• Akdeniz Denizcilik Araştırmaları

   Bilimsel Sorumluluk | Sunum için davet edilen araştırmacılar | Bilimsel Proje | Program (2010-2015)

  Bu araştırma ekseni École Pratique des Hautes Études de Paris (EPHE) ve IFÉA arasındaki işbirliği sayesinde geliştirildi ve iki tip etkinlik düzenlenmesini öngörüyor: birkaç yıla yayılacak aylık bir seminer düzenlenmesi ve bu kapsamda verilen konferansların yayınlanması.

  *Son yayın Harp ve Sulh, Dejanirah Couto (ed.), Istanbul : Kitapyayınevi, 2010, 424 s. kitabı ortak yayını. Bu kitap 24-25 Ekim 2009’da, Paris’te, Sanat Tarihi Ulusal Enstitüsü’nde (INHA), EPHE’nin ve Paris Calouste Gulbenkian Merkezi’nin (Lizbon Calouste Gulbenkian Vakfı’nın Paris’teki Delegasyonu) katkılarıyla düzenlenen “Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa: Siyasi İlişkiler ve Kültürel  Etkileşim, XVI.-XIX. Yüzyıllar / The Ottoman Empire and Europe : Political Interactions and Cultural Translations (16th-19th Centuries)” kolokyumundaki bildirilerden oluşmaktadır.

  *Aylık seminer : IFÉA’da seminer düzenlenmesi (3 yıl boyunca) « Ottoman Seas : from Mediterranean to Indian Ocean. A set of many actors: studies on the maritime and naval history of the Ottoman Empire and the Western Powers in the Mediterranean and the Indian Ocean ».

  Bilimsel Komite:

  Bu proje Madame Dejanirah COUTO (EPHE) ve M. Jean-Louis BACQUE-GRAMMONT (CNRS Emeritus Profesörü) bilimsel sorumluluğunda düzenlenmiştir.

  EPHE, IFEA, Texas A&M University (Nautical Archaeology Program et Institute of Nautical Archaeology), Yeni Lizbon Üniversitesi (CHAM- UNL) ve Ege Üniversitesi’nin (Izmir) katkılarıyla.

  Konferans katılımcıları :

  2010-2011 sezonunda düzenlenen seminerler 30 kadar araştırmacıyı, İstanbul’un değişik üniversitelerinin (Istanbul Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi) farklı bölümlerinden gelen doktora öğrencileri, Master öğrencileri, Türk, Fransız, İtalyan ve İngiliz katılımcıyı aynı zamanda IFEA’ya bağlı burslu öğrencileri ve araştırmacıları biraraya getirdi. Ankara ve Balıkesir Üniversitesi’nden, İstanbul Denizcilik Müzesi Ve Volmabahçe Sarayı Müzesi Müdürleri ve tüm bu kurumlardan araştırmacılar da seminerleri takip etti.

  Bilimsel Proje :

  2010 yılında başlayan seminerin amacı denizler tarihi ve modern ve çağdaş dönemde Batı güçleriyle ekonomik ve siyasi ilişkiler çerçevesinde Osmanlı denizcilik tarihi alanlarındaki tarihi araştırmayı desteklemektir. Bu araştırma alanı uzmanlaşmış araçları gerektirir (haritacılık, gemi inşaası, su altı arkeolojisi). İzlemiş olduğu metotla çeşitli kaynaklardan gelen (Batı, Arap ve Osmanlı) yazılı ve görsel verileri, arkeolojik teknik ve malzemeleri karşılaştırmalı olarak işleyen ve özellikle de genç Türk araştırmacıları ağırlayan bu seminer, araştırma alanı üzerine yeni çalışmaları yüreklendirmeyi, bu konuyla ilgili Türk üniversiteleri ve araştırma kurumları arasındaki işbirliklerini güçlendirmeyi ümit ediyor. Bu konu, daha önce Türkiye’de sistematik bir çalışma alanı olmamış, karşılaştırmalı araştırmalar yapılmamış ve metodolojik sorgulamalara maruz kalmamış bir alan olduğundan gelişecek bir çalışma alanıdır.

