• Adnan Diler - Les nécropoles de Pedasa : 19/10/2011

  Séminaire "Archéologies anatoliennes"

  Cycle "Nécropoles d'Anatolie"

  Adnan Diler (Université de Muğla)
  Organisateurs : Laurence Astruc, Olivier Henry, Aksel Tibet, Anaïs Lamesa, Ayşe Belgin-Henry, Suna Çağaptay-Arıkan
  Mercredi 19 octobre 2011 à 18h00 à l'IFEA
  "Pedasa Nekropolleri"
  Intervention en turc

 • Antik Çağ Anadolusu

  TARİHİ COĞRAFYA VE MADDE KÜLTÜRÜ

  Sorumlu : Olivier Henry (IFEA)

  Bu araştırma programı, Arkaik dönemden Helenistik döneme kadar, Anadolu’da yaşanan büyük  dönüşümler boyunca yerel kimliklerin tanımını ve gelişimini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırma alanı, özellikle Karya bölgesiyle ve Hecatomnus hanedanının hüküm sürdüğü kilit dönem üzerine yoğunlaşır. Ne Yunan ne de Pers olan bu hanedanlığın mensupları -ki bunların en tanınmışı Mausolos’tur- merkezi Pers yönetimi tarafından Karya satraplığının başına getirildiler. Oysa ki, Mausolos ve kardeşi Idrieus günümüzde Helenizmin temsilcileri ve gelecekteki Helenistik krallıklarının ilk örnekleri kabul edilmektedir.

  M.Ö. 4.yüzyılda Karya’da, Pers ya da Yunan izleri taşımayan, ancak, özgünlüğü bu iki toplumun güçlü bir yerel kimlikle, karşılıklı etkileşiminin bir sonucu olan, gösterişli bir madde kültürü gelişti (örneğin Halikarnas Mozolesi). Bir yerel kimliğin ifadesi olan bu özel koşullar, yerel kültürler/kimlikler ve dış faktörler arasındaki etkileşimler ile ilgilenenler için mükemmel bir saha çalışması oluşturmaktadır. Bu araştırma ekseni iki yaklaşıma dayanmaktadır. İlki, mezarlarla ilgilidir ve klasik çağın sonunda anıtsal mezar yapımının gelişim koşullarını tanımlamayı amaçlar ve bunu ölü gömme ritüellerinde mezarın rolününün geçirmiş olduğu değişimi inceleyerek yapar. Milas mezar epigrafileri, Hecatomnus ve imparatorluk dönemi arasındaki zaman dilimine ait yüze yakın kitabe ile doludur. Bunların dikkatle okunması bu kitabelerde Daimones Agathoi’ye çok sık rastlanması gibi bir takım bilgiler vermektedir.

  Bu mezar tanrıları kimlerdir?

  Ne açıdan “hayırsever”lerdir ?

  Bunlar, Milas’ta bulunan farklı anıt mezarlarda net olarak tasvir edilmiş midir? Niçin bu tanrılardan, sadece Milas’ta değil, aynı zamanda, daha genel olarak, Güney-Batı Anadolu’da sık sık bahsedildiğine tanık oluyoruz? Bunu, kültür aktarımının bir örneği olarak mı kavramak gerekir? Bu tanrıları, Yunan epigrafisindeki diğer mezar tanrıları ile mukayese edebilir miyiz? Bu yüzden, Karya kültürü üzerine olan bu araştırma çerçevesinde, Milas kitabelerinde tanrıların nasıl tasvir edildiklerinin incelenmesiyle, bu bölgenin mimarisini, ölü gömme ve dini yaklaşımlarını ilişkilendirmek, ölümün neden olduğu kargaşayı kabullenmeye çalışmak için yaşayanların kullandıkları yöntemleri anlamaya yardımcı olabilir.

  Bu araştırmaların epigrafi ayağı IFEA’ ya bağlı araştırmacı Damien Aubriet sorumluluğundadır. İkinci yaklaşım, Karya kültürüne ait önemli bir  mekanın gelişimiyle ilgilenir: Labraunda Tapınağı. M.Ö. 4.yüzyılda, hanedanın siyasi, kültürel ve ekonomik gücünün sergilenmesi için Hecatomnuslar tarafından değiştirilen bu yapının konumu kısa sürede, Milas iline bağlı yerel küçük bir tapınaktan, büyük bir Pan-Karya tapınağına dönüştü.

  Hecatomnusların yok olmasından sonra da faaliyet gösteren tapınak, Bizans döneminin ortalarına kadar çok gösterişli bir yapı olarak etkinliğini sürdürdü. 1948 yılında başlayan bu tapınağın kazıları, yapının gerek mimar gerekse de kültürel olarak zenginliğini kanıtladı. Günümüzde, kazılar, Fransa ve Avrupa Dışişleri Bakanlığı’ nın desteğiyle, Fransa-İsveç-Türkiye iş birliği ile yürütülmektedir.

