği metinler sayesinde önceden tespit edilen ve çeşitli yüzey araştırmaları sırasında, bölgedeki özellikle 8-9. Yüzyıla ait Bizans manastırlarının çizimleri yapılmıştır. Çizimi çıkartılan kalıntıların incelenmesi ve Bursa Müzesi dükkanlarının ziyareti 2009 yılında gerçekleşmiştir.
  Daha fazla bilgi için :

  Bu çalışmanın ön sonuçları her yıl Anatolia Antiqua içinde yayımlanmıştır. Fransa Dışişleri Bakanlığına 2005-2008 yılları arasında sunulan raporlara HAL - SHS bağlantısı üzerinden ulaşılabilir.

  Tekirdağ

  Ganos kazısı (1991-1993)

  gunsenintypes

  Nergis Günsenin (Univ. Istanbul)
  Bugünkü Hoşköy ve Gaziköyü mahallelerine tekabül eden Ganos’ta amfora atölyesi kazısı yapılmıştır. Bizans döneminde çömlek üretimi şarap ticareti ile yakından ilgilidir. Ganos’ta üretilen amforaların tüm Marmara Denizi kıyılarına, Karadeniz, Ege ve Akdeniz’e yayıldığı kesinleşmiştir. 
  Hoşköy ve Gaziköyü, Jeofizik araştırması, Profesör Albert Hesse’nin katılımıyla, 1993 yılı yazında gerçekleşmiştir.

  Sonuçlar Anatolia Antiqua ve Araştırma Sonuçları Toplantısı’nda yayımlanmıştır.

   

  Marmara Adası batıklarnıda yüzey ve kazı çalışmaları (1993-2004)

  Nergis Günsenin (Istanbul Univ.)
  islands
  Birbirini izleyen çalışmalar sonucu, 13’ü çeşitli ticari yük gemi kalıntısı olmak üzere, 16 sit alanı gün yüzüne çıkarılmıştır. Arkeoloji, tarih ve ekonomi açısından değerli bilgiler sunabileceği düşünülen Çamaltı Burnu 1 isimli Bizans batığında çalışmalar derinleştirilmiştir. Söz konusu batık, 13. yüzyıla tarihlenen ve çok sayıda amforayı taşıyan bir yük gemisidir.

  Kazı sonuçları Anatolia Antiqua ve Araştırma Sonuçları Toplantısı’nda yayımlanmıştır.

  Araştırma projesi

  Proje Bulgaristan'a mülteci ve Türk göçünün karşılaştırıldığında sürecini ve ayrıca tarihi perspektiften ve bugün çeşitli göç şekillerini incelemeyi amaçlamaktadır.
   Bu bize Avrupa bağlamında tipoloji iskanı tanımlamamızı, ayrıca yerel ve ulusal düzeyde kültürel mirasın inşası için bu toplulukların sembolik kaynakları uygulayarak toplum eğitim süreçlerini izlememizi sağlayacak.
  Balkanlar'da sınır ötesi göçün iki olgusu incelenmiştir : Doğu Trakya toprakları ve soyundan gelen Bulgar mülteciler; 20. yüzyılın ortalarından günümüze kadar, Türkiye'ye tekrar yerleşmiş ve göçmen Bulgar Türkleri.
  Craig Encer liderliğindeki (2010-) “Consuls of the Dardanelles” çevrimiçi ortak araştırma projesi.
 • Mers ottomanes: de la Méditerranée à l'Océan indien

  Études sur l'histoire maritime de l'Empire ottoman et des puissances occidentales en Méditerranée et dans l'océan indien à l'époque moderne

  Organisateurs : Dejanirah Couto, Jean-Louis Bacqué-Grammont et Nergis Günsenin
  {div float:left}{module Sem_dejanirah}{/div}
  En partenariat avec l'EPHE
  Le but de ce séminaire est de diffuser, renouveler et promouvoir la recherche historique dans le domaine particulier de l'histoire maritime et navale commune de l'Empire ottoman et des puissances occidentales, mise en valeur par l'archéologie nautique, de l'époque moderne à la période contemporaine.
  Les interventions de cette année auront pour thématiques générales l'Archéologie nautique et la cartographie arabe et ottomane médiévale et moderne (programme 2014)

  Les sessions mensuelles se tiendront d'octobre 2013 à mai 2014.

  Elles favoriseront la réunion d'un panel de spécialistes, mondialement connus, de l'histoire maritime ottomane, européenne et asiatique.