  5 yıllık çalışma programı (2010-2015) :

  1. Seri (2010-2013) :

  2010-2011 (Ekim-Mayıs) :  Tersaneler, gemi mürettebatının işe alınması ve sosyal tarihi: Coğrafi yerleşimlerin (Lizbon, Venedik, Istanbul, Süveyş, Basra) karşılaştırılması, yaşayanların, mesleklerin, konumların, sosyal, siyasi, ekonomik ve teknolojik fonksiyonların  ve teknik gelişimin tespit edilmesi.   

  2011- 2012 (Ekim-Mayıs) : Gemi inşaası ve sualtı arkeolojisi teknikleri : Akdeniz’den, Atlantik’ten ve Hint Okyanusu’ndan çıkarılan birkaç Osmanlı ve Batı kalıntıları «örnek araştırma vakaları».

  Nergis Günsenin tarafından yönetilen İstanbul Üniversitesi  « Vocational School of Technical Sciences » (“Underwater Technology Program”) (www.nautaarch.org) çalışmaları kapsamında tarihi Yenikapı şantiyesi çalışmalarının tanıtıldığı 5 seans düzenlenecek ve bu vesileyle bugüne kadar üzerinde çok az çalışılmış Osmanlı gemi kalıntılarının tarihi ve teknik olarak konumlandırılması sağlanacaktır.

  2012-2013 (Ekim - Mayıs) : Gemicilik teknikleri, denizcilik araçları, haritacılık.

  Feza Günergun yönetimindeki İstanbul Üniversitesi Bilimler Tarihi Bölümü’yle bir anlaşma yapılmak üzeredir.

 • Andrea Vissol - Les transformations des institutions administratives de la monarchie des Habsbourg et de l'Empire ottoman entre 1839 et 1871 - 2/6/2016

  Présentation des travaux de stagiaire
  Andrea Vissol (Université catholique de Louvain)
  Jeudi 2 juin 2016 à 15h à l'IFEA
  Pour vous inscrire : https://www.inscription-facile.com/form/NKxGGPcRA74lbpg3C0c2

  "Les transformations des institutions administratives de la monarchie des Habsbourg et de l'Empire ottoman entre 1839 et 1871 : multi-ethnisme et multiculturalisme impérial comme fondement d'un État moderne: questions de théorie et de méthodologie"

  Au cours de cette présentation nous aborderons des questions d'ordre théorique et méthodologique utile pour cerner le double enjeu de notre question de recherche: D'une part la présentation et comparaison des processus de réformes de l'administration centrale, provinciale, communale et municipale d'Empires multi-ethniques du XIXe siècle ; et d'autre part de poser les bases d'une réflexion sur un modèle de gouvernance fonctionnel contemporain pour un État pluri-ethnique, pluri-confessionnel et pluri-linguistique. Lors de cette présentation nous nous focaliserons sur la définition des limites et du cadre de notre recherche ainsi que sur la possibilité de transformer l'enjeu proprement historique de notre questionnement en un enjeu de théorie politique. Nous présenterons un cadre théorique permettant de questionner l'idée communément partagée selon laquelle État et Nation doivent coïncider et que chaque groupe ethnique doit être regroupé dans un État qui leur est propre. Nous essayerons de présenter un ensemble d'outils permettant de dépasser l'idée contemporaine selon laquelle il est impossible pour différent groupes ethniques de vivre en commun. In fine, de se demander si le principe de bonne gouvernance est un synonyme de l'État Nation et de son principe des nationalités.
 • Colloque « The First Century of Photography Photography as History/ Historicizing Photography in Ottoman and Post-Ottoman Territories (1839 – 1939) » - 19, 20, 21/6/2018

  Workshop (registration required), in English
  Tuesday, June 19, 2018 (9:00-18:30, ANAMED Auditorium)
  Wednesday, June 20, 2018 (10:30-17:30, Boğaziçi University Ibrahim Bodur Auditorium)
  Registration required by noon on June 18 on : https://www.inscription-facile.com/form/I7LiWWhOj2W5b2DUE95Q

  Public Panel (open to the public without registration), in English with simultaneous translation into Turkish
  Thursday, June 21 (14:00-16:00, ANAMED Auditorium)