  Bu araştırmaların konusu birçok noktaya değiniyor: yüzyılları geride bırakmasını ve bin yılı aşkın süredir şehir dışı bir konumda var olabilmiş bu tapınağın sürekliliği; kültünün inanılmaz esnekliği (Anadolu kültünden, önce Yunan tipi bir tanrıya, daha sonra da Hıristiyan kültüne); zengin bir ‘’kültürel stratigrafi’nin’ tek tanığı olan kalıntıların şaşırtıcı bir şekilde günümüze kadar korunması.

  www.labraunda.org

  Antik Karya, yaylalar ve denizlerin keşistiği yerde

  Sorumlular: Koray Konuk, IFEA’ ya bağlı araştırmacı, UMR 5607 ve Raymond Descat, IFEA

  Bu program antik Karya’ nın tarihi coğrafyasının daha iyi tanınmasını amaçlamaktadır. Birçok uygarlığın kavşağında kurulan Karya, (Yunan, Pers, Mısır, Kıbrıs, Rodos, Karya yerlileri) aynı zamanda Ege’nin önemli ulaşım yollarının merkezinde yer aldı. Son derece engebeli bu bölgenin birçok alanı hala bilinmemektedir, bu yüzden,  bölgesel yönetimin ve kültürel, siyasal ve ekonomik etkileşimlerin tutarlı ve doğru bir şekilde anlatabilmek için mikro-bölgesel alan çalışmalarının yapılması önemlidir.

  - «Halikarnas’ın Doğusu’nda» yüzey araştırması

  Syangela / Theangela’daki arkeolojik yüzey araştırma projesi

  Para koleksiyonları

  Sorumlular: Koray Konuk, IFEA’ ya bağlı araştırmacı, UMR 5607

  Ce programme vise à publier les collections monétaires anciennes issues des fouilles archéologiques et des collections privées. Ces études sont relativement peu représentées en Turquie, bien que les monnaies soient une importante source pour la connaissance des pratiques économiques et politiques des sociétés anciennes. Publier ces collections permet de mettre à la disposition du monde de la recherche un important matériel de réflexion.

  Bu program, arkeolojik kazılardan ve özel koleksiyonlardan çıkmış eski sikke koleksiyonlarını yayınlamayı amaçlamaktadır. Sikkeler, eski toplumların ekonomik ve siyasal yaptırımlarının tanınmasında önemli bir kaynak olmasına rağmen, bu çalışmalar Türkiye’de göreceli olarak çok ilgi görmemiştir. Bu koleksiyonları yayınlamak, araştırmacıları düşündürmeye teşvik edecektir.

  • Kazılarda bulunan sikkelerin yayınlanması (Erythrée, Téos)
  • Kamu ve özel koleksiyonların yayınlanması (Bodrum Müzesi, SNG Türkiye 2)

   

   

   

   

   

   

 • Arkeoloji Birimi

  Araştırma faaliyetlerimiz arasında arkeoloji son derece köklü bir geçmişe sahiptir. 1930 yılında kurulan IFEA, Fransız arkeologların Türkiye’deki çalışmalarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Gerek araştırma merkezi kimliğiyle, gerekse Türkiye’de arkeoloji alanında faaliyet gösteren Avrupalı, Fransız kişi ve kuruluşlara verdiği destek ile IFEA, Fransız arkeolojisinin ülkedeki merkezi konumundadır. Arkeoloji Birimi sorumlusu Néhémie Strupler, Yakındoğu’da Tunç Çağı uzmanıdır (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

  İki ülke arasında ortaklaşa yürütülecek araştırma programlarının canlandırılmasına yönelik araştırma konularının belirlenmesi; burslar çerçevesinde arkeolog, öğretim üyesi ve öğrencilerin ağırlanması; resmi ve akademik süreçlerde arkeologların desteklenmesi; arkeologların Türkiye’de yürüttükleri çalışmaların raporlanarak, kazı sonuçlarında devamlılık sağlanması; son olarak da arkeoloji alanındaki prosedürün seyri hakkında meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi IFEA Arkeoloji Birimi’nin görevleri arasındadır.

  Türkiye ve Fransa arasında yürütülen ortak çalışmaları geliştirmek, yerli ve yabancı meslektaşlarımız arasındaki ilişkileri güçlendirmek, Fransız arkeologların çalışmalarına hakettikleri görünürlüğü  kazandırmak amaçlarımızdandır. Seminer, eğitsel çalıştaylar, araştırma programları, yayınlar, erişime açık arşivler aracılığıyla hem IFEA hem de paydaşlarımız nezdinde yürüttüğümüz faaliyetler; bilim alanında olduğu kadar insani açıdan da bir köprü vazifesi görmektedir. Araştırma kurumları ve araştırmacılar arasındaki ilişkilere ivme kazandıran bilimsel faaliyetlerimiz, Türk öğrenci ve genç araştırmacılara eğitsel imkanlar sunulmasını arzulayan Türk akademisi dünyasının beklentilerini de karşılamaktadır.

  Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü, arkeoloji alanında birçok farklı faaliyetin buluşma noktası özelliğiyle karşımıza çıkmaktadır. Araştırmalara kaynak teşkilinde büyük öneme sahip kütüphanenin koleksiyonları zenginleştirilirken, uygulama alanında ilerlemek için ise eğitsel nitelikli çalıştaylar düzenlenmekte; araştırmalarını Türkiye’de sürdüren araştırmacı, doktora ve yüksek lisans öğrencileri etkinliklerimize dahil edilmekte; IFEA’ya bağlı araştırmacılar gerek Fransa-Türkiye ortak kazı programlarında, gerekse Türk ve uluslararası kazı ekiplerinde görev almakta; kurumlar, idari merciler ve bölgesel bağlam hakkındaki bilgimiz, teknik meselelerdeki uzmanlığımız sayesinde risk değerlendirmesi sonrasında ortaklıklar en iyi biçimde şekillendirilmekte; Fransa’nın kamu kurumu güvencesi Türk topraklarında sunulmakta; ortak projeler ve sponsor arayışlarında lojistik destek verilmekte; gerek İstanbul gerekse taşrada düzenlenen etkinlikler sayesinde kurum ve üniversiteler ile ilişkiler kuvvetlendirilerek, son yıllarda giderek zenginleşen arkeolog ağı daha genişlemektedir.  

  Tüm bu faaliyetlerimizi görünürlük ve yayın politikamız ile desteklemekteyiz. Öyle ki bildirilerine çevrimiçi erişilebilen IFEA Arkeoloji Buluşmaları her yıl düzenlenmekte, Varia Anatolica dizisine,  Anatolia Antiqua yayınına Persée ve revues.org portallarından, Patrimoines au présent isimli IFEA Dosyalarına Open Edition books platformundan erişilmekte; kısa notlar Dipnot isimli bloğumuzdan yayımlanmakta; Türk, Fransız veya yabancı kurumlarla ortaklaşa sempozyumlar düzenlemekte; arşiv belgeleri ve harita koleksiyonunu tanıtıcı sergilere iştirak edilmekte, müze etkinliklerinde yer alınmaktadır.

  Kütüphane

  IFEA kütüphanesi, arkeoloji alanında düzenli kazanımlarla genişleyen zengin kaynaklara sahiptir. Şehirler, tartışma yaratan, bilimsel etkinliklerimizle ilgili ilgili konular, araştırmlarımızda mihenk taşı niteliği taşıyan veya enstitümüze damgasını vurmuş konular hakkında kütüphanemiz, her ay bir seçki sunmaktadır.

 • Caroline Laforest - Uses and re-uses of the antique collective graves of Hierapolis : 30/11/2011

  Séminaire "Archéologies anatoliennes"

  Cycle "Nécropoles d'Anatolie"

  Caroline Laforest (Univ. Bordeaux 3)
  Mercredi 30 novembre 2011 à 18h00 à l'IFEA
  "Uses and re-uses of the antique collective graves of Hierapolis (Phrygia)"
  Intervention en anglais

 • Doç. Dr. Kaan İren - La nécropole royale de Daskyleion - 20/03/2013

  Doç. Dr. Kaan İren (Université de Muğla)
  La nécropole royale de Daskyleion : évaluations des fouilles précédentes et récentes de tumulus
  mercredi 20 mars 2013 à 18h30 à l'IFEA

  Intervention en turc

 • Elifnaz Durusöy - From an ancient road to a cultural route: The axis between Milas and Labraunda : 18/01/2013

  Conférence d'Elifnaz Durusöy (Master Architecture, ODTÜ)
  "From an ancient road to a cultural route: The axis between Milas and Labraunda"
  vendredi 18 janvier 2013 à 18h à l'IFEA
  Intervention en anglais

  The main subject of the study is revealing “cultural routes”, by the evaluation of ancient roads which have cultural accumulation on and around them. Considering the unique character of cultural routes, their formation as a consequence of cultural accumulation in a region is the main objective of the project.

  The project aims to explore the basic principles of cultural route planning and management in regard to the values of historic, natural, rural, modern and archeological components of cultural accumulation and cultural landscapes. Means that can be used to conserve and sustain their specific character are sought.

  In doing this, the study is structured in two main parts. It both covers a theoretical framework of conceptual principles and a case study. In the first part, together with the development process of the cultural route concept with different definitions and classifications stated by researchers and organizations the study mainly discusses the principles of cultural route planning and management. In the second part, based on the theoretical research, the process from a road to a cultural route is reviewed through a case study together with its planning and management principles.

  As the case study of the study, the ancient road between Milas and Labraunda is selected since it has a potential of transformation to a cultural route. Assessing its areas rich in cultural, historical and natural heritage together with the archaeological, architectural and local values, the work is finalized by a spatial cultural route model.


