ANR NekroPerGeol (2014-2017)

ANR NekroPergEol (2014-2017)

Kraliyet tümülüslerinden kent nekropollerine

Bergama ve Aiolis’te sosyal sınıflandırma ve yereldeki şahsiyetlerin kimliğini incelemek üzere cenaze arkeolojisi araştırma programını Prof. Stéphane VERGER (UMR 8546 – AOrOc) ve Prof. Felix Pirson (DAI-Istanbul) ortaklaşa yürütmektedir

Pergamon'un nekropolleri ve büyük tümülüsleri ile antik Aiolis bölgesi kentleri Kyme ve Elaia, Hellenistik Dönemde Küçük Asya'nın bu stratejik bölgesindeki siyasi, sosyal ve kültürel dinamikleri anlamamız açısından eşsiz bir arkeolojik miras oluşturmaktadır. Bu miras bizlere çok çeşitli sosyolojik ve tarihi olaylar sunar: Bir yandan Attalos Hanedanı’na bağlı yöneticilerden refah seviyesi yüksek vatandaşlara ve daha mütevazı çevrelere kadar toplumun tüm katmanlarını belgeleyen bu miras, diğer yandan bölgedeki çok çeşitli siyasi, sosyal ve kültürel durumlara ışık tutar. İncelenen alan içinde, Pergamon’daki konutsal alan, uzun bir süre boyunca Seleukos Hanedanlığı’nın egemenliğinde kalan Aiolis bölgesinin merkezindeki Kyme antik kenti ve hem bir Aiolis kenti hem de Pergamon’un donanma üssü konumundaki Elaia yer alır.

Dolayısıyla bu bölge, tartışılan güncel soruların temellerini incelemek için ideal bir örnek teşkil eder: 1. Ölü gömme gelenekleri ve davranışları üzerinden toplum yapısı; 2. Hellenistik kralların etkisinde ideolojik kentsel betimlemelerde biçimsel değişiklik; 3. Attalos Krallığı başkenti ile özerk şehir devletleri arasındaki ilişkilerin kültürel etkisi; 4. MÖ 3. ve 2. yüzyıllarda Hellenistik krallıklarda yerel kimliklerin dönüşümü ve ideolojik modellerin yayılımı. Son araştırmalar doğrultusunda, ölü gömme geleneklerinin sosyal, kültürel ve dini yapıların ince ve karmaşık bir ifadesi olarak ele alınması gerektiği ve bunların yeni tarihsel problemler ışığında incelenmesi ve bölgesel ve yerel düzeydeki geniş çeşitlilikleri – Küçük Asya’nın Hellenistik toplumlarının bir özelliği olan çeşitlilik – içinde incelenmesi gerektiği öne sürülmüştür. 

Bu alandaki yaklaşımları yenilemek adına, hem 1880'lerden beri yürütülen kazılardaki belgeleme yöntemlerinin yeniden gözden geçirilmesi hem de bölgedeki mevcut kazı ekipleri içinde birlikte hareket eden bir Fransız-Alman-Türk programının yürürlüğe konulması gerekmektedir: Alman Arkeoloji Enstitüsü – Pergamon kazıları; Aiolis bölgesindeki Fransız arkeolojik misyonu ve program sırasında belirlenecek yeni ortaklar.

Önerilen programda, ölü gömme adetleri üzerine Alman ve Fransız araştırmalarının en yenilikçi yönlerini birleştirerek ortak bir bilimsel strateji geliştirilmesini hedeflenmektedir. Program kapsamında projenin üç yılı boyunca, bölgedeki çeşitli arkeolojik alanlarda ölü gömme adetleri, arkeoloji, mimari ve tarihsel yorumlamalar gibi tamamlayıcı alanlarda araştırmalar yapan mevcut Türk ve yabancı kazı heyetleri ile ortaklaşa görev yapacak çokdisiplinli bir Fransız-Alman ekip oluşturulacaktır. Çalışma alanı olarak Elaia ve Kyme kent nekropolleri ile Pergamon ve Kyme'de yer alan büyük tümülüsler seçilmiştir. Bu alanlarda Fransız-Alman-Türk ekip tarafından ortak bir metot uygulanacaktır:

  • Jeofizik ve jeosismik araştırmalar;
  • Nekropollerde ve büyük tümülüslerde araştırma sonuçlarına göre seçilen stratejik sektörlerin kazılması;
  • Ölü gömme uygulamaları üzerine antropolojik çalışma (arkeo-tanatoloji ve biyolojik antropoloji) ve ortaya çıkarılan kalıntılar üzerinde arkeometri, fizikokimyasal ve paleogenetik analizler üzerine çift program;
  • Ortak tematik çalışma (arkeoloji, epigrafi, ikonografi ve mimari alanlarında);

Alman, Fransız, Türk ve Avrupalı ​​doktora öğrencileri arazi ve laboratuvar çalışmalarına ek olarak disiplinler arası pratik ve teorik bir eğitim programına katılabilecekler. Fransız-Alman ekibin ortak çalışmaları sonucunda, yıllık çokdisiplinli toplantılar düzenlenecek ve elde edilecek sonuçlar ortak ön raporlar, monografiler, bir uluslararası toplantı ve programın web sitesi aracılığıyla paylaşılacaktır. Verilerin uzun süreli depolanması ve sunumu iDAI-field adlı sistem tarafından sağlanacaktır.

IFEA’nın katkısı

IFEA arazi faaliyetleri için lojistik hizmet vermektedir. IFEA - Arkeoloji Birimi sorumlusu araştırmacı Olivier Henry, mezar anıtlarının mimari analizini gerçekleştirecektir. IFEA ayrıca ANR araştırmaları ile ilgili sempozyum ve yuvarlak masa toplantıları gibi birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacaktır.

Références

Rossella Pace - Kyme Nekropolleri : 29/02/2012

{pgslideshow id=21|width=600|delay=3000|image=L}