  With the support of the IFEA

  Program available here

  --

  Atelier de recherche, en anglais (inscription préalable obligatoire) :
  Mardi 19 juin 2018 à ANAMED de 9h00 à 18h30
  Mercredi 20 juin 2018 à l'Université de Boğaziçi (Ibrahim Bodur Auditorium), de 10h30 à 17h30
  Inscription obligatoire avant le 18 juin midi :  https://www.inscription-facile.com/form/I7LiWWhOj2W5b2DUE95Q

  Panel Public, en anglais avec traduction simultanée vers le turc (ouvert au public, sans inscription préalable)
  Jeudi 21 juin 2018 à ANAMED de 14h00 à 16h00

  avec le soutien de l'IFEA

  Programme disponible ici

 • Colloque international « Rousseau et la Turquie »: 2-4 mai 2012

  Colloque international: Rousseau et la Turquie

  Du 2 au 4 mai 2012 au Lycée Notre-Dame de Sion.

  A l’occasion du tricentenaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, le lycée Notre-Dame de Sion organise plusieurs événements: colloque, exposition, concerts, projections, conférences, spectacles.

  IFEA est partenaire du colloque "Rousseau et la Turquie".

  Vous pouvez télécharger le programme à partir du lien suivant: programme

 • Dyala Hamzah - Réflexion sur les origines du panarabisme - 22/10/2018

  Lundi 22 octobre 2018 à 18h à l'IFEA
  Dyala Hamzah
   (Université de Montréal)

  Réflexion sur les origines du panarabisme
   
 • EJTS 22 | Transfaires d'empire. Ottomans et Russes, pour une histoire croisée

  Transfaires d'empire. Ottomans et Russes, pour une histoire croisée  est le 22e numéro de l'European Journal of Turkish Studieshttp://ejts.revues.org/5220

  Il a été coordonné par Olivier Bouquet.

 • Etienne Charrière - The Novel from Commodity to Technology: Producing and Consuming Prose Fiction in the Late Ottoman Empire - 10/11/2016

  Jeudi 10 novembre 2016 à 18h30 à l'IFEA
  Etienne Charrière
  (RCAC)
  Dans le cadre du Séminaire "Sciences et savoirs dans l'Empire ottoman"

  Inscription avant le 9 novembre : https://www.inscription-facile.com/form/fidZk8hOVkkEdDMX9o6Z

  "The Novel from Commodity to Technology:
  Producing and Consuming Prose Fiction in the Late Ottoman Empire"

  When we discuss the development of a culture of the novel in the late Ottoman Empire, it appears crucial to emphasize that the emergence of this particular genre in the largest urban centers of the Empire in the second half of the nineteenth century was determined by two crucial parameters. First, the development of the Ottoman novel constituted a truly trans-communal phenomenon and was the product of a space marked by an uncommonly dense traffic in languages and scripts, where literature was written, published, consumed, performed, and translated in multiple languages and where cultural practices therefore often cut across communal boundaries. Second, the emergence of the genre in this complex cultural landscape was, in parallel, the product of trans-national literary exchanges and, to a large extent, the result of the wide diffusion on the Ottoman literary market of works imported primarily from Western Europe and adapted to local needs.

  Through an analysis of select examples of late Ottoman novel writing in Ottoman-Turkish, Greek, Armenian and Ladino, this talk explores the ways in which, by approaching the late Ottoman novel not exclusively as a textual corpus, but also as a commodity within a structure of economic and symbolic exchanges and as a technologydemanding the acquisition of a particular skill set, we can emphasize the creative reception of the Western European novel in the multilayered cultural context of the late Ottoman Empire and the agency of its Turkish, Greek, Armenian, or Sepharadic practitioners in the nineteenth century.


 • Études maritimes méditerranéennes

  Direction scientifique | Conférenciers | Projet scientifique | Programme (2010-2015)

  Cet axe de recherche est développé grâce à la collaboration entre l’École Pratique des Hautes Études de Paris (EPHE) et l’IFÉA et vise au développement de deux types d’activités scientifiques : l’organisation d’un séminaire mensuel sur plusieurs années et la publication des conférences.