 • Elifnaz Durusöy - From an ancient road to a cultural route: The axis between Milas and Labraunda : 18/01/2013

  Elifnaz Durusöy (Mimarlık Master'ı, ODTÜ) konferansı
  "From an ancient road to a cultural route: The axis between Milas and Labraunda"
  18 Ocak 2013 Cuma saat: 18.00'de IFEA'da
  Sunum dili İngilizcedir
   

  The main subject of the study is revealing “cultural routes”, by the evaluation of ancient roads which have cultural accumulation on and around them. Considering the unique character of cultural routes, their formation as a consequence of cultural accumulation in a region is the main objective of the project.

  The project aims to explore the basic principles of cultural route planning and management in regard to the values of historic, natural, rural, modern and archeological components of cultural accumulation and cultural landscapes. Means that can be used to conserve and sustain their specific character are sought.

  In doing this, the study is structured in two main parts. It both covers a theoretical framework of conceptual principles and a case study. In the first part, together with the development process of the cultural route concept with different definitions and classifications stated by researchers and organizations the study mainly discusses the principles of cultural route planning and management. In the second part, based on the theoretical research, the process from a road to a cultural route is reviewed through a case study together with its planning and management principles.

  As the case study of the study, the ancient road between Milas and Labraunda is selected since it has a potential of transformation to a cultural route. Assessing its areas rich in cultural, historical and natural heritage together with the archaeological, architectural and local values, the work is finalized by a spatial cultural route model.

 • Ergul KODAS

  KODAS Ergul

  Post-doctorant

  rattaché au Laboratoire Archéologie et Sciences de l’Antiquité (ArScAn, UMR 7041,
  équipe du Village à l'État au Proche-Orient, Dir. Régis Vallet)

  Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Fouilles du sanctuaire Carien de Labraunda

  Galerie photo | Bibliographie

  Le site de Labraunda est situé dans la région égéenne de la Turquie. Proche de la ville moderne de Milas (ancienne Mylasa), région de Muğla, ce sanctuaire carien extra-urbain est accroché aux pentes sud du mont Latmos, à env. 750 m d’altitude. La route moderne qui mène de la ville de Milas à Labraunda, longue de 15 km, se superpose à la voie sacrée, construite au IVe s. a.C.

 • Hülya Yalcinsoy - Fouilles de sauvetage de la nécropole est de la ville antique d'Eudokias : 14/03/2012

  Séminaire "Archéologies anatoliennes"

  Cycle "Nécropoles d'Anatolie"

  Hülya Yalcinsoy (Musée d'Antalya)
  Mercredi 14 mars 2012 à 18h00 à l'IFEA
  "Fouilles de sauvetage de la nécropole est de la ville antique d'Eudokias"
  Intervention en turc

 • L'Asie Mineure antique

  Cultures matérielles et identités locales

  Site officiel : www.labraunda.org

  Responsable : Olivier Henry (IFEA)

  Ce programme de recherche vise à analyser la définition et l’évolution des identités locales à travers les grands bouleversements qu’a connus l’Asie Mineure de la période archaïque à la période hellénistique.
  Cet axe de recherche s’intéresse principalement à la région de la Carie et s’organise autour de la période clé durant laquelle la dynastie des Hékatomnides régnait sur la région. Ni Grecs, ni Perses, les membres de cette dynastie, dont le plus fameux est Mausole, furent portés à la tête de la satrapie carienne par le pouvoir central perse. Pourtant ils sont aujourd’hui considérés comme les chantres de l’hellénisme et Mausole et son frère, Idrieus, comme les prototypes des futures royautés hellénistiques. Le 4e s. av. J.-C. a vu se développer en Carie une culture matérielle flamboyante (e.g. le Mausolée) ni grecque ni perse mais dont l’originalité repose sur l’interaction de ces deux sociétés avec une identité locale forte. Ces conditions particulières de l’expression d’une identité locale en font un parfait cas d’étude pour qui s’intéresse aux interactions entre cultures/identités locales et influence extérieure.

  Cet axe de recherche s’appuie sur deux approches.

  La première concerne le milieu funéraire et vise à définir les conditions du développement de la construction funéraire monumentale à la fin de la période classique, tout en analysant l’évolution du rôle de la tombe dans la pratique rituelle funéraire.
  L’épigraphie funéraire mylasienne est riche d’une centaine d’épitaphes, datées entre l’époque hékatomnide et l’époque impériale. Leur lecture attentive fait ressortir un certain nombre d’aspects, dont la présence récurrente des Daimones Agathoi. Quelles sont ces divinités funéraires ? En quoi sont-elles « bienfaisantes » ? Sont-elles expressément figurées sur les différents types de monuments funéraires présents dans la chôra mylasienne ?
  Pourquoi les retrouve-t-on si fréquemment mentionnées, non seulement à Mylasa, mais plus généralement dans le Sud-Ouest de l’Asie Mineure ? Faut-il les comprendre comme un exemple de transfert culturel ? Peut-on les comparer à d’autres divinités funéraires attestées dans l’épigraphie du monde grec ?
  C’est pourquoi, dans le cadre de notre axe de recherche consacré à la culture carienne, il peut être intéressant de mettre en rapport, par l’étude de cette formule d’appel présente dans les épitaphes mylasiennes, les aspects funéraire et religieux avec l’architecture de cette région pour comprendre les stratégies mises en place par les vivants pour tenter d’assimiler le chaos qu’engendre la mort.

