COVID-19

La bibliothèque reste fermée au public jusqu'à nouvel ordre
Yeni bildiriye kadar kütüphane halka kapalı olacak

Excursions urbaines

Infrastructures et interface nature et sociétés urbaines à Istanbul

Moving Stones. Europe’s Neolithic Bridge: Anatolia

En bref

L'IFEA est un Institut de recherche français en Turquie. Dépendant du MEAE et du CNRS, il a pour vocation de faciliter, de fédérer et d'impulser des recherches en sciences humaines et sociales. C'est une structure de services et d'accueil des chercheurs. L'institut propose une programmation scientifique ouverte au public. 

logo cnrsMEAEifre

YENİ Seminer “ Kültürler ve Alanlar” 

Düzenleyiciler : Nora Şeni ve Julien Paris 
6 Ekim 2011 Perşembe, saat 18:00’de, IFEA’da, 
Açılış seansı Nora Şeni ve İstanbul’da Eğlence (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010) kitabının yazarları 
Kübra Parmaksızoğlu (Boğaziçi Üniversitesi, doktora öğrencisi) ve Volkan Aytar (Bahçeşehir Üniversitesi) tarafından yapılacak. 
Giriş sunumu Fransizca, diğer sunumlar Ingilizce yapılacaktır.