  *Publication récente: Coédition de l’ouvrage Harp ve Sulh,Dejanirah Couto (éd.), Istanbul : Kitapyayınevi, 2010, 424 p., réunissant les contributions du colloque international « l’Empire Ottoman et l’Europe : Relations politiques et translations culturelles, XVIe-XIXe siècles/ The Ottoman Empire and Europe : Political Interactions and Cultural Translations (16th-19th Centuries) », organisé les 24-25 octobre 2009 à Paris, à l’Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) avec le concours de l’EPHE et du Centre culturel Calouste Gulbenkian de Paris (délégation à Paris de la Fondation Calouste Gulbenkian de Lisbonne).

  *Séminaire mensuel: organisation et déroulement  à l’IFÉA du séminaire (prévu sur trois ans) intitulé « Ottoman Seas : from Mediterranean to Indian Ocean.A set of many actors: studies on the maritime and naval history of the Ottoman Empire and the Western Powers in the Mediterranean and the Indian Ocean ».

  Direction scientifique :

  Le projet est placée sous la direction conjointe de Madame Dejanirah COUTO, MC. HDR à l’EPHE, Section des Sciences historiques et philologiques et de M. Jean-Louis BACQUE-GRAMMONT, directeur de recherche émérite du CNRS.

  EPHE, IFÉA, Texas A&M University (Nautical Archaeology Program et Institute of Nautical Archaeology), Institut d’Histoire d’Outre-Mer de l’Université nouvelle de Lisbonne (CHAM- UNL), Université d’Ege (Izmir), Université d'Istanbul.

  Auditeurs des conférences :

  En 2010-2011 le cycle de conférences du séminaire a réuni une trentaine de chercheurs, doctorants, étudiants de Master et auditeurs français, turcs, italiens et anglais, venant de différents départements des établissements scientifiques d’enseignement supérieur d’Istanbul : Université d’Istanbul, Galatasaray, Bahçesehir, Mimar Sinan, Boğaziçi, ainsi que des chercheurs en mission, boursiers et allocataires à l’IFÉA. Des chercheurs des universités d’Ankara et de Balikeşir, les personnels du Musée Naval d’Istanbul (dont son directeur) et le directeur du musée de Dolmabahçe ont suivi les conférences.

  Projet scientifique :

  Le séminaire commencé en 2010 a pour vocation de promouvoir la recherche historique dans un domaine spécifique, celui de l’histoire maritimeet de l’histoire navaleottomane dans le cadre des relations politiques et économiques avec les puissances occidentalesà l’époque moderne et contemporaine. Ce terrain de recherche convoque des outils spécialisés (cartographie, construction navale, archéologie nautique). Par sa méthodologie, en confrontant des sources narratives et iconographiques de plusieurs origines (occidentales, arabes et ottomanes), les techniques et les matériaux archéologiques, ce séminaire, qui accueille surtout de jeunes chercheurs turcs, espère dynamiser le terrain d’investigation et renforcer les partenariats scientifiques avec les établissements d’enseignement supérieur turcs intéressés par le domaine de recherche. Il s’agit d’un domaine porteur qui n’a pas fait l’objet d’études systématiques, d’abordages comparatifs ou de réels questionnements méthodologiques en Turquie et qui peut être mis en rapport avec des secteurs technologiques de pointe dans l’industrie navale, marchande ou de loisirs.

  Programme des travaux sur 5 ans (2010-2015) :

  1er cycle (2010-2013) :

  2010-2011 (octobre-mai) : Chantiers navals (tersane), recrutement et histoire sociale des équipages : il a été procédé à l’étude comparative des implantations géographiques (Lisbonne, Venise, Istanbul, Suez, Bassorah) à l’identification des populations, des fonctions et des statuts, aux enjeux sociaux, politiques, économiques et technologiques ainsi qu’aux évolutions techniques.

  2011- 2012 (octobre-mai) : Techniques de la construction navale et archéologie nautique : « case studies » de quelques épaves ottomanes et occidentales exhumées en Méditerranée, en Atlantique et dans l’océan Indien.

  Un partenariat a été établi avec la « Vocational School of Technical Sciences » de l’Université d’Istanbul (“ Underwater Technology Program ») dirigé par Madame Nergis Günsenin (www.nautaarch.org). Il donnera lieu à cinq séances de présentation des travaux du chantier de Yenikapı en vue de procéder à la contextualisation historique et technique nécessaire à l’étude des épaves ottomanes, très peu fouillées actuellement.