  Le volet épigraphique de ces recherches est placé sous la responsabilité de Damien Aubriet, chercheur associé à l’IFEA.

  La seconde approche s’intéresse à l’évolution d’un haut lieu de la culture carienne, le sanctuaire de Zeus Labraundeus (Olivier Henry et Baptiste Vergnaud). Transformé au 4e s. av. J.-C. par les Hékatomnides afin d’en faire une vitrine de la puissance politique, culturelle et économique de la dynastie, le statut de ce site passe très rapidement d’un petit sanctuaire local, attaché à la ville de Mylasa, à celui d’un grand sanctuaire pan-carien. Loin de cesser ses activités après la disparition des Hékatomnides, le sanctuaire continue de connaître une activité très riche jusqu’au milieu de la période byzantine. Les fouilles de ce sanctuaire, entamées en 1948, ont prouvé la richesse du site tant du point de vue architecturale que culturelle. Elles se poursuivent aujourd’hui dans une collaboration Franco-Suédo-Turque, soutenue par le Ministère Français des Affaires Etrangères et Européenne. L’intérêt de ces investigations tient dans plusieurs points : la pérennité de ce sanctuaire extra-urbain qui su traverser les siècles et perdurer sur plus d’un millénaire ; la remarquable élasticité de son culte qui d’anatolien passa d’abord à une divinité de type grecque puis chrétienne ; l’étonnante conservation des vestiges, uniques témoins d’une riche ‘stratigraphie culturelle’.

  LaCarie antique, à la croisée des chemins entre hautes terres et mer

  Responsables :Koray Konuk, chercheur associé IFEA, UMR 5607 etRaymond Descat, IFEA

  Ce programme vise à mieux connaître la géographie historique de la Carie antique. Située au carrefour de plusieurs civilisations (Grecque, Perse, Egyptienne, Chypriote, Rhodienne, autochtone carienne), la Carie est aussi localisée au carrefour d’importantes voies de communication du monde Egéen. De très nombreuses zones de son territoire escarpé sont encore très mal connues, il est donc important de procéder à des études de terrain micro-régionale afin de dégager une image pertinente de l’organisation du territoire et des interactions culturelles, politiques, économiques à l’œuvre.

  - prospection « A l’Est d’Halicarnasse »
  - projet de prospection archéologique à Syangela/Theangela

  Collections monétaires

  Responsable :Koray Konuk, chercheur associé IFEA, UMR 5607

  Ce programme vise à publier les collections monétaires anciennes issues des fouilles archéologiques et des collections privées. Ces études sont relativement peu représentées en Turquie, bien que les monnaies soient une importante source pour la connaissance des pratiques économiques et politiques des sociétés anciennes. Publier ces collections permet de mettre à la disposition du monde de la recherche un important matériel de réflexion.

  - publication des monnaies de fouilles (Erythrée, Téos)
  - publication de collections privées et publiques (Musée de Bodrum, SNG Turquie 2)

 • Nécropoles d'Anatolie

  Organisateur : Olivier Henry

  {div float:left}{module Sem_necro}{/div}
  Ce séminaire à pour objectif de faire connaître l’importance et la variété des études funéraires anatoliennes tout en abordant une série de thèmes propres au domaine funéraire. Outre les problématiques liées à la topographie funéraire et à la formation des nécropoles, il y sera question de la culture matérielle des populations et de leur conception du monde des morts.
 • O. Henry - 4th Century Karia. Defining a Karian identity under the Hekatomnids Varia Anatolica XXVIII

   logo persee

  Olivier Henry (ed.) 4th Century Karia. Defining a Karian identity under the Hekatomnids, Varia Anatolica XXVIII, Istanbul, Paris, IFEA - De Boccard 2013 ISBN 978-2-36245-008-2

  The origins, identity and political behaviors of the Karians remain the subject of intense discussion among specialists. The political organization of Western Asia Minor during the 4th century BC offers an opportunity to explore such questions; it was during this period that local dynasts, the Hekatomnids, reached a position of authority in the region that allowed them to fully express their political ambitions and to promote their own material culture.

  Analyses of various aspects of this material culture have led scholars to describe the Hekatomnids in very different ways. They have been portrayed both as Persian dynasts and Proto-Hellenistic Kings, although they were neither Greek nor Persian. This ambiguity is the result of attempts to approach the cultural identity of 4th century Karia in the light of the cultural power of its neighbors, rather than as the result of an intricate process of cultural interaction that included both local traditions and foreign borrowings.

  Hekatomnid Karia is representative of the complex phenomenon of hybrid cultures that would later flourish in the Hellenistic World. Gathering specialists on Karian research, each offering a different approach, this book aims to cover a wide number of sources, from archaeological to geographical and historical. The collection of essays provides an interdisciplinary perspective, intended to revitalize discussions of the cultural dynamics relevant to 4th century Karia.

