Moving Stones. Europe’s Neolithic Bridge: Anatolia

En bref

L'IFEA est un Institut de recherche français en Turquie. Dépendant du MEAE et du CNRS, il a pour vocation de faciliter, de fédérer et d'impulser des recherches en sciences humaines et sociales. C'est une structure de services et d'accueil des chercheurs. L'institut propose une programmation scientifique ouverte au public. 

logo cnrsMEAEifre

marmara

Fransız araştırmacıların gerçekleştirdiği arkeolojik kazı çalışmaları

Araştırma Projeleri 

 

Fransız araştırmacıların gerçekleştirdiği arkeolojik kazı çalışmaları

 

Bursa

Alix Barbet (ENS), Selçuk Şener (Ankara Univ., Başkent Meslek Yüksekokulu, Restorasyon ve Konservasyon Bölümü) Zengin duvar resimlerine sahip anıt mezar, Hristiyanlık öncesi döneme (M.Ö. 4-5.yy) ait olup, 1967 yılında keşfedilmiştir. Mezar yağmacılarının iki kez tahrip ettiği anıt mezarın tasvirini, 1974 yılında N. Fıratlı kaleme almıştır. 1997 yılındaki çalışma ile anıtın durumunu tespit edilmesi ve restorasyonu ile ilgili bir ön fikir edinilmesini amaçlanmıştır.

Tay portalinde sit alanı ve konu ile ilgili kaynakça bilgisine Fransızca ve İngilizce dillerinde ulaşabilirsiniz.

  

bithynie lefort

Ortaçağ’da Bitinya konulu çalışmalar (1989-1994 yılları arasındaki yüzey araştırmaları) Jacques Lefort (EPHE)

Bu proje aracılığıyla, ilk insanlardan Ortaçağ’a Bitinya’nın yerleşim tarihi ortaya konulmaya çalışılmıştır (4-16. yy).

Daha fazla bilgi için bkn: B. Geyer, J. Lefort (müd.). La Bithynie au Moyen Âge, [Réalités byzantines 9], P. Lethielleux, Paris 2003

Bursa, Yalova

Güney Marmara kıyılarıdaki Bizans manastırları konulu çalışmalar (2004-2009 yılları arasındaki yüzey araştırmaları)

 

carte monasteres

Çalışmayı, 2004-2008 yılları arasında Paris 8 Üniversitesinden emekli Marie-France Auzépy, ardından da Olivier Delouis (CNRS UMR 8167) yürütmüştür.

Marmara’nın güney kıyılarındaki Bizans kalıntıları araştırılıp, sistemli bir şekilde resimlenmiştir. Seyahatname ve azizlerin yaşantısının hikâye edildiği metinler sayesinde önceden tespit edilen ve çeşitli yüzey araştırmaları sırasında, bölgedeki özellikle 8-9. Yüzyıla ait Bizans manastırlarının çizimleri yapılmıştır. Çizimi çıkartılan kalıntıların incelenmesi ve Bursa Müzesi dükkanlarının ziyareti 2009 yılında gerçekleşmiştir.
Daha fazla bilgi için :

Bu çalışmanın ön sonuçları her yıl Anatolia Antiqua içinde yayımlanmıştır. Fransa Dışişleri Bakanlığına 2005-2008 yılları arasında sunulan raporlara HAL - SHS bağlantısı üzerinden ulaşılabilir.

Tekirdağ

Ganos kazısı (1991-1993)

gunsenintypes

Nergis Günsenin (Univ. Istanbul)
Bugünkü Hoşköy ve Gaziköyü mahallelerine tekabül eden Ganos’ta amfora atölyesi kazısı yapılmıştır. Bizans döneminde çömlek üretimi şarap ticareti ile yakından ilgilidir. Ganos’ta üretilen amforaların tüm Marmara Denizi kıyılarına, Karadeniz, Ege ve Akdeniz’e yayıldığı kesinleşmiştir. 
Hoşköy ve Gaziköyü, Jeofizik araştırması, Profesör Albert Hesse’nin katılımıyla, 1993 yılı yazında gerçekleşmiştir.

Sonuçlar Anatolia Antiqua ve Araştırma Sonuçları Toplantısı’nda yayımlanmıştır.

 

Marmara Adası batıklarnıda yüzey ve kazı çalışmaları (1993-2004)

Nergis Günsenin (Istanbul Univ.)
islands
Birbirini izleyen çalışmalar sonucu, 13’ü çeşitli ticari yük gemi kalıntısı olmak üzere, 16 sit alanı gün yüzüne çıkarılmıştır. Arkeoloji, tarih ve ekonomi açısından değerli bilgiler sunabileceği düşünülen Çamaltı Burnu 1 isimli Bizans batığında çalışmalar derinleştirilmiştir. Söz konusu batık, 13. yüzyıla tarihlenen ve çok sayıda amforayı taşıyan bir yük gemisidir.

Kazı sonuçları Anatolia Antiqua ve Araştırma Sonuçları Toplantısı’nda yayımlanmıştır.

Araştırma projesi

Proje Bulgaristan'a mülteci ve Türk göçünün karşılaştırıldığında sürecini ve ayrıca tarihi perspektiften ve bugün çeşitli göç şekillerini incelemeyi amaçlamaktadır.
 Bu bize Avrupa bağlamında tipoloji iskanı tanımlamamızı, ayrıca yerel ve ulusal düzeyde kültürel mirasın inşası için bu toplulukların sembolik kaynakları uygulayarak toplum eğitim süreçlerini izlememizi sağlayacak.
Balkanlar'da sınır ötesi göçün iki olgusu incelenmiştir : Doğu Trakya toprakları ve soyundan gelen Bulgar mülteciler; 20. yüzyılın ortalarından günümüze kadar, Türkiye'ye tekrar yerleşmiş ve göçmen Bulgar Türkleri.
Craig Encer liderliğindeki (2010-) “Consuls of the Dardanelles” çevrimiçi ortak araştırma projesi.