  2012-2013 (octobre -mai) : Techniques de navigation, instruments nautiques, cartographie. Les travaux de cette année sont consacrés plus particulièrement à la cartographie arabe et ottomane médiévale et moderne. Le cycle archéologie nautique se poursuit parallèlement.

 • GALERIE D'IMAGE : LES FEMMES DANS L'EMPIRE OTTOMAN

  IMAGES RECENTES : L'HEURE DU CAFE

   

  le_plaisir_du_caf1

  Le plaisir du café

 • Harp ve Sulh

  Dejanirah Couto (ed.),
  Harp ve sulh, Avrupa ve Osmanlılar
  , Kitapyayınevi IFEA Fondation Calouste Gulbenkian, 2010 Tarih ve Coğrafya Dizisi, ISBN : 978-605-105-061-4

  À l’heure où  l’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne  demeure un enjeu  important, il ne semble pas inutile de rappeler la place que son formidable ancêtre, l’Empire ottoman, a occupé dans l’histoire des nations européennes à l’époque moderne et contemporaine. De la conquête d’Istanbul jusqu’au traité de Lausanne de 1923, l’Empire, placé stratégiquement au carrefour de plusieurs civilisations, fut un enjeu capital pour l’Europe occidentale et  pesa de tout son poids dans les relations entre l'Europe et le monde asiatique.
 • İbrahim Halil Kalkan - İnsan Onuru, İktidar ve Siyaset: Osmanlı İmparatorluğu’nda Ceza Hukuku Reformu ve İşkence Yasağı - 6/4/2017

  Jeudi 6 avril 2017 à 18h30 à l'IFEA
  İbrahim Halil Kalkan
  (Université de New York)
  intervention en turc
  dans le cadre du séminaire "Sciences et savoirs dans l'Empire ottoman"

  Inscription avant le 5 avril : https://www.inscription-facile.com/form/c9lLZbS9Hvk6gBZ0k9N8

  İnsan Onuru, İktidar ve Siyaset: Osmanlı İmparatorluğu’nda Ceza Hukuku Reformu ve İşkence Yasağı

  On dokuzuncu yüzyılın ortalarında, Osmanlı ceza hukukunda, bir cezalandırma pratiği ve yasal kanıt üretme yöntemi olarak işkence, evrimsel bir süreç içinde yasaklanmıştır. Konuşma, işkence yasağının neden ortaya çıktığı, bir başka deyişle, neden işkence pratiğinin Osmanlı yönetici eliti için ciddi bir sorun olarak anlaşılmaya başlandığı sorusu üzerine yoğunlaşacak. Soru iki farklı düzlemde ele alınacak. Öncelikle, işkence yasağının siyasal iktidarın işleyişinin nasıl olması gerektiğine ilişkin resmi anlayışın dönüşümüyle bağlantılı olduğu önerilerek, söz konusu dönüşümün doğası ve neden işkence pratiğiyle özünde çeliştiği üzerinde durulacak. Sonrasında, ceza hukukunun yapısal dönüşümünü ve beraberinde işkence yasağını içeren yeni iktidar anlayışının ortaya çıkışının tarihsel bağlamı tartışılacak.

 • KAYIT ZORUNLULUĞU - Kitap tanıtımı - Osmanlı İmparatorluğu Lugatı 18/01/2015 FKM

  “OSMANLI İMPARATORLUĞU LUGATI”NIN YAYINLANMASI VESİLESİYLE (EDITIONS FAYARD, KASIM 2015) 
  OLIVIER BOUQUET, AHMET KUYAŞ VE ZAFER TOPRAK EŞLİĞİNDE. FRANÇOIS GEORGEON VE NICOLAS VATIN İLE SÖYLEŞİ.

  KATILIM İÇİN KAYIT ZORUNLUDUR. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ADRESİNE İSİM VE SOYADINIZI BİLDİRMENİZİ  RİCA EDERİZ.
  GÜVENLİK ÖNLEMLERİ NEDENİYLE, FRANSIZ KÜLTÜR MERKEZİ’NE ETKİNLİKLİĞİN BAŞLAMASINDAN EN AZ 15 DAKİKA ERKEN GELMENİZİ TAVSİYE EDİYORUZ.

  Türkçe simültane çeviri. Giriş serbest.