 • O. Henry - Tombes cariennes, tombes lyciennes : un processus analogue de pétrification architecturale ?

  Olivier Henry, “Tombes cariennes, tombes lyciennes : un processus analogue de pétrification architecturale?”, in P. Brun, L. Cavalier, K. Konuk et F. Prost (eds.), Euploia. La Lycie et la Carie Antiques, Bordeaux, 2013, 257-270

 • O. Henry : Then whose tomb is that?

  Olivier Henry, 'Then whose tomb is that?', in L. Karlsson, S. Carlsson & J. Blid Kullberg (eds.), LABRYS, Studies presented to Pontus Hellström (BOREAS 32), Uppsala 2014, 71-86.

 • O. Henry, U. Kelp (éd.), Tumulus as SEMA; Space, Politics, Culture and Religion in the first millennium BC

  O. Henry, U. Kelp (éd.), Tumulus as SEMA; Space, Politics, Culture and Religion in the first millennium BC, Berlin, De Gruyter Mouton, 2016.

  Tumuli were the most widespread form of monumental tombs in the ancient world. Their impact on landscape, their allurement as well as their symbolic reference to a glorious past can still be felt today. The need of supra-regional and cross-disciplinary examination of this unique phenomenon led to an international conference in Istanbul in 2009. With almost 50 scholars from 12 different countries participating, the conference entitled TumulIstanbul created links between fields of research which would not have had the opportunity to meet otherwise. The proceedings of TumulIstanbul revolve around the question of the symbolic significance of burial mounds in the 1st millennium BC in the Eastern Mediterranean and Black-Sea regions, providing further insight into Kurgan neighbours from Eurasia. 

  Content

  1–8 Susan Alcock, "Time Traveling Tumuli. The many lives of bumps on the ground. A general introduction"
  9–32 Alessandro Naso, "Tumuli in the Western Mediterranean, 800–500 BC. A review before the Istanbul Conference"
  35–42 Natascha Kreutz, "Two Tumuli for Battus in the Agora of Cyrene"
  43–53 Anne Marie Carstens, "Tumuli as Power Political Statements. On Tumuli in Cyprus in an East Mediterranean and Anatolian Context"
  57–74 Maria Grazia Amore, "The complex of Tumuli 9, 10 and 11 in the necropolis of Apollonia (Albania). A time span from the Early Bronze Age to the Early Helenistic Period"
  75–87 Lorenc Bejko, "Social Landscape and Tumuli Burials in Late Bronze and Early Iron Age Southeastern Albania"
  89–99 Samantha L. Martin-McAuliffe, "Defining Landscape. The Prehistoric Tumulus at Lofkënd, Albania"
  101–142 Barbara Schmidt-Dounas, "Macedonian Grave Tumuli"
  143–161 Athanasia Kyriakou, "The History of a Fourth Century BC Tumulus at Vergina. Definitions in Space and Time"
  163–179 Elizabeth McGowan, "Tumulus and Memory. The Tumulus as a Locus for Ritual Action in the Greek Imagination"
  181–204 Maria Stamatopoulou, "Forging a Link with the Past. The Evidence from Thessalian Cemeteries in the Archaic and Classical Periods"
  205–217 Annie Schnapp-Gourbeillon, "Tumuli, Sema and Greek Oral Tradition"
  221–231 Inci Delemen, "Tumuli in Southeastern Thrace: On the Periphery?"
  233–242 Daniela Agre, "On the Untraditional Use of Mounds in Thrace during the Late Iron Age"
  243–259 Maria Chichikova, "The Hellenistic Necropolis of the Getic Capital at Sboryanovo (Northeastern Bulgaria)"
  261–268 Dejan Dichev, "The Commemorate Ritualism at Thracian Dolmens"
  269–280 Rumyana Georgieva, "Riders' Burials in Thrace"
  281–312 Kostadin Rabadjiev, "The Thracian Tomb as Ritual Space of the Beyond"
  313–338 Totko Stoyanov and Daniela Stoyanova, "Early Tombs of Thrace. Questions of Chronology and Cultural Context"
  339–358 Milena Tonkova, "A Fifth Century BC Tumulus with a Wooden Sarcophagus of the Upper Mesta Valley"
  359–370 Sahin Yildirim, "The Emergence and the Development of Tumuli in Eastern Thrace"
  373–386 C. Brian Rose and Reyhan Körpe, "The Tumuli of Troy and the Troad"
  387–406 Nicola Zwingmann, "Tumuli as Points of Interest in Greek and Latin Sources"
  407–428 Christina Luke and Christopher H. Roosevelt, "Memory and Meaning in Bin Tepe, the Lydian Cemetery of the 'Thousand Mounds'"
  429–444 Olivier Henry, "Marking Karian Soil. Lydian Tumuli in Karia, Sixth to Fourth Century BC"
  445–454 Orhan Bingöl, "A 'Door' between Two Worlds. A Reflection in Tumuli"
  455–474 Adnan Diler, "Stone Tumuli in Pedasa on the Lelegian Peninsula. Problems of Terminology and Origin"
  475–490 Oliver Hülden, "Tumuli in Lykien. Ein Überblick über den Forschungsstand"
  491–500 Bilge Hürmüzlü, "Display of Power. The Mortuary Landscape of Pisidian Tumuli"
  501–512 Latife Summerer and Alexander von Kienlin, "Roofing the Dead. Architectural Allusions in Anatolian Tumuli"
  513–588 Donatella Ronchetta, "The Significance of the Tumulus Burial among the Funeral Buildings of Hierapolis of Phrygia"
  589–600 Guiseppe Scardozzi, "Tumuli in the Ancient Territory of Hierapolis and Phrygia"
  601–612 Ute Kelp, "Some Remarks on Tumuli of Late Hellenistic and Early Roman Times in Phrygia and the Development of Provincial Art"
  613–626 Taciser Tüfekci Sivas and Hakan Sivas, "Tumulus Tombs in Western Phrygia"
  627–636 Ben Marsh, Richard F. Liebhart, Gareth Darbyshire and Evin Erder, "A Fresh Look at the Tumuli of Gordion"
  637–648 Maya Vassileva, "'Royal' Tombs in Balkan-Anatolian Context. Representations of Status in Phrygian Tumuli"
  649–656 Nicole Thierry, "Le Tumulus d'Avanos et la ville sainte du grand Zeus Ouranos"
  657–665 Owen Doonan, "Tumuli and the Expression of a Colonial 'Middle Ground' in the Hinterland Landscape of Greek Sinope"
  669–675 Marina Daragan, "The Use of GIS Technologies in Studying the Spatial and Time Concentration of Tumuli in the Scythain-time Lower Dnieper region"
  677–702 Leon van Hoof and Marlen Schlöffel, "Kurgans in the northeastern Azov Sea region. Proposals for a Geo-archaeological Research Program"
  705–717 Anton Gass, "Archäologische und geoarchäologische Untersuchungen im Siebenstromland"
  719–731 W. Gheyle, A. de Wulf, E.P. Dvornikov, A.V. Ebel, R. Goosens and Jean Bourgeois, "Early Iron Age Burial Mounds in the Altay Mountains. From Survey to Analysis"