  Projet mené en collaboration avec :

  mers ottomanes

 • Nergis Günsenin - The nautical archaeology in Turkey : an overview : 24/10/2011

  Séminaire "Mers ottomanes : de la Méditerranée à l'Océan Indien"

  Nergis Günsenin (Professeur à l'Université d'Istanbul)
  Lundi 24 octobre 2011 à 18h à l'IFEA
  Intervention en anglais
  Organisateurs : Dejanirah Coutoet Jean-Louis Bacqué-Grammont

 • Nergis Günsenin - The nautical archaeology in Turkey : an overview : 24/10/2011

  Nergis Günsenin (İstanbul Üniversitesi)

   Seminer : "Osmanlı Denizleri : Akdeniz'den Hint Okyanusu'na"

  Düzenleyen: Dejanirah Couto
  24 Ekim 2011 Pazartesi, 18:00’da, IFEA’da,

  Nergis Günsenin
   (Prof. İstanbul Üniversitesi)
  "The nautical archaeology in Turkey : an overview"
  Sunum dili Ingilizce’dir.

 • Patrice Pomey - Beyond the excavation to the Museum : the replica of the greek shipwrecks of the Jules-Verne in Marseilles and the Prôtis project - 29/05/2013

  Patrice Pomey (CCJ Aix-en-Provence)
  Beyond the excavation to the Museum : the replica of the greek shipwrecks of the Jules-Verne in Marseilles and the Prôtis project
  mercredi 29 mai 2013 à 18h à l'FEA 

  Intervention en anglais

  En 1993, les fouilles du port antique de Marseille mettaient au jour deux épaves grecques archaïques du VIe siècle avant J.-C. Leur étude par le Centre Camille Jullian (Aix-Marseille Université – CNRS) a permis de restituer les navires d’origine.
  Les épaves, après avoir été traitées, seront présentées dans le nouveau Musée d’Histoire de Marseille et la réplique navigante d’une des épaves est en cours de construction pour être prête à naviguer à la fin de l’été prochain.

  In 1993, two archaic Greek shipwrecks of the 6th century BC were found during the excavations of the ancient phaven of Marseilles. Their study by the Centre Camille Jullian (Aix-Marseille University - CNRS) allowed to reconstruct the original vessels.
  Wrecks, after being processed, will be presented in the new Musée d'Histoire de Marseilles and a sailing replica of one of the wrecks is under construction to be ready to sail at the end of the next summer.

 • Patrice Pomey - Beyond the excavation to the Museum : the replica of the greek shipwrecks of the Jules-Verne in Marseilles and the Prôtis project - 29/05/2013

  Patrice Pomey (CCJ Aix-en-Provence)
  Beyond the excavation to the Museum : the replica of the Greek shipwrecks of the Jules-Verne in Marseilles and the Prôtis project
  29 Mayis Çarşamba 2013 saat 18'de IFEA'da 
  Sunum dili İngilizcedir

  In 1993, two archaic Greek shipwrecks of the 6th century BC were found during the excavations of the ancient haven of Marseilles. Their study by the Centre Camille Jullian (Aix-Marseille University - CNRS) allowed to reconstruct the original vessels.
  Wrecks, after being processed, will be presented in the new Musée d'Histoire de Marseille and a sailing replica of one of the wrecks is under construction to be ready to sail at the end of the next summer.

 • Ufuk Kocabaş - Presentation of Yenikapı archaeological excavation : 18/11/2011

  Séminaire "Mers ottomanes : de la Méditerranée à l'Océan Indien"

  Ufuk Kocabaş (Prof. associé à l'Université d'Istanbul)
  Presentation of Yenikapı archaeological excavation
  Vendredi 18 novembre 2011 à 18h à l'IFEA
  Intervention en anglais
  Organisateurs : Dejanirah Coutoet Jean-Louis Bacqué-Grammont

 • Ufuk Kocabaş - Presentation of Yenikapı archaeological excavation : 18/11/2011

  Seminer : "Osmanlı Denizleri : Akdeniz'den Hint Okyanusu'na"

  Ufuk Kocabaş (Istanbul Universitesi) 
  "Presentation of Yenikapı archaeological excavation" 
  18 Kasım Cuma 2011, saat 18:00’de, IFEA’da, 
  Sunum dili İngilizce’dir. 
  Düzenleyiciler : Dejanirah Coutove Jean-Louis Bacqué-Grammont