 • La perception de l'héritage ottoman dans les Balkans

  Sylvie GANGLOFF (coord.), La Perception de l’Héritage Ottoman dans les Balkans / The Perception of the Ottoman Legacy in the Balkans, Varia Turcica 36, Paris, L'Harmattan, 2005, 226 pages
 • Les Intérêts culturels français dans l'Empire Ottoman finissant

  Jacques Thobie,Les Intérêts Culturels Français dans L'Empire Ottoman Finissant: L'Enseignement Laïc et en Partenariat, Peeters, Paperback - 12-2008, ISBN 9789042920767

 • M. Aymes B. Gourisse É. Massicard : L'art de l'État en Turquie. Arrangements de l'action publique de la fin de l'Empire ottoman à nos jours

  Marc Aymes, Benjamin Gourisse, Élise Massicard, L'art de l'État en Turquie. Arrangements de l'action publique de la fin de l'Empire ottoman à nos jours, Paris, Karthala, janvier 2014, 432p. ISBN 9782811110253

 • Özgül Özdemir - Geç Osmanlı Toplumunda Siyah Köle Olmak - 19/1/2017

  Séminaire "Sciences et savoirs dans l'Empire ottoman"
  Jeudi 19 janvier 2016 à 18h30 à l'IFEA
  Özgül Özdemir
  (Université de Bogaziçi)
  Intervention en turc

  Inscription avant le 18 janvier : https://www.inscription-facile.com/form/TRziV5pXln5SBdDkgEzT

  Geç Osmanlı Toplumunda Siyah Köle Olmak

  Köleliği meşrulaştıran ve düzenleyen üç semavi din ve birçok inanç sisteminden farklı olmayarak Osmanlı Devleti de köleliği uygulamış ve köleleştirilmiş insanların nasıl muamele göreceğinde Şeriat, kanun ve örfi gelenekler gibi araçları belirleyici olmuştur. 19. yüzyıl bir yandan Atlantik köle ticaretinin yavaş yavaş son bulmasına, Avrupa ve Amerika’daki kölelik sistemlerinin yasaklanmasına şahitlik ederken, Osmanlı İmparatorluğu yüzyılın ortalarında çeşitli antlaşmalarla köleleştirilmiş Afrikalıların ticaretini yasaklamış ancak hiçbir zaman köleliğin kendisini yasaklamamıştı. Bu konuşmada, geç Osmanlı toplumunda, merceği bir grup seçilmiş kölelerin yaşam hikayelerine ve temsillerine tutarak siyah köle olmanın ne demek olduğu ve siyahlığın temsili tartışmaya açılacak. • Philippe BOURMAUD

  Responsable du pôle Études ottomanes et turques
  Délégation CNRS IFEA/IFPO 2015-2017
  Maître de conférences en histoire contemporaine, Université Jean Moulin - Lyon 3

  Publications de P. Bourmaud sur HAL-SHS
 • Philippe Bourmaud - Enquiries, moral entrepreneurs and experts: the making of health and social problems from the late Ottoman Empire to the Middle East mandates - 23/11/2015

  Lundi 23 novembre 2015 à 16h à l'IFEA
  Philippe Bourmaud (IFEA-CNRS)
  Intervention en anglais

  Enquiries, moral entrepreneurs and experts: the making of health and social problems from the late Ottoman Empire to the Middle East mandates

              The presentation will tackle whether public problems are a yardstick to understand the changes in policy making, from Ottoman to mandatory rule. The 1908 Ottoman revolution brought political questions in the open in the columns of the many new newspapers. The establishment of the Mandates system in the Levant after World War I dictated policy obligations, subjected to the oversight of the League of Nations. These included such global concerns as tuberculosis, venereal diseases, malaria, alcoholism and drug addiction.

  These new policy issues did not come out of the blue. As constructivist analysts have underlined, public problems can only emerge if specific actors create an awareness about them or suggest political solutions. The late Ottoman and mandate period saw the emergence of such actors, cause entrepreneurs and experts. This raises two main questions. Did their constructions of public problems reflect local concerns? And did the constructions of public problems promoted by those actors indeed influence public policies? Cause entrepreneurs and experts often had an interest in following foreign or international agendas, which could boost their career and accelerate their recognition as specialists. Yet those same actors often displayed a nationalist worldview, which would lead them to reformulate global concerns in local context, and press for enquiries to demonstrate the national relevance of an issue. This production of data played in the hand of the League of Nations, which gathered and discussed informations about the Mandates, and tried to influence mandatory policies. It certainly changed the way public problems were presented and tackled ; but one way it did this was by providing nationalists with material and arguments to show mandatory rule failed to reach its goal, and thus denounce its colonial nature."