   

 • PARIS - Olivier Henry - Kral mezarları - Ön Asya'nın haneden mezarları ile ilgili son araştırmaların durumu - 12/06/2013

  IFEA'yla ortaklaşa düzenlenen 'Antik dönem pırıltıları' sergisi çerçevesinde gerçekleştirilen konferans dizisi kapsamında
  Olivier Henry, IFEA 
  Kral mezarları - Ön Asya'nın haneden mezarları ile ilgili son araştırmaların durumu
  12 Haziran 2013 Çarşamba saat 17'de Paris'te INHA'da
  Sunum dili Fransızcadır
 • PARIS - Olivier Henry - Tombes royales - tombes dynastiques d’Asie Mineure : un état des dernières recherches - 12/06/2013

  Olivier Henry (IFEA)
  Tombes royales - tombes dynastiques d’Asie Mineure : un état des dernières recherches
  mercredi 12 juin 2013 à 17h à l'INHA, salle Benjamin

  Intervention en français

  dans le cadre du cycle de conférences autour de l’exposition Eclats d'Antiques, co-organisée avec l'IFEA

  Cette conférence vise à présenter au grand public les dernières découvertes de tombes monumentales en Turquie. Ces structures exceptionnelles sont encore peu connues, elles révèlent pourtant l'incroyable richesse du patrimoine culturel et archéologique turc. A cet égard, on s'attachera particulièrement au cas de la région carienne qui a récemment fait l'objet de toutes les attentions du milieu archéologique par la mise au jour d'une structure funéraire monumentale au coeur de la ville de Milas. Cette découverte permet notamment de mettre en perspective un certain nombre de bâtiments connus précédemment, dont le plus réputé, le Mausolée d'Halicarnasse.

   

   

 • Présentation du pôle Archéologie

  Depuis sa création en 1930, l’IFEA est rapidement devenu un outil indispensable de l’archéologie française en Turquie. Centre de recherche et appareil de soutien aux acteurs français (et européens) de l’archéologie en Turquie, l’IFEA a remis l’archéologie au cœur de ses activités de recherche en revenant au centre du dispositif de la recherche archéologique française en Turquie.
  Les activités du pôle archéologie sont coordonnées par Néhémie Strupler, archéologue spécialiste de l'âge du Bronze au Proche-Orient.
  contact : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  La mission du pôle Archéologie, au sein de l’IFEA, consiste à développer des axes de recherche afin de dynamiser la recherche franco-turque, accueillir nos collègues, étudiant.e.s comme enseignant.e.s/chercheur.e.s, par l’intermédiaire de bourses (de courte durée, de doctorat, etc.), accompagner les archéologues dans leurs démarches scientifiques et administratives, à capitaliser et relayer en Turquie les résultats de leurs travaux et enfin à informer nos collègues de l’évolution de la procédure en matière d’archéologie. Nos objectifs sont de développer les collaborations franco-turques, de favoriser les relations entre nos collègues locaux et étrangers et de mettre en valeur les compétences des archéologues français en leur offrant la visibilité qu'ils méritent. Séminaires, ateliers de formation, programmes de recherche, publications, archives ouvertes sont autant d’actions que nous menons à l'IFEA et auprès de nos partenaires scientifiques, avec la volonté d'agir comme passerelle permettant aussi bien la diffusion de savoirs comme les échanges humains. Notre offre d’activités scientifiques répond en outre, au souhait du monde académique turc de voir les instituts de recherches ouvrir des possibilités de formations et de spécialisations aux étudiant.e.s et jeunes chercheur.e.s locaux tout en dynamisant les échanges entre chercheur.e.s et institutions de recherche. L’IFEA est un lieu de synergies pour :