 • S. Basch, P. Chuvin, M. Espagne, N. Şeni, J. Leclant (éds.) - L'orientalisme, les orientalistes et l'Empire ottoman de la fin du XVIIIe à la fin du XXe siècle

  S. Basch, P. Chuvin, M. Espagne, N. Şeni et J. Leclant éd., L'orientalisme, les orientalistes et l'Empire ottoman de la fin du XVIIIe à la fin du XXe siècle Actes du colloque international (AIBL, 12-13 février 2010), Paris, AIBL, 2011, 386 p. - ISBN 9782877542654

 • S. Basch, P. Chuvin, M. Espagne, N. Şeni, J. Leclant (éds.) -Oryantalizm, Oryantalistler ve XVIII. yüzyıl sonundan XX.yüzyıl sonuna Osmanlı İmparatorluğu

  S. Basch, P. Chuvin, M. Espagne, N. Şeni et J. Leclant éd., Oryantalizm, Oryantalistler ve XVIII. yüzyıl sonundan XX.yüzyıl sonuna Osmanlı İmparatorluğu. Uluslararası Kolokyum Bildirileri (AIBL, 12-13 Şubat 2010), Paris, AIBL, 2011, 386 p. - ISBN 9782877542654

 • Saïd Chaaya - L’émergence de l’identité arabe au sein de l’Empire ottoman, le cas du Mont Liban - 14/5/2018

  Lundi 14 mai 2018 à 18h à l'IFEA
  Saïd Chaaya
  (CNRS)

  inscription avant le 14 mai à midi : https://www.inscription-facile.com/form/mNQALnfdSSb2zkTupqZJ


  L’émergence de l’identité arabe au sein de l’Empire ottoman, le cas du Mont Liban

  En 1845, un nouveau système de gouvernance au Mont-Liban est instauré. Connu sous le nom des deux Caimacamat, il permet une administration directe du territoire par deux émirs libanais, l’un druse et l’autre chrétien. Son autonomie lui permet d’agir sur l’économie et la fiscalité, sur la justice et la sécurité. C’est ainsi qu’au milieu du XIXe siècle sont mis en valeur les éléments fondateurs, qui participent à l’émergence d’une identité arabe, qui n’exclut pas la fidélité aux principes essentiels régissant l’Empire ottoman.

  À l’émancipation politique s’ajoute une renaissance culturelle, appelée Nahda,qui redonne à la langue arabe, en tant que véhicule de la pensée, la place qui lui revient de droit dans la société. Elle est alors un moyen d’expression par le biais de la presse et de nombreux ouvrages publiés à Beyrouth. L’identité arabe, soutenue par les élites intellectuelles, se manifeste dès lors partout dans les provinces arabes de l’Empire ottoman et en Égypte. Le dénominateur commun, qui semble réunir en un seul élan la diversité religieuse du Liban, apparaît comme une aspiration au progrès et à la modernité, avec ses corollaires : l’égalité et la liberté.

 • SUR INSCRIPTION - Présentation d'ouvrage - Dictionnaire de l'Empire ottoman - 18/1/2016

  Présentation du Dictionnaire de l'Empire ottoman
  En présence de François Georgeon, Nicolas Vatin, Olivier Bouquet, Ahmet Kuyaş, Zafer Toprak
  Lundi 18 janvier 2016 à 18h30 à l'Institut français d'Istanbul
  En français, traduction simultanée en turc, entrée libre

  Pour pouvoir participer à la rencontre, inscription obligatoire à : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. en indiquant votre nom et prénom.
  En raison des mesures de sécurité à l’entrée du site de l’Institut, nous vous recommandons d’arriver au moins 15 minutes avant le début des manifestations.

  http://www.ifturquie.org/istanbul-fr/une-histoire-collective-de-lempire-ottoman-en-langue-francaise-est-elle-possible/