  • L’organisation d’ateliers de formation en développant des approches pratiques tout en renforçant notre offre bibliographique dans la bibliothèque de l’IFEA
  • La recherche à travers ses chercheur.e.s, doctorant.e.s et étudiant.e.s en menant des travaux en Turquie en lien avec notre programmation scientifique. Les chercheur.e.s et chercheur.e.s associé.e.s sont largement impliqué.e.s dans les missions archéologiques franco-turques et programmes archéologique turcs et internationaux. La bibliothèque de l’IFEA est également un outil important de recherche.
  • L’expertise régionale : la connaissance des institutions et administrations turques et du contexte régional permet d’apporter une expertise technique, d’optimiser les partenariats en fonction des programmes et d’évaluer les risques.
  • Encadrement des partenariats et sponsoring: l’IFEA apporte une garantie institutionnelle française sur le sol turc ainsi qu’une présence logistique dans le cadre de partenariats entre institutions de recherche turques et françaises ou bien dans la recherche se sponsors. L’IFEA est porteur de projets européens.
  • Mise en réseau des chercheurs et institutions de recherche: le Pôle Archéologie, par l’organisation de conférences, colloques et ateliers à Istanbul comme en province, entretient et élargit les relations institutionnelles avec les universités turques ainsi que son réseau d’archéologues, en constant renouvellement ces dernières années.

  Ces activités sont soutenues par une politique de visibilité et de diffusion:

  • Tenue de la conférence annuelle des Rencontres d’Archéologie de l’IFEA dont les actes sont disponibles en ligne
  • Anatolia Antiqua, la collection Varia Anatolica sont en ligne sur les portails Persée et revues.org tandis que la série Patrimoines au présent des Dossiers de l’IFEA est éditée sur la plateforme Open Edition books.
  • Publication de réflexions sur le blog Dipnot
  • l’IFEA s’associe ou organise des colloques avec des partenaires turcs,français et les instituts étrangers. Il organisation également des expositions visant à faire découvrir des pans de ses archives documentaires et cartographiques ainsi que ses recherches et s’associe également à des évènements muséographiques

  La bibliothèque de l'IFEA possède un important fonds archéologique, enrichi régulièrement qui est poncutellement mis en avant par une sélection d'ouvrages autour d'un thème (qu'il s'agisse de villes, de questions brûlantes, de problématiques en lien avec notre programmation scientifique, ou de la mise en valeur d'auteurs emblématiques pour nos disciplines ou ayant imprimé leur marque dans l'histoire de l'institution....).

 • Rossella Pace - Kyme Nekropolleri : 29/02/2012

  Seminer "Anadolu Arkeolojileri" 

  "Anadolu Nekropolleri" Serisi  

  Rossella Pace (EPHE) 
  29 Şubat 2012 Çarşamba saat 18:00'da, IFEA'da, 
  "Kyme Nekropolleri : araştırmaların tarihi ve bugünkü durumu"  
  Sunum dili Fransızca’dır.

 • Rossella Pace - Les nécropoles de Kymé d'Eolide : 29/02/2012

  Séminaire "Archéologies anatoliennes" 

  Cycle "Nécropoles d'Anatolie" 

  Rossella Pace(EPHE) 
  Mercredi 29 février 2012 à 18h00 à l'IFEA
  "Les nécropoles de Kymé d'Eolide: histoire des recherches et état de la question" 
  Intervention en français

 • Toplumsal Tarih juillet 2012

  Toplumsal Tarih "IFEA Çalışmaları"
  Temmuz 2012, n. 223.
  "Beş Yüzyılın Mezar Mimarisî: MÖ 6. - 2. Yüzyıllarda Karia"

  Corry Guttstadt'ın "Türkiye, Yahudiler ve Holokost" Kitabı
 • Toplumsal Tarih Temmuz 2012

  Toplumsal Tarih "IFEA Çalışmaları"
  Temmuz 2012, n. 223.
  "Beş Yüzyılın Mezar Mimarisî: MÖ 6. - 2. Yüzyıllarda Karia"
  Corry Guttstadt'ın "Türkiye, Yahudiler ve Holokost" Kitabı